SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 5. decembra 2019. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je još jedan projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“ na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Region Zapadnog Balkana danas čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i „Kosovo“. On se nakon velikog proširenja EU od 2004. godine, proširenja na Bugarsku i Rumuniju 2007. godine i Hrvatsku 2013. godine, kao i proširenja NATO, našao iza nove linije podele Evrope koja se uspostavila između Baltičkog i Crnog mora. Pročitajte ceo tekst.

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Definicija Infrastrukture odnosi se na sredstva i imovinu koji su ključni za funkcionisanje kompletnog društva. Zbog sve većeg rizika od terorističkih napada, vanrednih i kriznih situacija, stavljen je akcenat na izraz “KRITIČNA INFRASTRUKTURA”. Pročitajte ceo tekst.

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je 28. decembra 2018. godine u Hotelu Hyatt Regency u Beogradu obeležilo tri važna događaja: svoje novo zvanično sedište Udruženja, dvogodišnjicu postojanja i predstojeću Novu 2019. godinu. Pročitajte ceo tekst.

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 20. novembra 2018. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“, koji se u oktobru i novembru realizovao na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

U Varšavi je i ove godine, od 24.-25. oktobra, održan peti po redu Varšavski bezbednosni forum. Forumu je prisustvovao veliki broj političkih lidera iz Evrope, Azije i SAD, kao i predstavnici privrednih društava iz oblasti bezbednosti i odbrane, akademskih institucija i nevladinih organizacija. Generalni sekretar SUSB Marina Kostić učestvovala je na ovogodišnjem Forumu. Pročitajte ceo tekst.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Kako lični podaci predstavlјaju veoma osetlјivu i poverlјivu informaciju, od velike je važnosti način njihovog prikuplјanja i adekvatno IT rešenje za njihovu zaštitu i u zdravstvenim ustanovama, kao delu kritičke infrastrukture. Pročitajte ceo tekst.

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji Istina o... na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

Centar će se u svom radu baviti pitanjima neproliferacije oružja za masovno uništenje, pitanjima kontrole naoružanja i razoružanja i svim aspektima vezanim za ovo polje, uključujući akademski i stručno-politički deo. Centar će promovisati i imati saradnju kako sa relevantnim nacionalnim tako i međunarodnim telima i organizacijama, pre svega EU, UN i OEBS, koji se bave ovim pitanjem. Pročitajte ceo tekst.

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista Strukovnog uduženja sektora bezbednosti je upravo završila stažiranje! Pročitajte ceo tekst.

Category Archives: Vesti

Deca i omladina – Kriza morala i indentiteta kroz društvene mreže kao bezbednosni i društveni izazov

SUSB pažljivo prati i analizira sva dešavanja i pojave koje se javaljaju u našem društvu i državia u vezi sa bezbednošću. Ipak mi iz SUSB-a ipak pažljivo biramo i procenjujemo na koja dešavanja i pojave ćemo samoinicijativno reagovati i to na kokretan i smslen način. SUSB reaguje uglavnom upućivanjem konkretne kritike i predloga na adrese koje su pozvane da naprave reakciju i pozitivnu promenu po konkretnom pitanju (ukoliko to prepoznaju i prihvate)  ili/i  javnim oglašavanjem, gde pokušavamo da ukažemo našoj  javnosti i društvu na određenu pojavu iz sfere bezbednosti.

 

U poslednjie vreme i kod nas u javnosti se sve više može čuti za „sekte“ , „infulensere“ , „blogere“ , „jutjubere“ i druge ličnosti i grupacije koje imaju moć delovanja, a preko društevnih mreža  koje su njihovo najvrednije sredstvo uticaja na mase tj. pratioce. Postavljaju se realna pitanja za sve te pojave na internetu – Šta je to sve?! Ko su i koja je njihova prava svrha?!  Koji je to profil ljudi?!

Sada najsvežija pojava na internet prostoru, koja izaziva veliku pažnju i strah u javnosti, a zbog  velikog uticaja među mlađom polulacijom tj. decom je „Ukizam“ , kao i devojka (Una Kablar, alias „Uki Q“ koja je tu pojavu svesno stvorila i proširila preko svojih pratilaca „TIK-TOK“ društvene mreže. Očigledno je da je ta društveno mreža „TIK-TOK“ već duže vreme krajnje problematična zbog sve češćih negativnih pojava na istoj koje vrše direktan uticaj najviše na decu i maloletnike i inspiriše ih na negativne radnje i stavove. 

Ukizam je nepriznata vera u koju pretežno veruju deca, tačnije veruju u Unu Kablar poznatu Tiktokerku. Za ovu veru se sumnja da je znatno proširena na BALKANSKOM područuji ali i šire.”

(Legende mitoviTiktokeri | YouTube svet | 20.02.2021)

Često čujemo da se mnoge aktuelne negativne pojave na društvenim mrežama podvode pod pojavu sekti i uticaj sekti, što zapravo i nije baš tako. Najkraće rečeno, sekte najčešće odlikuju određena ozbiljna pravila, razrađena filozofija, uverenja, kao i dugoročnije planovi i strategije koje realizuje grupa ozbiljnih odraslih pojedinaca, a ne nezreli mladi ljudi (mlađi punoletnici i maoletnici) i deca neizgrađenih sistema vrednosti i društveno odgovorne svesti. Drugim rečima – ventil neuspele socijalizacije dece i omladine.  Ali s’obzirom da smatramo da glavni i suštinski problem ovde nisu sekte (u pravom smislu te reči), ovaj pojam ćemo ostaviti za drugu priliku i okrenuti se pravom problemu.

Gde je pravi problem i rešenje?

Glavni problem i suštinski uzrok se nalazi u velikoj ekspanziji lako dostupnih društvenih mreža, veoma brzoj digitalizaciji, a sa tim i izostanak dovoljne „digitalne pismenosti“ i naravno neverovatnom padu moralanih vrednosti, te realna problematika vaspitavanja dece i omladine. Tzv. vera “Ukizam” se pojavila i najviše se promoviše među decom i maloletnicima (kao lako ranjivim grupama), koji imaju nekontrolisane i slobodane aktivnosti na internetu, odnosno društvenim mrežama i često nedovoljnu pažnju i posvećenost staratelja, pa samim tim i nepotpunu ili potpunu izostalu kvalitetnu socijalizaciju.

Moramo reći da tome bitno doprinose i sami mediji, političari, država, kao i shvatanje građanskih sloboda i prava, zloupotreba „političke koretktnosti“ , promovisanje devijantnih ponašanja i nasilja. Nasilje nije samo fizičko već i psihičko, socijalno, ekonomsko, vršnjačko, elektornsko, seksualno itd. Na kraju svega, nasilje i devijantna ponašanja u jasnom i dobrom društvenom sistemu,  gde se čuva i razvija kultura svakog oblika, društvena svest i empatija su start i cilj za bezbedno i zdravo društvo. Kada kažemo „država“, tu se misli na sve relevantne institucije države ali i na pojedince u društveno-političkom životu, posebno na one koji se nalaze na pozicijama u državnom sektoru,  jer svi oni treba da budu primer svojim građanima.

Generalno rešenje ovog problema, kao i svakog drugog  jeste vraćanje ispravnim i proverenim moralnim vrednostima društva u kojme se živi, a zatim i prihvatanjem širih, opšte prihvaćenih i proverenih vrednostii koje postojeće društvo želi da usvoji jer prepoznaje kao svoj interes da bude još bolje, a naravno u skaldu sa svojim osnovnim vrednostim (nacionalne,kulturne, građanske, religijske i druge vrednosti naroda na prostoru jedne države).  Samim tim, u takvom društvu sve to bi bllo logično da je već implementirano u socijalizaciji dece i omladine, pa i u procesu resocijalizacije. Takovo društvo i njena deca i omladina znaće šta je ispravno a šta ne i rizik od ovakvih i sličnih, mnogo gorih pojava će biti potpuno minimizirani.

Bitna napomena je uvek na račun medija, njihove politike i odgovornost! Mediji danas imaju na žalost, kako globalno tako i nacionalno politiku koja definitivno i nepobitno pogoduje više negativnim pojavama i negativnim vrednostima za račun profita i senzacionalizma i nikako neafirmišu zdravu socijalizaciju dece i mladine, kao ni pozitivan razvoj društva. Da ne zaboravimo i to da za kontrolu medija i medijskog sadržaja već postoje konkretna regulatorna tela i institucije države koje treba podsetiti na tu njihovu obavezu, da je sprovode dosledno i posvećeno.

Posebno i brzo rešenje ovog problema i pojave jeste u donošenju zakonskih akata koji omogućavaju državnim institucijama da reaguju i sankcionišu negativne pojave na društvenim mrežama,  prvenstveno u smislu zaštite zdravog razvoja dece i dalje zdrave i nesmetane socijalizacije maloletnika. U ovom konkretnom slučaju je akcenat na društvenu mrežu „TIK-TOK“ i sadržaje koji se nalaze i postavljaju na toj mreži.

Rešavanje ove društveno i bezbednosno negativne pojave je nužna odbrana direkno naše dece i omladine, ali indirektno i društva u celini. Zbog toga je hitno potrebna i što veća edukacija roditelja i upozoravanje na digitalne rizike po njihovu decu i njihovo vaspitavanje i edukaciju. 

Nadamo se da će se ovom prilikom društvo i odgovorne institucije države ozbiljnije pozabaviti suštinskim problemom i uzrokom, a ne posledicama i populizmom.

 

Dejan Milutinović

Predsednik SUSB-a

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista Strukovnog uduženja sektora bezbednosti je upravo završila stažiranje!

Ponosni što smo doprineli uzajamnoj dobrobiti, edukaciji i razvoju.

Strukovnog uduženja sektora bezbednosti će nastaviti sa ovim programom i na dalje ,te se nadamo isto tako dobrim i ambicioznim ljudima da sa nama stiču nova znanja i iskustva.

“Znanjem i iskustvom za društvo slobodno od straha.”

Više slika na našoj FB stranici.

Zbornik radova 1. stažista SUSB

SUSB POSTAO ČLAN KONZORCIJUMA EVROPSKE UNIJE ZA NEPROLIFERACIJU I RAZORUŽANJE

U petak, 5. februara 2021. godine Strukovno udruženje sektora bezbednosti je ostvarilo jedno od 
svojih najvećih uspeha i izuzetan cilj i postalo članica Mreže Konzorcijuma EU za neproliferaciju i 
razoružanje. 
 
Konzorcijum je osnovan odlukom Saveta Evropske unije 2010. godine a primenjuje je šest 
najznačajnijih i najprestižnijih instituta u Evropi: Institut za strateška istraživanja iz Francuske (FRS), 
Franfurtski institut za istraživanje mira (HSFK/ PRIF), Međunarodni institut za istraživanje mira (IISS) i 
Stokholmski međunarodni institut za istraživanje mira (SIPRI).
 
Strukovno udruženje sektora bezbednosti će kroz svoj Centar za neproliferaciju, kontrolu naoružanja i 
razoružanje kojim rukovodi dr Marina T. Kostić nastojati da stvori mrežu eksperata (kako na 
akademskom tako i na praktičnom nivou) u Srbiji iz ove oblasti, da kroz svoj rad aktivno doprinese 
većoj bezbednosti i popularisanju teme neproliferacije, kontrole naoružanja i razoružanja u Srbiji, kao 
i razvoju ove tematske oblasti na nivou Evropske unije i njenih partnera.  
 
U skladu sa navedenim sva zainteresovana lica koja se u svom radu bave pitanjima neproliferacije, 
kontrole naoružanja i razoružanja mogu postati deo mreže našeg Centra a samim tim i rada unutar 
Konzorcijuma.
Zainteresovani se mogu javiti na mail security.sector.ngo.gs@zoho.com i poslati svoju 
biografiju i motivaciono pismo. 

Povodom vesti o akciji privođenja pripadnika kriminalnih “navijačkih” grupa

Izvor vesti:
 Načelnik UKP: U današnjoj akciji uhapšeno 19 osoba, nastavljamo sa istragom;  
Na stadion Partizana doveden Velja Nevolja, policija pronašla bunker; 

Ekipa Velje Nevolje mesecima radila kao obezbeđenje repera Raste

Kako je SUSB u svojim ciljevima između ostalog posvećen podizanju stepena bezbednosti, kolektivne svesti o bezbednosti u društvu kao i aktivnostima kojima se podiže ugled i poverenje građana u institucije bezbednosti Republike Srbije ne možemo a da ne odreagujemo na aktuelnu akciju Policije i BIA.

SUSB je organizovao više stručnih skupova i aktivnosti sa temama koje se dotiču nereda na sportskim manifestacijama i veze sa kriminalom, ali i rada pravosuđa i policije povodm tog pitanja. Tim prilikama uvek smo ukazivali da su tzv “navijačke” grupe i pojedine vođe istiih ozbiljan bezbednosni problem Republike Srbije i društva uopšte, te da to zahteva hitnu i doslednu političku volju države da se izbori sa tom bezbednosnom pretnjom.

SUSB pohvaljuje i podržava ovakve akcije Policije i BIA ali se nada da će prvenstveno politička volja istrajati u ovom obračunu sa kriminalom i nasiljem pojedinaca i pojedinih grupa koji se kriju iza sportskih klubova i koriste navijačke grupe.  Takođe,  želimo da verujemo u naš pravosudni sistem i nadamo se brzim i adekvatnim sudskim presudama koje bi trebale da pokažu da napor Policije i BIA nije bio uzaludan i da je Republika Srbija pravna država, koja štiti bezbednost svih svojih građana od ovakvih ozbiljnih bezbednosnih pretnji i nasilja u društvu uopšte.

 

 

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

Na sednici Predsedništva SUSB od 16.12.2020. godine formiran je Centar za neproliferaciju, kontrolu naoružanja i razoružanje SUSB. Na čelu Centra izabrana je dr Marina Kostić, doktor političkih nauka-međunarodne politike i generalni sekretar SUSB.

Centar će se u svom radu baviti pitanjima neproliferacije oružja za masovno uništenje, pitanjima kontrole naoružanja i razoružanja i svim aspektima vezanim za ovo polje, uključujući akademski i stručno-politički deo. Centar će promovisati i imati saradnju kako sa relevantnim nacionalnim tako i međunarodnim telima i organizacijama, pre svega EU, UN i OEBS, koji se bave ovim pitanjem.

Kako zaštititi decu od nezdravog odrastanja uz pametne uređaje

Pitali smo naše prijatelje iz Pertini centra za zdrav razvoj deteta kako se danas boriti za zdrav razvoj naše dece kroz slobodno vreme za razonodu i igru, a kad su upućeni više nego ikad na pametne telefone i internet.

Centar za zdrav razvoj deteta je organizacija osnovana sa ciljem da pažljivo osluškuje potrebe dece i mladih i primeni ih u procesima vaspitno – obrazovnog rada. Kvalitetan i edukovan tim stručnjaka posvećen je radu na unapređivanju didaktičkih materijala, informisanju o trenutnom stanju i novinama na polju edukacije dece i pružanju podrške u vidu savetovanja svima koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem dece

G-din Aleksandar Ignjatović, vlasnik “Pertini toys”-a je bilo ljubazan da podeli sa nama njegovo viđenje i šta on i njegov tim povodom toga rade, a da ih izdvaja od svih ostalih. 

” Tehnologija je u poslednjih nekoliko godina značajno promenila svaki aspekt našeg društva i vidno uticala na naše svakodnevne živote, kao i živote naše dece. Jedna od činjenica je i sama promena u načinu na koji se današnja deca igraju, rastu i razvijaju se. Iako je tehnologija veoma značajna i korisna za učenje, ona takođe može imati neke negativne uticaje na razvoj deteta i kvaliteta života. Neki od negativnih aspekata su: Zavisnost od pametnih uredjaja, vremenski period koji se provodi za istima, značajno smanjenje samostalnog razmišljanja i rešavanja svakodnevnih problema. Takodje, odredjene aplikacije koje su dostupne širokoj masi, pa i deci, nisu prilagodljive za odredjeni uzrast deteta ali su im većina istih dostupne, pa i one koja nije primerena uzrastu. Kada govorimo o uzrastu i prilagodljivosti materijala za isti, možemo naići na niz problema sa kojima se deca nesvesno suočavaju koristeći pametni uređaj – jedan od primera je i upotreba odredjenih video igrica koje su omogućene za skidanje preko internet platforme a sadrže recimo agresivan muzički materijal ili video materijal, koji deca takođe nesvesno primaju i kasnije sve ono što čuju i vide mogu primeniti i u sopstvenom ponašanju. Kako nije izvodljivo onemogućiti deci korišćenje pametnih uređaja zbog i onih pozitivnih uticaja (pružanje informacija, lakše učenje i korak sa vremenom), osmislio sam niz projekata, medju kojima je i igra za koju sam dobio nagradu Tesline naučne fondacije iz Filadelfije za nesebičan rad i promociju naroda Nikole Tesle kroz inovativni projekat .koja predstavlja spoj upotrebe pametnih uređaja i prirodnog samostalnog razmišljanja deteta.  (https://www.republika.rs/vesti/drustvo/240197/jos-jedna-zlatna-medalja-amerike-teslinom-narodu)

Šta razvija Tesla? Tesla na zanimljiv način kod dece razvija vlastite veštine, talente, taktike, potencijale, strateško razmišljanje i ukazuje na neophodnost postavljanja ciljeva i potrebnu istrajnost, a uz sve to se i edukuju o najvećem svetskom umu svih vremena i njegovim izumima. U ovoj igri deca imaju pravo izbora da igraju uz pomoć pametnih uredjaja ili bez.

Cilj Tesla interaktivne igre, kao i ostalih projekata na kojima radim zajedno sa svojim Pertini timom psihologa i pedagoga jeste da deca uvide da su pametni uredjaji samo pomoćno sredstvo pri samostalnom razmišljanju i da i bez njega mogu da se edukuju na jedan zdrav i prirodan način, a to je kroz igru.

Tokom pandemije, postoji mogućnost organizovanja niza aktivnosti putem internet platforme, a nakon pandemije došli smo na ideju da, u saradnji sa Internacionalnom policijskom organizacijom, Strukovnim udruženjem sektora bezbednosti i Pertini centra za razvoj dece organizujemo igre za podsticaj zdravog rasta i razvoja deteta.

U pitanju su igre sportskog, muzičkog i strateškog karaktera koje će biti nagradjivane za prva tri osvojena mesta u vidu medalja sa logoom Pertini centra za razvoj deteta, SUSB-a i IPO.

Smatram da zajedničkom saradnjom sa Vašom organizacijom možemo značajno doprineti zdravom rastu i razvoju deteta. Takodje, možemo pripremiti decu za budućnost preko zajedničkih projekata kako bi se deca lakše i bolje integrisala u grupe, sa mnogo samopouzdanja i gledanja na prepreke kao vid podsticaja za uspeh.

 

Aleksandar Ignjatović, MBA”

Sporazum IPO/SUSB

 SPORAZUM O  SARADNJI 

 

Između:

Strukovno Udruženje Sektora Bezbednosti SUSB, Beograd, matični broj 28215550, koga predstavlja Predsednik Dejan Milutinović

i

Strukovno Udruženje Internacionalna Policijska Organizacija IPO, Beograd, matični broj 28254784 koga predstavlja Predsednik Ilija Životić.

 

Član 1.

Strane su saglasne da su oba udruženja registrovana u skladu sa  zakonima Republike Srbije.

Član 2.

Saradnja će se bazirati na

  1. Iskrenosti i kolegijalnosti
  2. Deljenju iskustava i informacija
  3. Zajedničkom konkurisanju, kreiranju i sprovođenju projekata iz domena rada udruženja
  4. Zajedničkim aktivnostima na planu podizanja bezbedonosne kulture kod građana
  5. Zajedničkim programima, obukama i ostalim vidovima edukacija iz oblasti bezbednosti
  6. I ostalim vidovima saradnje kada je to u partnerskom duhu i interesu oba udruženja

Internacionalna policijska organizacija – IPO               Strukovno udruženje sektora bezbednosti – SUSB
Predsednik                                                                                                                                  Predsednik
Iija Životić                                                                                                                           Dejan Milutinović

SUSB UČESTVOVALO NA VIRTUELNOM THINK TANK SAMITU U ORGANIZACIJI LAUDER INSTITUTA UNIVERZITETA U PENSILVANIJI (SAD)

 

Generalni sekretar Strukovnog udruženja sektora bezbednosti Dr Marina Kostić učestvovala je 30. oktobra 2020. godine na virtuelnom samitu Think Tank organizacija u Evropi u organizaciji Lauder Instituta Univerziteta u Pensilvaniji, SAD.

Učesnici samita razgovarali su u tri panela o javnom zdravlju, društvenom, ekonomskom i političkom uticaju krize izazvane Covid-19 na Evropu, predstavili relevantne preporuke i akcione planove za očuvanje života i zdravlja ljudi u Evropi i pozvali na široku akciju kako bi se ova kriza prevazišla. Skup je otvorio Mario Monti, bivši premijer Italije i komesar EU.

SUSB ostaje posvećena jačanju kapaciteta i mera za borbu protiv krize izazvane Covid-19.

SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 5. decembra 2019. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je još jedan projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“ na GO Čukarica.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „ZNANјE BEZ GRANICA“

Na 20. Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Znanje bez granica”, koja se održala u periodu od 29. do 31. marta 2019. godine u Vrnjačkoj Banji, zajednički rad sa predsednikom Udruženja Dejanom Milutinovićem, predstavila je Maja Milenković, sa Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” i članica SUSB. Ona se skupu obratila na temu “Mesto i uloga zdravstvenih ustanova u sistemu zaštite kritične infrastrukture”. Istoimeni rad objavljen je u KNOWLEDGE-International Journal, Vol. 30, No. 6, u izdanju Instituta za menadžment znanja iz Skoplja.