GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji \"Istina o...\" na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

Category Archives: Vesti

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se odrzava 24. i 25. februara 2018. godine.

Konferenciju je otvorio prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova R. Srbije g. Ivica Dačić. U svom govoru on je ukazao na poziciju Srbije kao mosta između Istoka i Zapada, Severa i Juga, koja je u velikoj meri uticala na sudbinu njenog naroda. Svet se danas suočava sa složenim izazovima koji prete međunarodnom miru i bezbednosti – siromaštvom, ekonomskim i društvenim problemima, političkom nesigurnošću i klimatskim promenama, koje pojačavaju polarizaciju, ekstremizam, jaz između bogatih i siromašnih i sukobe. Svedoci smo militarizacije spoljne politike i sužavanja mogućnosti za diplomatsku i multilateralnu akciju, naveo je Dačić i istakao viđenje da danas strane u konfliktu posežu pre za vojnim nego diplomatskim sredstvima u traženju rešenja, a da je uloga diplomatije, Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija više nego ikad sužena.

Kao glavne globalne pretnje danas Dačić je označio:

  • Krizu na Korejskom poluostrvu,
  • Slabe države, koje gube svoj legitimitet, i u kojima se javljaju jake naoružane nevladine snage sa značajnim vojnim i ekonomskim sposobnostima i političkim, ekonomskim ili kriminalnim ciljevima, a koje mogu doći i u međusobni sukob,
  • Širenje nasilnog i brutalnog ekstremizma kroz medije, regionalne mreže i kontrolu teritorija,
  • Masovno i, vrlo često, orkestrirano kršenje ljudskih prava, prava izbeglica i međunarodnog humanitarnog prava.

Takođe, istakao je i značaj medijacije u rešavanju savremenih konflikata, iako ona nije uvek pogodno sredstvo za to. Kao glavne indikatore delotvornosti medijacije izdvojio je: otvorenost strana za pregovore i ispregovarano rešenje, prihvatljivost i kredibilitet medijatora, opšti konsenzus postignut na regionalnom i međunarodnom nivou i, kao najvažniji, postojanje političke volje strana da konflikt bude rešen.

Učesnici konferencije su predstavili različita razumevanja pojma konflikt (da li je konflikt prirodno stanje država ili je to harmonija) i viđenja načina rešavanja konflikta (kroz uništavanje „drugog“, stvaranje komplementarnosti – uzajamnog postojanja različitosti, saradnje i konflikta kao neophodnih pokretača života tj. traženje zajedničkog imenitelja (Yaqing), redefinisanje narativa i slike o tome kako vidimo konflikt u cilju njegovog prevazilaženja (Crooke)). Istaknut je značaj predstava o sebi i drugom, načina na koji vidimo određenu situaciju i mera za izgradnju poverenja tj. transformisanja razumevanja stvarnosti u cilju prevazilaženja konflikta(Crooke), kao i konstruisanja znanja o nekoj situaciji ili akterima, što se dovodi u direktnu vezu sa medijima, izveštavanjem i dostupnim informacijama (Marandi).

Kao glavni uzroci poremećaja svetskog poretka danas navedeni su:

  • Opadanje moći SAD, ali i petstogodišnje hegemonije Zapada i modernosti, zbog čega se na njihovim Agendama stalno nalazi pitanje o tome „kako ne izgledati slab“, a koje je bilo karakteristično za period britanske politike u periodu raspada njene imperije. U tom smislu glavni cilj SAD je da spreči nastanak trgovinskog bloka između Rusije i Kine i uvođenje njihove zajedničke valute, kroz nove trgovinske mere koje bi bile nametnute ovim zemljama, i njihovo označavanje u doktrinarnim dokumentima SAD kao „rivalskih“ ili „revizionističkih“ sila i „sadističkih snaga“ (Crooke),
  • Kolaps starog svetskog poretka zasnovanog na neprikosnovenom autoritetu SAD (a ne UN) i uspon Rusije i Kine, zbog čega neki autori govore o post-američkoj eri (Marandi),
  • Potreba za većim prostorom slobode, što je ono što Rusija želi u novom svetskom poretku (Kozokin),
  • Nesigurnost Zapada da će njihova civilizacija opstati, i velika sigurnost Rusije i Kine u opstanak njihovih naroda i civilizacije (Crnobrnja).

Konferenciji je prisustvovao veliki broj domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti međunarodnih odnosa i rešavanja konflikata, kao i predstavnika ambasada i državnih institucija.

Ovom prilikom posebno se zahvaljujemo Conflux centru na pozivu za učešće na konferenciji. Više informacija o događaju možete naći na sajtu www.confluxcenter.org.

SREĆNA NOVA 2018. GODINA!

Strukovno udruženje sektora bezbednosti svima koji slave, našim članovima i prijateljima, želi srećnu Novu 2018. godinu.

Hvala na ukazanom poverenju i želimo da, zajedno sa vama, i u narednoj godini budemo podjednako uspešni.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

„Odnos demokratske kontrole i sektora bezbednosti kao saradnika ili suparnika je fluidan i zavisi od prakse, jer ako oni postanu suparnici to zapravo znači da neko krši Ustav, budući da je sam sistem postavljen tako da oni budu saradnici“, Luka Glušac.

NAJAVA STRUČNOG SKUPA „DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?“

Budući da se lјudska prava i slobode najbolјe štite ako stalno govorimo o njima, u uslovima globalno nestabilnog političko-bezbednosnog konteksta, Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) smatra svrsishodnim doprinosom stabilnosti Republike Srbije da organizuje stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: Saradnici ili suparnici?“, koji će se organizovati 23. novembra 2017. godine u 16.00 časova u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička 2, Beograd.

ZAVRŠENA OBUKA ZA SAMOZAŠTITU ŽENA NA OPŠTINI ČUKARICA

„Ovo je bilo jedno veliko iskustvo za mene… Znajući da smo mi ti koji ohrabrujemo te žene, podižemo svest i samopouzdanje, uvodimo u materiju koja je totalno strana za njih, a one bukvalno trče na trening da bi prisustvovale tome, neprocenjiv je osećaj“, rekla je jedna od instruktorki Strukovnog udruženja sektora bezbednosti nakon uspešnog završetka obuke žena za samozaštitu na opštini Čukarica.

Sastanak u Centru „DBA“ sa novim partnerima i Ambasadorima SUSB

Predsednik Izvršnog odbora Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i direktor partnerske Organizacije SUSB – Centra za bezbednost, istrage i odbranu – DBA Stevan Đokić, ugostio je u prostorijama Centra naše dobre prijatelje i saradnike iz inostranstva, svetski priznate članove privatnog sektora bezbednosti i aktivne učesnike u drugim sferama društvenog života. Sastanku je prisustvovao i predsednik SUSB Dejan Milutinović.

SUSB u službi ekološke bezbednosti

Predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) za ekološku bezbednost Marijana Paunović prisustvovala je Konferenciji Asocijacije Zelenih, održanoj u opštini Stari grad, Beograd, 14. oktobra 2017. godine. Tom prilikom ona je navela da je Udruženje, pored ostalog, prepoznalo da ekološki problemi ne smeju ostati izvan njegovog polja interesovanja, budući da bi oni mogli predtavljati osnovu za sve nadolazeće probleme koji bi mogli da poremete postojeći sistem bezbednosti.

O saradnji NATO-Srbija i stabilnosti Zapadnog Balkana

Drugog dana Beogradskog bezbednosnog foruma održao se panel na temu doprinosa partnerstva Srbije i NATO bezbednosti Zapadnog Balkana. Govornici panela bile su premijerka Srbije Ana Brnabić i zamenik generalnog sekretara NATO Roza Gotemiler. Moderator panela bila je Maja Piščević, direktora „East-Weast Instituta za Balkan“, predstavništva „East-West Instituta“ sa sedištem u Njujorku.

Generalni sekretar SUSB učestvovala na sedmom Beogradskom bezbednosnom forumu

Generalni sekretar Strukovnog udruženja sektora bezbednosti Marina Kostić učestvovala je na ovogodišnjem Beogradskom bezbednosnom formu u svojstvu moderatora prvog akademskog panela pod nazivom „EU i civilno-vojno upravljanje krizama“. Panel je obuhvatio teme civilno-vojne sinergije EU u sprečavanju sukoba i izgradnji mira na prostorima Zapadnog Balkana i „roga Afrike“, čime se bavila Katarina Đokić, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku; civilno-vojne sinergije u spoljnom delovanju EU, posebno na slučaju Malija, uz naglasak na većoj inkluzivnosti i lokalnom vlasništvu misija i operacija što bi ojačalo kredibilitet EU u izgradnji mira i upravljanju krizama, što je bila tema istraživanja Gabrijele Vogelar, koordinatora projekta EU Horizont 2020; unapređenje efektivnosti upravljanja krizama EU u okviru civilno-vojne matrice, čime se bavio profesor Bendžamin Zila sa Univerziteta u Otavi, kao i upotrebe tehnologija dvostruke namene u prevenciji konflikata i izgradnji mira, što je bila tema rada Kristijana Barbijerija, mlađeg istraživača Instituta za međunarodne odnose u Rimu.

Članovi SUSB u realizaciji obuke za zaštitu žena od nasilja

U okviru programa rodne ravnopravnosti, članovi Strukovnog udruženja sektora bezbednosti aktivno su uključeni u realizaciju obuke žena za samozaštitu na opštini Čukarica.

Obuka će se održati u periodu od 16. oktobra do 6. novembra 2017. godine u sali Kulturnog centra “Čukarica” (Turgenjevlјeva br. 5).