Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Region Zapadnog Balkana danas čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i „Kosovo“. On se nakon velikog proširenja EU od 2004. godine, proširenja na Bugarsku i Rumuniju 2007. godine i Hrvatsku 2013. godine, kao i proširenja NATO, našao iza nove linije podele Evrope koja se uspostavila između Baltičkog i Crnog mora. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „ZNANјE BEZ GRANICA“

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „ZNANјE BEZ GRANICA“

Na 20. Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Znanje bez granica”, koja se održala u periodu od 29. do 31. marta 2019. godine u Vrnjačkoj Banji, zajednički rad sa predsednikom Udruženja Dejanom Milutinovićem, predstavila je Maja Milenković, sa Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” i članica SUSB. Pročitajte ceo tekst.

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Definicija Infrastrukture odnosi se na sredstva i imovinu koji su ključni za funkcionisanje kompletnog društva. Zbog sve većeg rizika od terorističkih napada, vanrednih i kriznih situacija, stavljen je akcenat na izraz “KRITIČNA INFRASTRUKTURA”. Pročitajte ceo tekst.

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je 28. decembra 2018. godine u Hotelu Hyatt Regency u Beogradu obeležilo tri važna događaja: svoje novo zvanično sedište Udruženja, dvogodišnjicu postojanja i predstojeću Novu 2019. godinu. Pročitajte ceo tekst.

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 20. novembra 2018. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“, koji se u oktobru i novembru realizovao na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

U Varšavi je i ove godine, od 24.-25. oktobra, održan peti po redu Varšavski bezbednosni forum. Forumu je prisustvovao veliki broj političkih lidera iz Evrope, Azije i SAD, kao i predstavnici privrednih društava iz oblasti bezbednosti i odbrane, akademskih institucija i nevladinih organizacija. Generalni sekretar SUSB Marina Kostić učestvovala je na ovogodišnjem Forumu. Pročitajte ceo tekst.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Kako lični podaci predstavlјaju veoma osetlјivu i poverlјivu informaciju, od velike je važnosti način njihovog prikuplјanja i adekvatno IT rešenje za njihovu zaštitu i u zdravstvenim ustanovama, kao delu kritičke infrastrukture. Pročitajte ceo tekst.

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji Istina o... na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

Pojmovnik bezbednosti “P”

A

B

V

G

D

Đ

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

Policija – Policija predstavlja organ državne uprave koji čine državne snage i sredstva stavljena u funkciju sprovođenja zakona u oblasti javnog reda i mira, sprečavanja i suzbijanja kriminaliteta, bezbednosti u saobraćaju, kontrole državne granice, poslova u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca i poslova utvrđenih propisima o naoružanju. Policija je centralna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (Direkcija policije) koja u obavljanju unutrašnjih, odnosno policijskih poslova, štiti i unapređuje bezbednost građana i imovine, poštujući Ustavom zajemčena ljudska i manjinska prava i slobode i druge zaštićene vrednosti u demokratskom društvu, uz mogućnost na Ustavu i zakonu zasnovane upotrebe sredstava prinude. Na čelu Direkcije nalazi se direktor, a čine je: Uprava kriminalističke policije, Uprava policije, Uprava za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, Jedinica za zaštitu, Uprava saobraćajne policije, Uprava za upravne poslove, Uprava granične policije, Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, Operativni centar, Žandarmerija, Specijalna antiteroristička jedinica, Helikopterska jedinica, Pregovarački tim, Koordinaciona uprava za KiM, Policijska uprava za grad Beograd, područne policijske uprave.

Prevencija – Izraz prevencija potiče od latinske reči praeventio koja označava sprečavanje, preduzimanje aktivnosti da određena pojava ili proces ne bi nastupili. U najširem smislu, prevencija kriminaliteta definiše se kao delatnost usmerena ka sprečavanju ponašanja koja su zakonom propisana kao krivična dela. Preciznije, prevencija kriminaliteta podrazumeva svaku preduzetu aktivnost ili iskorišćenu tehniku od strane privatnih lica ili javnih službi koja je usmerena ka smanjivanju štete prouzrokovane aktima koji su određeni kao kriminalitet od strane države i otklanjanju uzroka kriminaliteta ili bar ograničavanju njihovog delovanja. Prevencija takođe podrazumeva i usmeravanje ka proučavanju prilika koje dovode do kriminalnog ponašanja ili njegovog olakšavanja, te pronalaženju mogućnosti da se njihov broj svede na minimum. Postoje mnogobrojne klasifikacije prevencije kriminaliteta, ali je najčešća ona na primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju. Primarna prevencija kriminaliteta usmerena je ka opštoj javnosti i odnosi se na aktivnosti koje se sprovode pre ispoljavanja kriminalnog ponašanja kako bi se ograničilo delovanje faktora koji utiču na takvo ponašanje. Sekundarna prevencija kriminaliteta primenjuje se ciljano prema određenoj osobi kako bi se otklonili činioci koji podstiču kriminalnu orijentaciju kod određenog pojedinca. Tercijarna prevencija kriminaliteta usmerena je ka učiniocima krivičnih dela radi odbacivanja kriminalne karijere i sprečavanja povrata uz primenu mera resocijalizacije.

Parapolicijske i paravojne snage – Nelegalne, interesne i van nadzora države oružane formacije sa vojnim načinom organizovanja i delovanja. Zatvorenog je tipa, sa selektivnom regrutacijom pripadnika obično kriminogenog, devijantnog i nasilničkog tipa ličnosti, „ad hoc” i neformalna. Ciljevi im mogu biti političke i/ili kriminalne prirode u smislu organizovanog kriminala. Obično ih odlikuje surova komandna disciplina, koja se poštuje iz straha i kažnjavanja po sistemu „prekog suda“. Učesnici se nagrađuju „ratnim plenom“ i napredovanjem u hijerarhiji. Smešteni su u zabačenim i izolovanim kampovim/bazama, daleko od domašaja države i zakona. Uglavnom imaju ograničeno teritorijalno delovanje sa malim odstupanjima, ili sa sporom, postepenom strategijom širenja, osim za političke paravojske koje imaju za cilj da brže šire svoju teritoriju tj. da što veću teritoriju stave pod svoju kontrolu tako da na kraju obuhvati celu državu ili delove susednih država.
Izuzetno, mogu biti pod kontrolom države u cilju podrške oružanim sukobima (obično rat) kada je i gde je potrebno ljudstvo, pored regularnih snaga državnog bezbednosnog aparata. U tom slučaju mogu biti pozvani svi civili sposobni za oružanu borbu i dosta „čistijeg“ profila ličnosti, više patriotski motivisani.

Pretnja – (lat. trudere – gurati, potiskivati) Pretnja je potencijalna opasnost od nekog neželjenog događaja koji može imati negativne posledice, kao što su narušavanje života i zdravlja ljudi, oštećenja materijalnih dobara i životne sredine. Pretnja silom predstavlja oblik indirektnog nasilja. Subjekat pretnje težeći da ostvari svoje interese izaziva strah od povreda fizičkog identiteta i narušavanja identiteta ili teritorijalnog integriteta objekta pretnje (pojedinca, grupe ili države) u slučaju nezadovoljenja njegovih namera. Pretnja silom se može ispoljiti u institucionalnim i neformalnim odnosima.

Prigovor savesti – Pravo na prigovor savesti prema članu 45 Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006) podrazumeva da lice nije dužno da protivno svojoj veri ili drugim ubeđenjima, ispunjava vojnu ili drugu obavezu koja uključuje upotrebu oružja. Ovo pravo ne podleže odstupanjima za vreme vanrednog stanja ili rata.

Privatna bezbednost – Privatna bezbednost predstavlja relativno nov koncept bezbednosnog samoroganizovanja društva, odnosi se na delatnost određenih privrednih subjekata specijalizovanih za pružanje bezbednosnih usluga širokom krugu klijenata. Na proces privatizacije sektora bezbednosti su uticali okončanje Hladnog rata i razvoj procesa globalizacije. Završetkom Hladnog rata, koncept velikih vojski je izgubio smisao svog postojanja i izvršena je radikalna reforma oružanih snaga. Višak pripadnika ovih snaga je svoje znanje i iskustvo preneo na privatne kompanije. Takođe, stekli su se i drugi neophodni uslovi, kao što su ekonomske mogućnosti, politički i pravni okvir. Usluge privatne bezbednosti obuhvataju usluge fizičko-tehničke zaštite, analize i procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i druge poslove bezbednosti. Uspostavljanjem nadzora nad efikasnošću rada privatnih kompanija koje pružaju bezbednosne usluge, država ima ulogu garanta kvaliteta njihovog poslovanja.