SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 5. decembra 2019. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je još jedan projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“ na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Region Zapadnog Balkana danas čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i „Kosovo“. On se nakon velikog proširenja EU od 2004. godine, proširenja na Bugarsku i Rumuniju 2007. godine i Hrvatsku 2013. godine, kao i proširenja NATO, našao iza nove linije podele Evrope koja se uspostavila između Baltičkog i Crnog mora. Pročitajte ceo tekst.

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Definicija Infrastrukture odnosi se na sredstva i imovinu koji su ključni za funkcionisanje kompletnog društva. Zbog sve većeg rizika od terorističkih napada, vanrednih i kriznih situacija, stavljen je akcenat na izraz “KRITIČNA INFRASTRUKTURA”. Pročitajte ceo tekst.

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je 28. decembra 2018. godine u Hotelu Hyatt Regency u Beogradu obeležilo tri važna događaja: svoje novo zvanično sedište Udruženja, dvogodišnjicu postojanja i predstojeću Novu 2019. godinu. Pročitajte ceo tekst.

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 20. novembra 2018. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“, koji se u oktobru i novembru realizovao na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

U Varšavi je i ove godine, od 24.-25. oktobra, održan peti po redu Varšavski bezbednosni forum. Forumu je prisustvovao veliki broj političkih lidera iz Evrope, Azije i SAD, kao i predstavnici privrednih društava iz oblasti bezbednosti i odbrane, akademskih institucija i nevladinih organizacija. Generalni sekretar SUSB Marina Kostić učestvovala je na ovogodišnjem Forumu. Pročitajte ceo tekst.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Kako lični podaci predstavlјaju veoma osetlјivu i poverlјivu informaciju, od velike je važnosti način njihovog prikuplјanja i adekvatno IT rešenje za njihovu zaštitu i u zdravstvenim ustanovama, kao delu kritičke infrastrukture. Pročitajte ceo tekst.

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji Istina o... na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

Centar će se u svom radu baviti pitanjima neproliferacije oružja za masovno uništenje, pitanjima kontrole naoružanja i razoružanja i svim aspektima vezanim za ovo polje, uključujući akademski i stručno-politički deo. Centar će promovisati i imati saradnju kako sa relevantnim nacionalnim tako i međunarodnim telima i organizacijama, pre svega EU, UN i OEBS, koji se bave ovim pitanjem. Pročitajte ceo tekst.

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista Strukovnog uduženja sektora bezbednosti je upravo završila stažiranje! Pročitajte ceo tekst.

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Motivi za organizaciju jednog ovakvog skupa nalaze se u želji da se razmene iskustva i ukaže na pozitivne, ali i one elemente ove saradnje koji se mogu dalje unaprditi. Cilj svakog unapredjenja odnosa policije, tužilaštva i sudstva je vladavina prava i sigurniji građani koji imaju poverenja u nezavisnost, samstalnost i efikasnost ovih organa. Kao polaznu osnovu za organizaciju ovog skupa SUSB je sprovelo kratku anketu na osnovu koje su se mogle utvrditi percepcije građana o odnosu i radu policije, tužilaštva i sudstva u Srbiji i uvideti u kojoj meri oni ove organe smatraju nezavisnim, samostalnim i efikasnim.

Skup je otvorio Dejan Milutinović, predsednik Udruženja i ujedno moderator skupa, koji je istakao značaj razumevanja između lica koja rade u ovim usko povezanim organima i saradnje među njima u najboljem interesu društva.

Dimitrije Milutinović, predsednik Skupštine SUSB, obratio se skupu na temu tužilačke istrage i promena koje su se desile u Srbiji usled prelaska sa sudske istrage na tužilačku. On je objasnio značaj istrage sa aspekta organa koji vodi krivični postupak, okrivljenog i njemu Ustavom zajemčenih osnovnih prava i sloboda, efikasnosti. Posebno je ukazao na kršenje pretpostavke nevinosti kada okrivljeni u postupcima u kojima postoji veća zainteresovanost javnosti „dolazi na loš glas“ i često ostaje upamćen u tom svetlu. Tužilac je sa uvođenjem tužilačke istrage glavni akter prve faze krivičnog postupka koji rukovodi istragom i odlučuje o njenom pokretanju, preduzimanju predistražnih radnji i završetku istrage. Milutinović je istakao značaj razumevanja građana za zakonito i profesionalno postupanje policije u slučajevima kao što je to blokada saobraćajnica ili drugi vidovi remećenja javnog reda i mira, kao i značaj donošenja adekvatnih presuda višestrukim počiniocima krivičnih dela, posebno ako je među njima i napad na policijske službenike.

Specijalni pedagog Ljiljana Marković iz Centra za životno usmeravanje „Adverto“ istakla je da su u svom dugogodišnjem radu sa decom i mladima, koji su u sukobu sa zakonom ili su u riziku, uvideli da je od ključne važnosti za zaštitu maloletnika komunikacija policije, tužilaštva, suda i centra za socijalni rad. Brza i pravovremena reakcija na vršenje krivičnih dela od strane maloletnih lica može doprineti boljoj prevenciji recidiva i usmeravanju maloletnika na prosocijalne oblike ponašanja. Na žalost, praksa pokazuje da  postupci prema maloletnicima traju dugo, a primena vaspitnih naloga kao oblika diverzivnih mera nije u značajnoj meri zaživela u svim gradovima u Srbiji, pa ni u Beogradu, uprkos naporima svih gore navedenih sistema.  Ona je istakla da mediji često senzacionalistički objavljuju informacije o maloletnicima koji su ili počinioci krivičnih dela ili su žrtve/svedoci, ne vodeći računa o zaštiti najboljeg interesa deteta. Senzacionalističko izveštavanje medija o krivičnim delima u kojima su učesnici i maloletnici stvara negativnu sliku u društvu o ovoj deci i vodi ka diskriminaciji. Iz svega navednog mišljenja je da je neophodno  da se postupci prema maloletnicima vode po principu hitnog postupka i promoviše primena vaspitnih naloga, a u cilju zaštite maloletnika. Na ovaj način deci šaljemo poruku da je takvo ponašanje štetno i opasno i da društvo osuđuje vršenje krivčnih dela, ali istovremeno šaljemo im poruku da ćemo im pomoći da svoje ponašanje promene i dobiju priliku da naprave boje izbore u svom životu.

Marina Kostić, generalni sekretar SUSB, je predstavila prisutnima rezultate ankete o percepciji građana o radu policije, tužilaštva i sudstva. Oko 45% anketiranih lica je videlo izvršnu vlast kao odgovornu što se osuđeni počinioci krivičnih dela nalaze na slobodi, a tek potom su kao odgovorni navedeni sudstvo (25,8%) i tužilaštvo (22,6%). Na pitanje „Ko je odgovoran za nepokretanje postupaka po prijavama građana?“, 38,7% ispitanika je odgovorilo da je to tužilaštvo, a po 29% ispitanika da su to izvršna vlast i policija. Oko trećine ispitanika smatra da je sud odgovoran što se lica poznata policiji kao kriminogena nalaze na slobodi, a slede izvršna vlast (25,8%) i tužilaštvo i policija sa po 19,35%. Slika ispitanika o ulozi medija u ostvarivanju pravde u Srbiji je pretežno negativna budući da se 64,5% posto njih izjasnilo da mediji u Srbiji doprinose remećenju ostvarivanja pravde. Ipak, u pojedinim slučajevima mediji su označeni kao pokretači pojedinih pitanja i značajni za osvetljavanje pojedinih slučajeva. U pogledu nezavisnosti u radu policije, tžilaštva i sudstva i njihove efikasnosti oko 80% ispitanika se izjasnilo da rad policije nije nezavistan a 67,7% da nije efikasan, 87% se izjasnilo da ne vidi rad tužilaštva kao samostalan i efikasan, a čak 90,3% ispitanika se izjasnilo da rad sudova nije nezavistan a 93,5% da nije ni efikasan. Marina je ponudila neka od objašnjenja za ovakvu percepciju građana o nezavisnosti ovih organa: percepcija policije, tužilaštva i sudstva kao visoko politizovanih organa, zavisnih od izvršne vlasti i „moćnika“ koji kontrolišu rad lokalnih partijskih organa i kadrovsku politiku u njima; postojanje paralelnih centara upravljanja i moći u policiji, službama bezbednosti i vojsci, kao i partijama na vlasti, jer korupcija počinje najpre u njima još i pre dolaska na vlast; javna odbrana ili osuda pojedinih lica od strane visokih državnih zvaničnika čime se obesmišljava čitav pravosudni sistem a oni pokazuju i kao policajci i kao tužioci i kao sudije. U tom sklopu ona je istakla značaj poštovanja Kodeksa ponašanja članova Vlade i narodnih poslanika o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka.

Član SUSB Milan Petrić je naveo da u analizi ovog odnosa moramo krenuti od činjenice da su i pravosuđe i policija institucije koje rade svoj posao sa zajedničkim ciljem da građanima pruže sigurnost i bezbednost i da građani to očekuju od njih. U pogledu odnosa prema svedocima Petrić je naveo da ih u nekim situacijama, zakoni tretiraju kao kolateralnu štetu. Recimo ukoliko se ne odazovu sudskom pozivu oni moraju biti privedeni. Istovremeno tuženi se brani sa slobode. Takvim stavom postoji mogućnost da se na svedoka vrši pritisak. Psihički, pa čak i fizički. U strahu od nekakve osvete svedok se povlači, menja iskaz ili ne dolazi na suđenje. Pa čak i svesno pristaje na zakonsku kaznu, jer je ona veoma blaža od one koju može dobiti od tuženog. Nekom bizarnom logikom zakon u ovakvim slučajevima ide u korist tuženog, tj počinioca.

U drugoj situaciji, poučen ličnim iskustvom, Petrić je izneo mišljenje da je sud previše blag kada su u pitanju krivična dela u pokušaju. Upotrebiću doktorski žargon i reći da je moja dijagnoza da zločin u pokušaju može preventivnim delovanjem da se spreči i da pravosuđe mora biti identično efikasno i posvećeno sprečavanju mogućih zločina kroz kaznenu politiku, a ne da se bavi samo blagim sankcionisanjem istih. Tu treba nastupiti sa predlozima, izmenama, dopunama i rešenjima postojećih zakona a sve u cilju pružanja sigurnosti i bezbednosti građanima. On je istakao da je posebno značajno poraditi na boljoj  koordinaciji između policije i tužilaštva sa jedne i sudova sa druge strane u cilju prilagođavanja i menjanja kaznene politike u skladu sa pojavom novih ili učestalih devijantnih ponašanja pojedinaca u društvu u cilju preventivnog delovanja na potencijalne izvršioce krivičnih dela, jer jedino zajedničkim nastupom može se ozbiljno uticati na smanjenje stope kriminala u našoj državi.

Diskusija koja je usledila je bila izuzetno značajna i korisna. Ukazano je na to da se i pored promena vlasti sistem zadržava, da se zbog toga mora raditi na jačanju etike i integriteta samih pripadnika policije, tužioca i sudija, ali i onih koji vrše njihov izbor i kadriranje kako bi na ova mesta došli profesionalci a ne poslušnici. Istaknut je značaj podele vlasti, njene disperzije, budući da je jedino u takvim uslovima moguć nezavistan rad ovih organa. U uslovima koncentracije moći u rukama jedne strane, nikakva nezavisnost rada policije, tužilaštva i sudstva nije moguća. Apelovano je na profesionalno izveštavanje medija i poštovanje etičkih standarda i zakonskih normi, kao i njihovo ne učestvovanje u plasiranju lažnih vesti i širenju panike. Neophodno je da kaznena politika ispunjava svoju preventivnu svrhu (specijalnu i generalnu) usmerenu na sprečavanje kriminala i nasilja, kao i da se poboljša komunikacija između prekršajnog suda i policije. Posebno je istaknut značaj političke volje da se obračuna sa huliganizmom i nasiljem na javnim okupljanjima i sportskim manifestacijama, potreba povećanja broja sudija, tužilaca i socijalnih radnika, profesionalizam u radu i odabir kvalitetnog kadra, kao da se napad na policijske službenike oštrije sankcioniše.