SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 5. decembra 2019. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je još jedan projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“ na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Region Zapadnog Balkana danas čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i „Kosovo“. On se nakon velikog proširenja EU od 2004. godine, proširenja na Bugarsku i Rumuniju 2007. godine i Hrvatsku 2013. godine, kao i proširenja NATO, našao iza nove linije podele Evrope koja se uspostavila između Baltičkog i Crnog mora. Pročitajte ceo tekst.

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Definicija Infrastrukture odnosi se na sredstva i imovinu koji su ključni za funkcionisanje kompletnog društva. Zbog sve većeg rizika od terorističkih napada, vanrednih i kriznih situacija, stavljen je akcenat na izraz “KRITIČNA INFRASTRUKTURA”. Pročitajte ceo tekst.

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je 28. decembra 2018. godine u Hotelu Hyatt Regency u Beogradu obeležilo tri važna događaja: svoje novo zvanično sedište Udruženja, dvogodišnjicu postojanja i predstojeću Novu 2019. godinu. Pročitajte ceo tekst.

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 20. novembra 2018. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“, koji se u oktobru i novembru realizovao na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

U Varšavi je i ove godine, od 24.-25. oktobra, održan peti po redu Varšavski bezbednosni forum. Forumu je prisustvovao veliki broj političkih lidera iz Evrope, Azije i SAD, kao i predstavnici privrednih društava iz oblasti bezbednosti i odbrane, akademskih institucija i nevladinih organizacija. Generalni sekretar SUSB Marina Kostić učestvovala je na ovogodišnjem Forumu. Pročitajte ceo tekst.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Kako lični podaci predstavlјaju veoma osetlјivu i poverlјivu informaciju, od velike je važnosti način njihovog prikuplјanja i adekvatno IT rešenje za njihovu zaštitu i u zdravstvenim ustanovama, kao delu kritičke infrastrukture. Pročitajte ceo tekst.

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji Istina o... na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

Centar će se u svom radu baviti pitanjima neproliferacije oružja za masovno uništenje, pitanjima kontrole naoružanja i razoružanja i svim aspektima vezanim za ovo polje, uključujući akademski i stručno-politički deo. Centar će promovisati i imati saradnju kako sa relevantnim nacionalnim tako i međunarodnim telima i organizacijama, pre svega EU, UN i OEBS, koji se bave ovim pitanjem. Pročitajte ceo tekst.

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista Strukovnog uduženja sektora bezbednosti je upravo završila stažiranje! Pročitajte ceo tekst.

Category Archives: Saopštenja za javnost

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

Na sednici Predsedništva SUSB od 16.12.2020. godine formiran je Centar za neproliferaciju, kontrolu naoružanja i razoružanje SUSB. Na čelu Centra izabrana je dr Marina Kostić, doktor političkih nauka-međunarodne politike i generalni sekretar SUSB.

Centar će se u svom radu baviti pitanjima neproliferacije oružja za masovno uništenje, pitanjima kontrole naoružanja i razoružanja i svim aspektima vezanim za ovo polje, uključujući akademski i stručno-politički deo. Centar će promovisati i imati saradnju kako sa relevantnim nacionalnim tako i međunarodnim telima i organizacijama, pre svega EU, UN i OEBS, koji se bave ovim pitanjem.

Саопштење поводом питања значки и беџева НВО и синдиката у Полицији

Имајући у виду покренуту иницијативу за измену Закона о полицији којом би се забранила употреба значки мимо одређених државних органа, а с обзором на то да и СУСБ има чланске значке које издаје својим члановима у складу са државним и својим актима, СУСБ издаје следеће саопштење

Струковно удружење сектора безбедности (СУСБ) има статутом, правилницима и одлукама уређено питање доделе и поседовања чланских значки и осталих промотивних материјала Удружења и строго се држи истих. Удружење поштује међународне и домаће стандарде и праксе по овом питању, а поврх свега поштује све законе Републике Србије и међународне правне акте које је наша држава усвојила.

Сматрамо да Србија у већ постојећим законским регулативима у довољној мери и на одговарајући начин регулише питање полицијских и војних значки и предвиђа могућност реаговања у случају злоупотребе и кршења законских одредби по овом питању. Самим тим, неки нови правни акт који би регулисао додатно само ово питање за цивилни сектор је непотребан и сувишан, већ је потребно да се већа пажња посвети примени постојећих законских одредби и да се исте поштују доследно и тачно.

Такође, сматрамо да Закон о Полицији и правилници МУП-а у довољној мери регулишу заштиту имена „Полиција“ и изглед значке у вертикално троделној кожној футроли, али да можда грађани нису у довољној мери упознати или информисани о изгледу и обележјима службених значки и легитимација Полиције, као и осталих државних и градских органа и агенција које их користе у свом раду и да у недовољној мери разликују службене од других видова „металних“ обележја у кожном повезу. Због тога предлажемо да се направи јавно доступна база података са могућношћу претраге свих МУП-ових, као и свих других државних служби, те синдиката и свих других НВО удружења које имају било какве беџеве, значке и обележја у металу и кожном повезу. Ова база података би била обавезна за све, јавна и лако доступна свим грађанима, и садржала би податке о државном органу који издаје значку, беџ, или неко друго обележје у металу и кожном повезу, фотографију тог обележја (значке, беџа, легитимације и сл.) и акте (правилнике или одлуке) којима регулишу ово питање.

На тај начин би се недвосмислено видело да ли има злоупотребе изгледа и форме службених  значки и легитимација (полиција, војска, државне агенције, градске службе…) и законских одредби на које се позива регулисање ове материје, а грађани би недвосмислено и тачно били информисани о тој ствари. Грађани, па како видимо и сви други (чак и у државним службама) треба да науче да лако и сигурно разазнају и схвате разлику међу њима, како за значке и беџеве међу државним органима тако и у цивилном сектору у односу на државни сектор те злоупотреба истих скоро да не би ни било, а сваки покушај би се лако осујетио и пријавио.

Сматрамо да свако има законско и свако друго право да има своја обележја и знакове на начин који није забрањен па тако и отисак или одливак у металу и у кожном повезу или новчанику, као у осталом и у скоро свим земљама ЕУ и шире. Поред тога, законом је уређено да је коришћење речи  „Полиција“ у називима организација мимо Министарства унутрашњих послова и Министарства одбране забрањено, као и плава униформа, па би надлежни органи требало да утврде да ли је и у којим случајевима било пропуста у примени ових одредби Закона о полицији и адекватно реагују на отклањању истих. Свакако, сваки плагијат је законом кажњив и постоји правна реакција на то, као и за лажно представљање, превару и обману.

Коначно, сматрамо да је од примарног значаја адекватно информисање како грађана о изгледу службених обележја у металу државних органа и организација тако и припадника Полиције и других служби безбедности о изгледима обележја у металу  других организација које делују на територији Србије, како би се спречило плагирање или злоупотреба истих или адекватно на њих реаговало.

 

Београд,
11.12.2020.године

Председник СУСБ-а
Дејан Милутиновић

SUSB UČESTVOVALO NA VIRTUELNOM THINK TANK SAMITU U ORGANIZACIJI LAUDER INSTITUTA UNIVERZITETA U PENSILVANIJI (SAD)

 

Generalni sekretar Strukovnog udruženja sektora bezbednosti Dr Marina Kostić učestvovala je 30. oktobra 2020. godine na virtuelnom samitu Think Tank organizacija u Evropi u organizaciji Lauder Instituta Univerziteta u Pensilvaniji, SAD.

Učesnici samita razgovarali su u tri panela o javnom zdravlju, društvenom, ekonomskom i političkom uticaju krize izazvane Covid-19 na Evropu, predstavili relevantne preporuke i akcione planove za očuvanje života i zdravlja ljudi u Evropi i pozvali na široku akciju kako bi se ova kriza prevazišla. Skup je otvorio Mario Monti, bivši premijer Italije i komesar EU.

SUSB ostaje posvećena jačanju kapaciteta i mera za borbu protiv krize izazvane Covid-19.

SUSB raspisuje konkurs za stažiranje za studente osnovnih, master i doktorskih studija

 

STRUKOVNO UDRUŽENJE SEKTORA BEZBEDNOSTI

Raspisuje konkurs za stažiranje za studente osnovnih, master i doktorskih studija

 

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) poziva sve zainteresovane studente osnovnih, master i doktorskih studija koji se bave pitanjima bezbednosti i u vezi sa bezbednošću da se do 15.11.2020.godine prijave za stažiranje u našoj Organizaciji.

Jedan ciklus stažiranja traje tri meseca, a organizuje se tokom cele godine. Nakon završenog stažiranja stažisti dobijaju potvrdu o završenom stažiranju. Stažiranje se može produžavati u više ciklusa, što daje posebne benefite.

Program stažiranja uključuje realizaciju minimum dve aktivnosti iz oblasti rada Udruženja u skladu sa njegovim radionicama (organizaciju sastanaka, edukacije, on-line seminari, sprovođenje anketa ili neke druge aktivnosti), kao i izradu analiza iz oblasti svih sektora i nivoa bezbednosti, koje bi bile objavljene na sajtu Udruženja i/ili publikovane u štampanoj formi. U skladu sa tada aktuelnim mogućnostima stažisti mogu biti uključeni u izradu projekata Udruženja.

Radionice SUSB, a samim tim i oblasti iz koje bi se stažiranje moglo realizovati su:

  • Policijsko –kriminološka radionica
  • Radionica za pravo i penologiju
  • Radionica za vojna i odbrambena pitanja
  • Radionica za ekološku bezbednost i komunalni red
  • Radionica za bezbednosnu politiku i diplomatiju
  • Radionica za bezbednost i zdravlje na radu
  • Radionica za korporativnu bezbednost i FTO
  • Radionica za psihologiju i specijalnu pedagogiju
  • Radionica u komunikaciju i medije

I druge Radonice shodno potrebi koje SUSB oformi.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem mail-a: security.sector.ngo@zoho.com slanjem biografije i motivacionog pisma.

Predsedništvo SUSB poziva odabrane kandidate na intervju i odlučuje o izboru stažista o čemu obaveštava kandidate telefonskim putem u roku od 15 dana od okončanja konkursa.

Tokom svih aktivnosti SUSB-a biće poštovane mere bezbednosti koje budu preporučene i koje budu bile na snazi povodom aktuelnih dešavanja i okolnosti.

(Rok prijavljivanja može biti produžen u zavisnosti od okolnosti koje budu eventualno to nalagale.)

DELOVANJE 5G MREŽE I LJUDSKA I NACIONALNA BEZBEDNOST

Imajući u vidu dugotrajne i raznorazne tvrdnje u pogledu delovanja 5G mreže na zdravlje ljudi, a u sklopu pandemije korona virusa i svih vesti koje se pojavljuju o vezi 5G mreža i koronavirusa, Strukovno udruženje sektora bezbednosti poziva sve novinare, nadležne institucije i nadležni državni vrh da obavesti javnost o tome šta je istina povodom delovanja i instaliranja 5G mreže u Srbiji kako bi se sprečilo dalje širenje lažnih vesti i panike. Pozivamo stručnjake iz Kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa u Srbiji, a koje svakodnevno gledamo u javnosti, kao i IT stručnjake da se u najkraćem roku obrate javnosti ovim povodom jer smatramo to izuzetno značajnim za ličnu ali i nacionalnu bezbednost. Dodatno raspirivanje straha i panike, kao i međunarodnopolitičkog svrstavanja u vezi sa delovanjem 5G mreže, bi trebalo hitno zaustaviti i građanima pružiti relevantne i objektivne informacije. Pozivamo i posebno ministra policije Stefanovića da se obrati ovim povodom.

Poziv da se navedena lica obrate javnosti deo je osećaja bojazni, beznačajnosti i besmislenosti bilo kakvog reagovanja i strepnje da bi se svaka naša nezavisna, profesionalna, stručna i društveno odgovorna misao ispolitizovala i shvatila kao zlonamerna i napad na vladajuću elitu u našoj državi, ali i na opoziciju takođe.

Danas smo svedoci unižensti i obesmišljenisti pojma „analiza“ i „analitičar“, zbog sve veće političke instrumentalizacije istih od strane ne stručnih i polustručnih pojedinaca. Pojam „analitičar“ je poprimio odlike sveopšte „sveznalice“ u svakom polju društvenih dešavanja i nauka. Mi kao zaista pravi profesionalci i stručnjaci u svojim oblastima rada i interesovanja na polju bezbednosti, na žalost ne vidimo postojanje razumevanja, niti tolerancije za slobodnu, profesionalnu i nezavisnu misao, koju bismo mi trebali da suštinski ispoljavamo kao strukovno udruženje iz nevladinog sektora.

Apelujemo na društvo i sve političke činioce da razvijaju svest o neophodnosti sagledavanja činjenica i toleranciju kako bi stručno mišljenje zaista i moglo da se čuje. Nijedno društvo ne može da napreduje i obezbedi poštovanje svih građanskih prava ukoliko postoji klima podela, vladavine lažnih vesti i širenja straha i panike u društvu tj. državi. Neophodno je da se uvek čuje reč nezavisnih stručnjaka i profesionalaca, kao i da se poziva i prihvata konstruktivna diskusija na svaku temu i pitanje, koje se postavi kao izazov ili nedoumica u društvu.

Shodno tome, SUSB ovim saopštenjem poziva na konstruktivnu reakciju nadležnih institucija i organizacija, kao i stručne javnosti na navedenu temu.

Predsednik SUSB
Dejan Milutinović
U Beogradu, 2.5.2020. godine

INICIJATIVA ZA UVOĐENjE DODATNIH MERA PREVENCIJE KRIVIČNIH DELA PROTIV DECE

U sklopu šire društvene inicijative da se preduzmu dodatne mere zaštite dece protiv nasilja, uključujući i eventualno pooštravanje kazni za počinioce krivičnih dela protiv dece, predsednik SUSB Dejan Milutinović je podržao predloge za izmenu krivičnog zakonodavstva koji su i podneti poslaničkim grupama i radnim telima Narodne skupštine Republike Srbije (NSRS) 28.12.2018. godine od strane člana SUSB Milana Petrića.

OPŠTE PREDAVANjE NA TEMU ZAŠTITE DECE NA INTERNETU U OPŠTINI ČUKARICA

U Svečanoj sali opštine Čukarica u utorak, 20. novembra 2018. godine u 17.00 časova, održaće se opšte predavanje na temu zaštite dece na Internetu kojem mogu prisustvovati svi zainteresovani građani.

Predavanje se održava u okviru projekta Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) „Zaštita dece na internetu“, koji se u oktobru i novembru 2018. godine sprovodi na opštini Čukarica. U okviru projekta su izrađene brošura „Zaštiti se na internetu“, koja ima za cilj da pomogne deci da razviju zdrav sajber identitet i da se upoznaju sa kulturom ponašanja na najpopularnijim društvenim mrežama, i održana su predavanja u samim školama. Završno predavanje održaće se 20. novembra 2018. godine u 17.00 časova u Svečanoj sali opštine Čukarica i mogu mu prisustvovati svi zainteresovani građani.

PRE NEGO ŠTO PONOVO USTVRDI DA NEMA EPIDEMIJE RAKA, JELENA MILIĆ DA UTVRDI KOLIKO JE OBOLELIH OD RAKA U MINISTARSTVU ODBRANE R. SRBIJE

Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić još jednom je javno govorila o „ludilu o osiromašenom uranijumu“ u emisiji “Dobro jutro Srbijo” televizije Hepi 2. oktobra 2018. godine.

Tim povodom, želimo najpre da zbog obzira i saosećanja prema svim licima i porodicama lica obolelih od raka pozovemo direktorku Milić da utvrdi koliki je broj obolelih od raka u Ministarstvu odbrane i onim mestima i objektima pogođenim tokom rata 1999. godine. I drugo, da pozovemo na uzdržanost u ovakvim izjavama kako ovo pitanje ne bi dodatno uznemiravalo lica pogođena ovom bolešću i njihove porodice i kako ono ne bi bilo na dalje u potpunosti politizovano i korišćeno za nečije interese, a ne u najboljem interesu građana Srbije i istine.

Beograd, 3.10.2018. godine

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST POVODOM (NE)SPROVOĐENjA UREDBE VLADE O FINANSIRANjU PROJEKATA UDRUŽENjA

Dvadeset osmog maja 2018. godine u prostorijama Gradske opštine Savski venac predstavljen je projekat „Samoodbrana pod stresom“, koji se realizuje u organizaciji Udruženja „Jaka žena“ osnovanog  7. marta 2018. godine, Gradske opštine i Sekretarijatom Grada Beograda za socijalnu zaštitu. Kako se navodi u saopštenju GO Savski venac predsednica opštine Irena Vujović je navela  „da se Udruženje „Jaka žena” obratilo opštini Savski venac sa jednim izuzetno dobrim projektom koji je ona kao jedina predsednica opštine u gradu i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Beograda odmah prihvatila.“.

PROBLEMATIKA U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO I SLIKA U DRUŠTVU

Imajući u vidu značaj ove tematike za naše društvo, kao i sveukupne napore da ostvarimo vladavinu prava i pravnu državu, pozivamo sve zainteresovane da se prijave i prisustvuju stručnom skupu na temu „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“, koji se održava 29. juna 2018. godine u 14.00 časova u organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička 2, Beograd.