ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji \"Istina o...\" na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

Category Archives: Vesti

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Motivi za organizaciju jednog ovakvog skupa nalaze se u želji da se razmene iskustva i ukaže na pozitivne, ali i one elemente ove saradnje koji se mogu dalje unaprditi. Cilj svakog unapredjenja odnosa policije, tužilaštva i sudstva je vladavina prava i sigurniji građani koji imaju poverenja u nezavisnost, samstalnost i efikasnost ovih organa. Kao polaznu osnovu za organizaciju ovog skupa SUSB je sprovelo kratku anketu na osnovu koje su se mogle utvrditi percepcije građana o odnosu i radu policije, tužilaštva i sudstva u Srbiji i uvideti u kojoj meri oni ove organe smatraju nezavisnim, samostalnim i efikasnim.

Skup je otvorio Dejan Milutinović, predsednik Udruženja i ujedno moderator skupa, koji je istakao značaj razumevanja između lica koja rade u ovim usko povezanim organima i saradnje među njima u najboljem interesu društva.

Dimitrije Milutinović, predsednik Skupštine SUSB, obratio se skupu na temu tužilačke istrage i promena koje su se desile u Srbiji usled prelaska sa sudske istrage na tužilačku. On je objasnio značaj istrage sa aspekta organa koji vodi krivični postupak, okrivljenog i njemu Ustavom zajemčenih osnovnih prava i sloboda, efikasnosti. Posebno je ukazao na kršenje pretpostavke nevinosti kada okrivljeni u postupcima u kojima postoji veća zainteresovanost javnosti „dolazi na loš glas“ i često ostaje upamćen u tom svetlu. Tužilac je sa uvođenjem tužilačke istrage glavni akter prve faze krivičnog postupka koji rukovodi istragom i odlučuje o njenom pokretanju, preduzimanju predistražnih radnji i završetku istrage. Milutinović je istakao značaj razumevanja građana za zakonito i profesionalno postupanje policije u slučajevima kao što je to blokada saobraćajnica ili drugi vidovi remećenja javnog reda i mira, kao i značaj donošenja adekvatnih presuda višestrukim počiniocima krivičnih dela, posebno ako je među njima i napad na policijske službenike.

Specijalni pedagog Ljiljana Marković iz Centra za životno usmeravanje „Adverto“ istakla je da su u svom dugogodišnjem radu sa decom i mladima, koji su u sukobu sa zakonom ili su u riziku, uvideli da je od ključne važnosti za zaštitu maloletnika komunikacija policije, tužilaštva, suda i centra za socijalni rad. Brza i pravovremena reakcija na vršenje krivičnih dela od strane maloletnih lica može doprineti boljoj prevenciji recidiva i usmeravanju maloletnika na prosocijalne oblike ponašanja. Na žalost, praksa pokazuje da  postupci prema maloletnicima traju dugo, a primena vaspitnih naloga kao oblika diverzivnih mera nije u značajnoj meri zaživela u svim gradovima u Srbiji, pa ni u Beogradu, uprkos naporima svih gore navedenih sistema.  Ona je istakla da mediji često senzacionalistički objavljuju informacije o maloletnicima koji su ili počinioci krivičnih dela ili su žrtve/svedoci, ne vodeći računa o zaštiti najboljeg interesa deteta. Senzacionalističko izveštavanje medija o krivičnim delima u kojima su učesnici i maloletnici stvara negativnu sliku u društvu o ovoj deci i vodi ka diskriminaciji. Iz svega navednog mišljenja je da je neophodno  da se postupci prema maloletnicima vode po principu hitnog postupka i promoviše primena vaspitnih naloga, a u cilju zaštite maloletnika. Na ovaj način deci šaljemo poruku da je takvo ponašanje štetno i opasno i da društvo osuđuje vršenje krivčnih dela, ali istovremeno šaljemo im poruku da ćemo im pomoći da svoje ponašanje promene i dobiju priliku da naprave boje izbore u svom životu.

Marina Kostić, generalni sekretar SUSB, je predstavila prisutnima rezultate ankete o percepciji građana o radu policije, tužilaštva i sudstva. Oko 45% anketiranih lica je videlo izvršnu vlast kao odgovornu što se osuđeni počinioci krivičnih dela nalaze na slobodi, a tek potom su kao odgovorni navedeni sudstvo (25,8%) i tužilaštvo (22,6%). Na pitanje „Ko je odgovoran za nepokretanje postupaka po prijavama građana?“, 38,7% ispitanika je odgovorilo da je to tužilaštvo, a po 29% ispitanika da su to izvršna vlast i policija. Oko trećine ispitanika smatra da je sud odgovoran što se lica poznata policiji kao kriminogena nalaze na slobodi, a slede izvršna vlast (25,8%) i tužilaštvo i policija sa po 19,35%. Slika ispitanika o ulozi medija u ostvarivanju pravde u Srbiji je pretežno negativna budući da se 64,5% posto njih izjasnilo da mediji u Srbiji doprinose remećenju ostvarivanja pravde. Ipak, u pojedinim slučajevima mediji su označeni kao pokretači pojedinih pitanja i značajni za osvetljavanje pojedinih slučajeva. U pogledu nezavisnosti u radu policije, tžilaštva i sudstva i njihove efikasnosti oko 80% ispitanika se izjasnilo da rad policije nije nezavistan a 67,7% da nije efikasan, 87% se izjasnilo da ne vidi rad tužilaštva kao samostalan i efikasan, a čak 90,3% ispitanika se izjasnilo da rad sudova nije nezavistan a 93,5% da nije ni efikasan. Marina je ponudila neka od objašnjenja za ovakvu percepciju građana o nezavisnosti ovih organa: percepcija policije, tužilaštva i sudstva kao visoko politizovanih organa, zavisnih od izvršne vlasti i „moćnika“ koji kontrolišu rad lokalnih partijskih organa i kadrovsku politiku u njima; postojanje paralelnih centara upravljanja i moći u policiji, službama bezbednosti i vojsci, kao i partijama na vlasti, jer korupcija počinje najpre u njima još i pre dolaska na vlast; javna odbrana ili osuda pojedinih lica od strane visokih državnih zvaničnika čime se obesmišljava čitav pravosudni sistem a oni pokazuju i kao policajci i kao tužioci i kao sudije. U tom sklopu ona je istakla značaj poštovanja Kodeksa ponašanja članova Vlade i narodnih poslanika o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka.

Član SUSB Milan Petrić je naveo da u analizi ovog odnosa moramo krenuti od činjenice da su i pravosuđe i policija institucije koje rade svoj posao sa zajedničkim ciljem da građanima pruže sigurnost i bezbednost i da građani to očekuju od njih. U pogledu odnosa prema svedocima Petrić je naveo da ih u nekim situacijama, zakoni tretiraju kao kolateralnu štetu. Recimo ukoliko se ne odazovu sudskom pozivu oni moraju biti privedeni. Istovremeno tuženi se brani sa slobode. Takvim stavom postoji mogućnost da se na svedoka vrši pritisak. Psihički, pa čak i fizički. U strahu od nekakve osvete svedok se povlači, menja iskaz ili ne dolazi na suđenje. Pa čak i svesno pristaje na zakonsku kaznu, jer je ona veoma blaža od one koju može dobiti od tuženog. Nekom bizarnom logikom zakon u ovakvim slučajevima ide u korist tuženog, tj počinioca.

U drugoj situaciji, poučen ličnim iskustvom, Petrić je izneo mišljenje da je sud previše blag kada su u pitanju krivična dela u pokušaju. Upotrebiću doktorski žargon i reći da je moja dijagnoza da zločin u pokušaju može preventivnim delovanjem da se spreči i da pravosuđe mora biti identično efikasno i posvećeno sprečavanju mogućih zločina kroz kaznenu politiku, a ne da se bavi samo blagim sankcionisanjem istih. Tu treba nastupiti sa predlozima, izmenama, dopunama i rešenjima postojećih zakona a sve u cilju pružanja sigurnosti i bezbednosti građanima. On je istakao da je posebno značajno poraditi na boljoj  koordinaciji između policije i tužilaštva sa jedne i sudova sa druge strane u cilju prilagođavanja i menjanja kaznene politike u skladu sa pojavom novih ili učestalih devijantnih ponašanja pojedinaca u društvu u cilju preventivnog delovanja na potencijalne izvršioce krivičnih dela, jer jedino zajedničkim nastupom može se ozbiljno uticati na smanjenje stope kriminala u našoj državi.

Diskusija koja je usledila je bila izuzetno značajna i korisna. Ukazano je na to da se i pored promena vlasti sistem zadržava, da se zbog toga mora raditi na jačanju etike i integriteta samih pripadnika policije, tužioca i sudija, ali i onih koji vrše njihov izbor i kadriranje kako bi na ova mesta došli profesionalci a ne poslušnici. Istaknut je značaj podele vlasti, njene disperzije, budući da je jedino u takvim uslovima moguć nezavistan rad ovih organa. U uslovima koncentracije moći u rukama jedne strane, nikakva nezavisnost rada policije, tužilaštva i sudstva nije moguća. Apelovano je na profesionalno izveštavanje medija i poštovanje etičkih standarda i zakonskih normi, kao i njihovo ne učestvovanje u plasiranju lažnih vesti i širenju panike. Neophodno je da kaznena politika ispunjava svoju preventivnu svrhu (specijalnu i generalnu) usmerenu na sprečavanje kriminala i nasilja, kao i da se poboljša komunikacija između prekršajnog suda i policije. Posebno je istaknut značaj političke volje da se obračuna sa huliganizmom i nasiljem na javnim okupljanjima i sportskim manifestacijama, potreba povećanja broja sudija, tužilaca i socijalnih radnika, profesionalizam u radu i odabir kvalitetnog kadra, kao da se napad na policijske službenike oštrije sankcioniše.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Ona se skupu obratila na temu “Sajber terorizam kao nov bezbednosni izazov”.

POSETA PREDSTAVNIKA SUSB AMBASADI KANADE

Izuzetna nam je čast što možemo da se pohvalimo odličjem za izuzetan doprinos u bezbednosti i pažnjom koju nam je ukazala Ambasada Kanade u čije nas je ime dočekao oficir vojne policije zadužen za bezbednost Džejmi Ofrej. Predstavnici SUSB-a ovom prilikom bili su predsednik Udruženja Dejan Milutinović i generalni sekretar Marina Kostić, takođe zadužena i za međunarodnu saradnju SUSB-a.

SUSB REALIZOVAO JOŠ JEDNU OBUKU ZA SAMOZAŠTITU ŽENA NA OPŠTINI ČUKARICA

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je 25. aprila 2018. godine uspešno okončalo još jednu obuku za samozašitu žena, koja se i ovaj put organizovala uz sveobuhvatnu podršku GO Čukarica. Projekat obuke za samozaštitu žena je osmišljen kao vid osnaživanja žena i prevencije nasilja nad njima, koji će nadamo se i u budućnosti nastaviti da doprinosi jačanju borbe protiv svih vidova nasilja.

OBUKA ŽENA ZA SAMOZAŠTITU

Zbog velikog interesovanja i izuzetnog značaja Strukovno udruženje sektora bezbednosti organizuje novu obuku za samozaštitu žena koja će se realizovati na gradskoj opštini Čukarica. Obuka će se održati u Kulturnom centru Čukarica (Turgenjevljeva br. 5) od 11. aprila 2018. godine u 18.00 časova. Prijave se mogu slati na broj telefona 064/64-31-237.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se odrzava 24. i 25. februara 2018. godine.

Konferenciju je otvorio prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova R. Srbije g. Ivica Dačić. U svom govoru on je ukazao na poziciju Srbije kao mosta između Istoka i Zapada, Severa i Juga, koja je u velikoj meri uticala na sudbinu njenog naroda. Svet se danas suočava sa složenim izazovima koji prete međunarodnom miru i bezbednosti – siromaštvom, ekonomskim i društvenim problemima, političkom nesigurnošću i klimatskim promenama, koje pojačavaju polarizaciju, ekstremizam, jaz između bogatih i siromašnih i sukobe. Svedoci smo militarizacije spoljne politike i sužavanja mogućnosti za diplomatsku i multilateralnu akciju, naveo je Dačić i istakao viđenje da danas strane u konfliktu posežu pre za vojnim nego diplomatskim sredstvima u traženju rešenja, a da je uloga diplomatije, Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija više nego ikad sužena.

Kao glavne globalne pretnje danas Dačić je označio:

  • Krizu na Korejskom poluostrvu,
  • Slabe države, koje gube svoj legitimitet, i u kojima se javljaju jake naoružane nevladine snage sa značajnim vojnim i ekonomskim sposobnostima i političkim, ekonomskim ili kriminalnim ciljevima, a koje mogu doći i u međusobni sukob,
  • Širenje nasilnog i brutalnog ekstremizma kroz medije, regionalne mreže i kontrolu teritorija,
  • Masovno i, vrlo često, orkestrirano kršenje ljudskih prava, prava izbeglica i međunarodnog humanitarnog prava.

Takođe, istakao je i značaj medijacije u rešavanju savremenih konflikata, iako ona nije uvek pogodno sredstvo za to. Kao glavne indikatore delotvornosti medijacije izdvojio je: otvorenost strana za pregovore i ispregovarano rešenje, prihvatljivost i kredibilitet medijatora, opšti konsenzus postignut na regionalnom i međunarodnom nivou i, kao najvažniji, postojanje političke volje strana da konflikt bude rešen.

Učesnici konferencije su predstavili različita razumevanja pojma konflikt (da li je konflikt prirodno stanje država ili je to harmonija) i viđenja načina rešavanja konflikta (kroz uništavanje „drugog“, stvaranje komplementarnosti – uzajamnog postojanja različitosti, saradnje i konflikta kao neophodnih pokretača života tj. traženje zajedničkog imenitelja (Yaqing), redefinisanje narativa i slike o tome kako vidimo konflikt u cilju njegovog prevazilaženja (Crooke)). Istaknut je značaj predstava o sebi i drugom, načina na koji vidimo određenu situaciju i mera za izgradnju poverenja tj. transformisanja razumevanja stvarnosti u cilju prevazilaženja konflikta(Crooke), kao i konstruisanja znanja o nekoj situaciji ili akterima, što se dovodi u direktnu vezu sa medijima, izveštavanjem i dostupnim informacijama (Marandi).

Kao glavni uzroci poremećaja svetskog poretka danas navedeni su:

  • Opadanje moći SAD, ali i petstogodišnje hegemonije Zapada i modernosti, zbog čega se na njihovim Agendama stalno nalazi pitanje o tome „kako ne izgledati slab“, a koje je bilo karakteristično za period britanske politike u periodu raspada njene imperije. U tom smislu glavni cilj SAD je da spreči nastanak trgovinskog bloka između Rusije i Kine i uvođenje njihove zajedničke valute, kroz nove trgovinske mere koje bi bile nametnute ovim zemljama, i njihovo označavanje u doktrinarnim dokumentima SAD kao „rivalskih“ ili „revizionističkih“ sila i „sadističkih snaga“ (Crooke),
  • Kolaps starog svetskog poretka zasnovanog na neprikosnovenom autoritetu SAD (a ne UN) i uspon Rusije i Kine, zbog čega neki autori govore o post-američkoj eri (Marandi),
  • Potreba za većim prostorom slobode, što je ono što Rusija želi u novom svetskom poretku (Kozokin),
  • Nesigurnost Zapada da će njihova civilizacija opstati, i velika sigurnost Rusije i Kine u opstanak njihovih naroda i civilizacije (Crnobrnja).

Konferenciji je prisustvovao veliki broj domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti međunarodnih odnosa i rešavanja konflikata, kao i predstavnika ambasada i državnih institucija.

Ovom prilikom posebno se zahvaljujemo Conflux centru na pozivu za učešće na konferenciji. Više informacija o događaju možete naći na sajtu www.confluxcenter.org.

SREĆNA NOVA 2018. GODINA!

Strukovno udruženje sektora bezbednosti svima koji slave, našim članovima i prijateljima, želi srećnu Novu 2018. godinu.

Hvala na ukazanom poverenju i želimo da, zajedno sa vama, i u narednoj godini budemo podjednako uspešni.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

„Odnos demokratske kontrole i sektora bezbednosti kao saradnika ili suparnika je fluidan i zavisi od prakse, jer ako oni postanu suparnici to zapravo znači da neko krši Ustav, budući da je sam sistem postavljen tako da oni budu saradnici“, Luka Glušac.

NAJAVA STRUČNOG SKUPA „DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?“

Budući da se lјudska prava i slobode najbolјe štite ako stalno govorimo o njima, u uslovima globalno nestabilnog političko-bezbednosnog konteksta, Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) smatra svrsishodnim doprinosom stabilnosti Republike Srbije da organizuje stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: Saradnici ili suparnici?“, koji će se organizovati 23. novembra 2017. godine u 16.00 časova u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička 2, Beograd.

ZAVRŠENA OBUKA ZA SAMOZAŠTITU ŽENA NA OPŠTINI ČUKARICA

„Ovo je bilo jedno veliko iskustvo za mene… Znajući da smo mi ti koji ohrabrujemo te žene, podižemo svest i samopouzdanje, uvodimo u materiju koja je totalno strana za njih, a one bukvalno trče na trening da bi prisustvovale tome, neprocenjiv je osećaj“, rekla je jedna od instruktorki Strukovnog udruženja sektora bezbednosti nakon uspešnog završetka obuke žena za samozaštitu na opštini Čukarica.