ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji \"Istina o...\" na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

Category Archives: Saopštenje

PROBLEMATIKA U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO I SLIKA U DRUŠTVU

Imajući u vidu značaj ove tematike za naše društvo, kao i sveukupne napore da ostvarimo vladavinu prava i pravnu državu, pozivamo sve zainteresovane da se prijave i prisustvuju stručnom skupu na temu „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“, koji se održava 29. juna 2018. godine u 14.00 časova u organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička 2, Beograd.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Kroz osvrt na ova dva nacrta strategija SUSB će nastojati da, sa jedne strane, pruži doprinos unapređenju normativno-strategijskog okvira za funkcionisanje institucija u Srbiji i, sa druge strane, pruži dodatana pojašnjenja sadržine ovih nacrta.

Želimo vam srećan Dan Vojske Srbije!

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Ovde ćemo se pozabaviti neovlašćenim snimanjem i fotografisanjem javnih objekata, dok ćemo oblike narušavanja privatnosti ostaviti za neku drugu priliku.

Povodom ubistva policajca Srđana Petrovića (PU Požarevac)

Današnji slučaj pogibije policajca na zadatku je još jedan, kako je i sam ministar dr Nebojša Stefanović rekao, dovoljan pokazatelj toga kakav je posao policajca i koliko nosi rizika sa sobom. Policijski posao je izuzetno težak i odgovoran, bez kojeg ni jedno društvo na svetu ne bi moglo da funkcioniše i da brine o bezbednosti svojih građana. Zbog toga, jasno je da je potrebna posebna briga i poštovanje prema tom pozivu i ljudima koji svakodnevno rizikuju svoj život i zdravlje zarad bezbednosti svoje države, građana i njihove imovine, a sve u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Takođe, apelujemo na sve građane koji imaju saznanja o posedovanju nelegalnog oružja ili poseduju nelegalno oružje da se obrate nadležnoj policijskoj stanici radi prijave ili legalizacije, kako bi se u najvećoj mogućoj meri izbegla mogućnost ovakvih tragičnih događaja.

Strukovno udruženje sektora bezbednosti ovom prilikom izražava najiskrenije saučešće porodici nesrećno nastradalog policajca Srđana Petrovića.

19.12.2017.godine

Komentar SUSB na set zakona iz oblasti odbrane

KOMENTAR NA NACRT ZAKONA O NAORUŽANJU I VOJNOJ OPREMI

1. Povući predlog o privatizaciji Odbrambene industrije Srbije (OIS) ili ga odložiti
2. Ukoliko tačka jedan nije ostvariva predlažemo bolju zaštitu nacionalne bezbednosti kroz:
A)Sklapanja recipročnog međunarodnog ugovora kojim se garantuje obostrano ulaganje u odbrambene industrije potpisnica,
B)Razmatranje pravljenja razlike između pristupa stranog ulagača dobiti odnosno tajnim podacima, pri čemu oni mogu ostvarivati dobiti ali se može ograničiti pristup tajnim podacima
C)Pravljenje razlike između stranog ulagača kao privatnog lica i stranog ulagača koje je u vlasništvu strane države i koja samim tim moze u značajnijoj meri vršiti politički uticaj
D)Nije dovoljno samo navesti da se u proizvođačima NVO dozvoljava strano ulaganje do 49%, uz učešće jednog stranog ulagača do 15%, već da se navede da li oni mogu poticati iz iste strane države
E)Da se bliže uredi njihovo postupanje u vanrednom i ratnom stanju
F)Da se skupštinskom Odboru za odbranu i unutrašnje poslove ne dostavlja samo pregled izdatih i oduzetih dozvola za prozvodnju NVO, već, pored strukture kapitala i struktura vlasništva tj. ko su vlasnici akcija ili udela u vlasništvu stanog ulagača, njihovi predstavnici kao i da li neko od njih podleže zabranama učešća u privatizaciji NVO
G)Regulisati način na koji ulagač po izvršenoj privatizaciji može svoj udeo u NVO preneti na treće lice
3. Izraditi uporednu analizu položaja odbrambene industrije u vojno neutralnim zemljama EU
4. Započeti sa izradom Nacrta zakona o stranom ulaganju u (stratešku) infrastrukturu

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je stava da u vremenu međunarodne podeljenosti i sve restriktivnijih mera koje države uvode kako bi zaštitile svoje oružane snage i stratešku infrastrukturu nije poželjno omogućiti strano ulaganje u odbrambenu industriju Srbije, kako je to novim Nacrtom zakona o naoružanju i vojnoj opremi predviđeno.

Ovaj Nacrt zakona predviđa da se stranom ulagaču može odobriti ulaganje u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme, pri čemu on ne može biti pod restriktivnim merama Ujedinjenih nacija ili Evropske unije ili protiv koga je vođen postupak pred sudovima država članica EU i drugih partnerskih država zbog prestupa učinjenih u oblasti proizvodnje, uvoza i izvoza NVO u poslednjih 10 godina. To znači da ukoliko bi se danas sproveo proces privatizacije odbrambene industrije Srbije u skladu sa ovim Nacrtom zakona, Ruska Federacija ili preduzeća iz ove države ne bi mogla da učestvuju u ovom procesu. Strani ulagač je u obavezi da podnese zahtev Ministarstvu odbane za pribavljanje saglasnosti za ulaganje kapitala, koje zatim pribavlja mišljenja resornih ministarstava i posebnih organizacija i dozvoljava ili odbacuje podneti zahtev. Ukoliko Ministarstvo odbrane odobri zahtev stranog ulagača ono predlaže započinjanje procesa privatizacije, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, koje zatim inicira Vlada ili Ministarstvo privrede u zavisnosti od toga da li bi se strano ulaganje vršilo u preduzeće NVO koje je članica Grupacije OIS. Ukoliko je preduzeće članica ove Grupacije strano ulaganje može biti do 49% vrednosti kapitala, pri čemu jedan strani ulagač ne može imati više od 15% učešća u kapitalu. Prvo pitanje koje će se kod primene ovog Zakona postaviti jeste koja preduzeća NVO će sve Vlada uvrstiti u Grupaciju OIS. Prema Nacrtu zakona to su oni proizvođači u kojima je osnovni većinski kapital državni, ali još ostaje da se vidi kod kojih proizvođača će država preuzeti vlasnička prava na društvenom kapitalu i kakve će biti posledice konverzije dugova proizvođača NVO.

Imajući navedeno u vidu, ako izuzmemo mogućnost da se u potpunosti odbaci predlog za privatizacijom odbrambene industrije Srbije, predlažemo da se nacionalna bezbednost Srbije zaštiti dodatnim mehanizmima po uzoru na neke od vodećih zemalja sveta kao što su Sjedinjene Američke Države i Ruska Federacija. U Sjedinjenim Američkim državama postoje opšte i specifične odredbe koje se odnose na strana ulaganja u odbrambenu industriju. Opšte se odnose na primenu antimonopolskih zakona a specifične na primenu takozvanog „Odbrambeno industrijsko-bezbednosnog programa“. Svako strano ulaganje u odbrambenu industriju se posebno istražuje i posebno se procenjuje strano vlasništvo, kontrola ili uticaj (FOCI) kako bi se eventualno izdala posebna dozvola bezbednosne službe Ministarstva odbrane za strano ulaganje. U okviru OIBP su razvijene posebne smernice za neutralisanje FOCI prilikom stranog ulaganja što znači da strano ulaganje može izvršiti lice koje pripada državi sa kojom SAD imaju Recipročni sporazum o industrijskoj bezbednosti, pri čemu ta država mora dati i dodatne bezbednosne garancije za strano ulaganje. Ovakve sporazume SAD imaju na primer sa Kanadom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Nemačkom. Pored toga neutralisanje FOCI-ja se vrši i sklapanjem posebnih sporazuma sa stranim ulagačima kojima se glasačka prava prenose na američke državljanje, strani ulagači imaju pristup samo dobiti ali ne i poverljivim informacijama, zatim donošenjem jedne posebne Rezolucije u kojoj se navodi ko su strani vlasnici akcija, njihovi predstavnici i stepen njihovog vlasništva i oni se isključuju iz pristupa tajnim podacima. Ukoliko pak postoje uslovi da strani ulagač ostane u posedu kontrole nad operacijama proizvođača, pored Recipročnog sporazuma, a u cilju neutralisanja FOCI, svo osoblje moraju biti državljani SAD, a može se pristupiti podacima do stepena tajnosti – poverljivo.

Najvažniju ulogu u razmatranju stranog ulaganja u SAD ima Komitet za strana ulaganja. To je među-agencijska institucija Vlade SAD koja razmatra efekte stranog ulaganja u kompanije i aktivnosti u SAD na nacionalnu bezbednost SAD. Njime predsedava Ministar finansija a u njegovom radu učestvuju i predstavnici Ministarstva odbrane, spoljnih poslova, privrede, kao i domovinske bezbednosti. Nakon što je 2006. godine došlo do velike kontroverze oko kupovine luka u Njujorku od strane firme iz Dubaija koja je u njihovom državnom vlasnišvu, zbog povećanog rizika od terorizma, donet je Akt o stranim investicijama i nacionalnoj bezbednosti. Američki predsednici su tri puta u novom milenijumu blokirali strana ulaganja – 2012. godine Obama je blokirao ulaganje kineske kompanije u vetro-parkove u Oregonu zato što se one nalaze preblizu postrojenja za probu oružanih sistema američke mornarice, 2016. godine, takođe, predsednik Obama je blokirao kupovinu američkog dela nemačke metalurške kompanije od strane kineske kompanije, a u septembu 2017. godine predsednik Tramp je blokirao kupovinu američke kompanije mikročipova iz razloga sprečavanja da kineska kompanija dođe u posed tehnologije koja bi unapredila proizvodnju čipova u Kinu koji mogu imati i vojnu primenu, ušla u lanac snadbevača čipovima američkih institucija i imajući u vidu da američka vlada koristi proizvode ove američke kompanije.

Nakon što je SAD donela Akt o stranim investicijama i nacionalnoj bezbednosti 2007. godine, u Rusiji je Vladimir Putin potpisao Zakon o procedurama za strana ulaganja u kompanije od strateškog značaja za odbranu i bezbednost države, pri čemu se pravi jasna suštinska razlika između stranih ulagača – privatnih vlasnika i onih koji su u posedu strane države. Pri tome strani privatni ulagač može imati do 50% vlasništva u kompanijama od strateškog značaja, a državni do 25%, dok kod stranog ulaganja u kompanije koje se bave prirodnim resursima je do 25% za privatnog ulagača odnosno do 5% ulaganja stranog državnog subjekta.

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI

1. Vratiti staru formulaciju da način obučavanja građana za odbranu uređuje Vlada na predlog ministra odbrane ili bliže odrediti značenje pojma „kategorija građana“ koju će za potrebe odbrane zemlje obučavati Ministarstvo odbrane
2. Ukoliko je nemoguće obrisati odredbu po kojoj je predviđeno da privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici imaju obavezu da iz svog delokruga, na zahtev Ministarstva odbrane, dostavljaju podatke od značaja za odbranu, onda je potrebno bliže definisati:
A)Da postoji ova obaveza samo u slučaju vanrednog ili ratnog stanja
B)Koji su to podaci od značaja za odbranu
C)Za koje svrhe ili potrebe će se koristiti
D)Kako će se štititi poslovna tajna privrednog subejekta

Izmenama i dopunama Zakona o odbrani se po prvi put u jedan Zakon uvodi opredeljenje Srbije da bude vojno neutralna. Vojna neutralnost se definiše kao odbrambeni interes R. Srbije. Narodna skupština R. Srbije više ne bi usvajala Godišnji izveštaj Vlade o stanju priprema za odbranu (koji se do sada razmatrao na zatvorenim sednicama Skupštine), već bi se on samo razmatrao (ne i usvajao) na sednici nadležnog odbora, budući da se radi o strogo poverljivom dokumentu. Odredba da će se za odbranu zemlje obučavati svi građani, menja se u odredbu po kojoj će način obučavanja i „kategoriju građana“ koju će za potrebe odbrane zemlje obučavati Ministarstvo odbrane urediti Vlada, na predlog ministra odbrane. Takođe, ovim izmenama i dopunama predviđa se obaveza privrednih subjekata da na zahtev Ministarstva odbrane dostavljaju podatke od značaja za odbranu, pri čemu se ne definiše koji organ Ministarstva može uputiti ovakav zahtev, da se to odnosi samo na vanredno ili ratno stanje, koji su to podaci od značaja za odbranu, za koje svrhe će se koristiti i na koji način će se štiti tj. kako će se ovaj Zakon odnositi prema poslovnim tajnama privrednih subjekata. Predviđeno je da kazna za neizvršavanje ove obaveze iznosi od 50.000,00 do 250.000,00 dinara.

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI

1. Ostaviti staru odredbu po kojoj određenje koja lica se smatraju ovlašćenim službenim licima Vojne policije, način primene policijskih mera i radnji i policijska ovlašćenja propisuje ministar, na predlog načelnika Generalštaba.
2. Ne uvoditi novo stanje u službi oficira i podoficira – stanje mirovanja, jer moguća zloupotreba ovog stanja narušava načela civilne kontrole Vojske i narušava odredbe Zakona o vojsci koje se onose na demokratsku i civilnu kontrolu, a ukoliko se insistira na uvođenju ovog stanja onda ono treba da bude predviđeno i za civile na službi u Vojsci Srbije
3. U pogledu popune upražnjenih mesta u Ministarstvu odbrane, kao organa državne uprave, voditi računa o ravnoteži između popunjavanja formacijskih mesta civilima i oficirima.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojsci predviđa izmenu po kojoj ministar propisuje lica koja se smatraju ovlašćenim službenim licima vojne policije, način primene policijskih mera i radnji i policijska ovlašćenja, bez predloga od strane načelnika Generalštaba. Ovo rešenje je problematično imajući u vidu da se Uprava vojne policije nalazi u sastavu Generalštaba.

Takođe, smatramo lošom dosadašnju praksu da se uvodi stanje mirovanja za oficire, čime oni skidaju uniformu kako bi mogli da obavljaju poslove za koje je predviđeno da ih obavljaju civili poput sekretara ministarstva ili pomoćnika ministara. Ulaskom u stanje mirovanja oficir ne prestaje da bude pripadnik Vojske Srbije i ne može biti deo onoga što Zakon predviđa kao civilna kontrola vojske. Ministarstvo odbrane je deo državne uprave, i obavlja poslove državne uprave po Zakonu o ministarstvima, i ono mora poštovati ove akte u pogledu odredbi na koja se mesta imenuju ili postavljaju državni službenici, jer ulaskom u status mirovanja oficir ne može postati državni službenik ili funkcioner. Ukoliko pak postoji uverenje u ispravnost ovakvog rešenja onda se isto mora predvideti i za civilne pripadnike Vojske Srbije tj. vojne službenike, kako bi i njima status vojnog službenika mirovao dok su na položaju.

U pogledu popune formacijskih mesta, pogrešno se koristi termin „njegov“ kada se govori o davanju saglasnosti oficira ili podoficira odnosno civilnog lica na službi u Vojsci Srbije na upražnjeno formacijsko mesto, te u tom smislu mora ostati formulacija „svoj pristanak“. Prilikom pimene ovih odredbi, a imajući u vidu zabranu zapošljavanja, neophodno je voditi računa o održavanju ravnoteže između profesionalnih vojnih lica i vojnih ili državnih službenika, kako bi se na adekvatana način ispunjavala uloga ministarstva kao organa državne uprave.

Navedene predloge Zakona možete naći na sajtu Ministartsva odbrane:

http://www.mod.gov.rs/cir/5289/javna-rasprava-5289

Komentar SUSB na predložene izmene Zakona o policiji

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI

1. Bliže urediti ili pojasniti odredbe člana 249. Zakona o policiji kojom je predviđena mogućnost formiranja Pomoćne policije, kako bi se izbegle sve postojeće i buduće kontraverze oko donešenja Uredbe o pomoćnoj policiji.
2. Poštovanje rokova u pogledu donošenja svih podzakonskih akata predviđenih Zakonom o policiji i predviđenim izmenama i dopunama.
3. Onemogućiti zloupotrebu novog stava po kojem policijski službenik ima pravo da vrši bezbednosnu proveru za lica koja stanuju, rade ili borave po drugom osnovu u neposrednom okruženju lica koja se bezbednosno štite, budući da nije predviđeno da se od ovih lica mora tražiti prethodna saglasnost za vršenje ovih provera.
4. Ostaviti odredbu postojećeg Zakona o policiji po kojoj je za zasnivanje radnog odnosa u MUP potrebno da kandidat ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje pet godina pre podnošenja prijave za zasnivanje radnog odnosa. Smatramo da je predlog da to bude godinu dana prekratak vremenski period imanja prebivališta kako bi se radilo u MUP.

Izmene i dopune Zakona o policiji ukazuju na to da se ovom postupku posvetilo više pažnje budući da su date odredbe preciznije formulisane, jasnije i usaglašene sa drugim zakonskim i pravnim aktima, kao i preporukama Evropske unije.

Sa druge strane, izostalo je detaljnije i preciznije regulisanje pojedinih odredbi, koje su do danas ostale neregulisane poput odredbi člana 249 o Pomoćnoj policiji. Načelno posmatrano, mišljenja smo da je odeđeni oblik i postojanje Pomoćne policije potreban ili barem poželjan za situacije i stanja gde je neizbežno hitno angažovanje dodatnih ljudskih kapaciteta u Policiji, ali smatramo i da je to jedno široko polje koje treba dadatno bliže regulisati ili bar objasniti, posebno posle povlačenja Uredbe Vlade koja je trebala da reguliše ovo pitanje.

Takođe, SUSB je dugo radio na različitim viđenjima i idejama organizacije Pomoćne policije i svoju analizu i predlog će izneti na stručnom skupu čije se održavanje planira uskoro, a gde će moći da učestvuju i predstavnici zainteresovanih institucija i pojedinci koji mogu doprineti da se na kvalitetan način prokomentariše predlog SUSB ali daju novi konstruktivni predlozi kojima bi se regulisala ova oblast (eventualno dodavanje novih odredbi kojima bi se predvidelo postojanje volonterske policije).

Ovde ćemo ukratko predstaviti neke od važnijih promena koje predviđaju izmene i dopune Zakona o policiji:

Predviđa se bliže i bolje pravno regulisanje za informacione i telekomunikacijske sisteme i poslove, kripto zaštitu, kao i video nadzor, što je osnov za funkcionisanje nacionalnog kriminalističko-obaveštajnog sistema i rad. Formira se Platforma za bezbednu elektronsku komunikaciju, razmenu podataka i informacija. Takođe se reguliše i postojanje kriminalističko-tehničkog forenzičkog metoda.
Pravno se usaglašava knjigovodstveno i materijalno-finansijsko poslovanje MUP-a
Formiraju se nove organizacione jedinice Direkcije Policije kao Posebne jedinice – „Jedinica za zaštitu“.
Pravo na naziv „Policija“ mogu imati jedino MUP i MO. Značenje službene značke i legitimacije, i čemu one služe, se regulišu jasnije, dok se za uniforme jasno određuje da jedino pravo na tamno plavu boju uniforme ima MUP.
Detaljnije se reguliše pitanje bezbednosne provere.
Pored boljeg regulisanja konkursa tj. prijema i premeštaja u MUP, dodaje se i kako i ko može da se primi u radni odnos u MUP-u bez konkursa – KPA, Vojska i drugi organi države, udovice/udovci i deca preminulih radnika MUP-a, iako ostaje pitanje bližeg određenja za koja se pojedina mesta može vršiti prijem i bez konkursa.
Posebno je interesantno i pohvalno prepoznavanje potrebe za uvođenjem posebne obuke za nivo rukovođenja (komandovanja), za nove starešine, a što nije bio slučaj do sada.
Naglašena je centralna uloga u MUP-u Uprave za ljudske resurse po pitanju internih konkursa i način popune upražnjenog radnog mesta, što smatramo pohvalnim takođe. U smislu prijema su uslovi bitno pooštreni i nabrojani, gde se navodi čak i loše ponašanje kod prošlog poslodavca i slično.
Povodom prijema u radni odnos MUP-a moguće problematična odredba je ona po kojoj je dovoljno da lice ima godinu dana prijavljeno prebivalište u Srbiji. Drugim rečima svako ko tek godinu dana ima prebivalište u Srbiji može da postane policajac ili neki drugi zaposleni u MUP-u, što može biti rizično.
Predviđeno je da Vlada Srbije može bez javnog konkursa da produži aktuelnog direktora Policije, za još jedan mandant mandat.
Postoje pitanja koja su više u nadložnosti Sindikata iz radnog prava i uslova rada, ali mogu da utiču na profesonalan odnos (lista profesionalnih bolesti, minimum procesa rada, katalog radnih mesta, kategorizacija i platni razredi, disciplinski postupak i zastarevanje mera, narušena pretpostavka nevinosti za udaljenje sa posla i drugo) .
Najintersantniji član za policajce sada koji imaju 45 godina (ili će navršiti u 2018.) i navršenih 15 godina u nekim od specijalnih i posebnih jedinica je član 173a koji daje mogućnost za odlazak u prevermenu penziju a u skladu sa zakonom o PIO i dogovoru nadležnih ministara.
Za još jednu pohvalu je dodatno i bolje regulisanje psihološke zaštite i podrške zaposlenima.
Testiranje na psihoaktivne supstance i alko-testiranje su još jedna pohvalna dopuna i izmena.
Unutrašnja kontrola je pretrpela dosta dobrih izmena i dopuna koje su i suštinska i u cilju pravnog boljeg regulisanja. Takođe tu je i regulisanje „testa integriteta“ zaposlenih za svako radno mesto u MUP-u.
Zamerku na kraju stavljamo na završne odredbe izmena i dopuna ZOP-a gde se navodi da se podzakonski akti donose u roku od 2 godine, što bi moglo da se protumači kao neažurnost Policije i nedostatak viđenja kako materija koja se menja treba da bude uređena.

Uopšteno gledano, izmene i dopune ZOP-a su uglavnom pohvalne i nemaju nikakvu veću zamerku, jer se bolje pravno regulišu sporni članovi i materije ali uvode i nove potrebne odredbe. Manje zamerke i otvorena ili sporna pitanja koja smo naveli u ovom saopštenju imaju za cilj ukazivanje na potrebu njihovog daljeg razmatranja ili brisanja, što bi se sagledalo u narednim fazama procedure donošenja Zakona.

Članovi SUSB u realizaciji obuke za zaštitu žena od nasilja

U okviru programa rodne ravnopravnosti, članovi Strukovnog udruženja sektora bezbednosti aktivno su uključeni u realizaciju obuke žena za samozaštitu na opštini Čukarica.

Obuka će se održati u periodu od 16. oktobra do 6. novembra 2017. godine u sali Kulturnog centra “Čukarica” (Turgenjevlјeva br. 5).

BREGZIT – KATALONIJA – VOJVODINA: LIČNE AMBICIJE I LOGIKA EKONOMSKI MOTIVISANOG SECESIONIZMA

Svetska ekonomska kriza zaoštrila je situaciju u Evropi u kojoj su mnogi počeli da se pitaju: „Koga finansiramo, zašto i šta dobijamo za uzvrat?“ Recesija, ogromni javni dugovi, visok stepen nezaposlenosti i produktivnosti, kao i mere koje su preduzete u cilju prevazilaženja ovih problema poput smanjenja plata, penzija i ostalih socijalnih davanja, fleksibilizacije tržišta rada i pogoršanja uslova rada dovele su do narastanja nezadovoljstva u društvima širom Evrope i traženja krivca za ovu situaciju.

PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI

foto: sajt BIA

U utorak, 29. avgusta 2017. godine u skupštinsku proceduru ušao je Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji. Razlozi za donošenje nalaze se u očuvanju postojećeg radno-pravnog statusa pripadnika Agencije i usklađivanju sa usvojenim novim zakonima: Zakonom o policiji od 5. februara 2016. godine i Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru čija se primena očekuje od naredne godine. Time je Agencija želela da očuva svoju nezavisnost i specifičnost.