SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 5. decembra 2019. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je još jedan projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“ na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Region Zapadnog Balkana danas čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i „Kosovo“. On se nakon velikog proširenja EU od 2004. godine, proširenja na Bugarsku i Rumuniju 2007. godine i Hrvatsku 2013. godine, kao i proširenja NATO, našao iza nove linije podele Evrope koja se uspostavila između Baltičkog i Crnog mora. Pročitajte ceo tekst.

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Definicija Infrastrukture odnosi se na sredstva i imovinu koji su ključni za funkcionisanje kompletnog društva. Zbog sve većeg rizika od terorističkih napada, vanrednih i kriznih situacija, stavljen je akcenat na izraz “KRITIČNA INFRASTRUKTURA”. Pročitajte ceo tekst.

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je 28. decembra 2018. godine u Hotelu Hyatt Regency u Beogradu obeležilo tri važna događaja: svoje novo zvanično sedište Udruženja, dvogodišnjicu postojanja i predstojeću Novu 2019. godinu. Pročitajte ceo tekst.

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 20. novembra 2018. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“, koji se u oktobru i novembru realizovao na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

U Varšavi je i ove godine, od 24.-25. oktobra, održan peti po redu Varšavski bezbednosni forum. Forumu je prisustvovao veliki broj političkih lidera iz Evrope, Azije i SAD, kao i predstavnici privrednih društava iz oblasti bezbednosti i odbrane, akademskih institucija i nevladinih organizacija. Generalni sekretar SUSB Marina Kostić učestvovala je na ovogodišnjem Forumu. Pročitajte ceo tekst.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Kako lični podaci predstavlјaju veoma osetlјivu i poverlјivu informaciju, od velike je važnosti način njihovog prikuplјanja i adekvatno IT rešenje za njihovu zaštitu i u zdravstvenim ustanovama, kao delu kritičke infrastrukture. Pročitajte ceo tekst.

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji Istina o... na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

Centar će se u svom radu baviti pitanjima neproliferacije oružja za masovno uništenje, pitanjima kontrole naoružanja i razoružanja i svim aspektima vezanim za ovo polje, uključujući akademski i stručno-politički deo. Centar će promovisati i imati saradnju kako sa relevantnim nacionalnim tako i međunarodnim telima i organizacijama, pre svega EU, UN i OEBS, koji se bave ovim pitanjem. Pročitajte ceo tekst.

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista Strukovnog uduženja sektora bezbednosti je upravo završila stažiranje! Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Kroz osvrt na ova dva nacrta strategija SUSB će nastojati da, sa jedne strane, pruži doprinos unapređenju normativno-strategijskog okvira za funkcionisanje institucija u Srbiji i, sa druge strane, pruži dodatana pojašnjenja sadržine ovih nacrta.

Zbog tendencije širenja pogrešnog stava kod pojedinih političkih predstavnika i u javnosti da Strategija nacionalne bezbednosti predstavlja polaznu osnovu za izradu strategije spoljne politike, napominjemo da je spoljna politika ta koja utvrđuje politiku nacionalne bezbednosti, koja zatim utvrđuje politiku odbrane, a ne obrnuto. Uostalom u samom Obrazloženju za donošenje nove Strategije je navedeno da su „ključna opredeljenja prilikom izrade Strategije nacionalne bezbednosti bila vojna neutralnost i evropska spoljnopolitička orjentacija“, što su par excellence spoljnopolitičke odluke. Pored toga, u delu koji se odnosi na Izazove, rizike i pretnje navodi se da je „opredelјenje Republike Srbije da svoju bezbednost gradi na demokratskim standardima, politici saradnje i evropskoj spolјnopolitičkoj orijentaciji“, što je takođe pokazatelj da je strategija bezbednosti proizašla iz prethodno utvrđenih spoljnopolitičkih pravaca.

PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE NACRTA STRATEGIJA (NS)

Preporuka 1: Pojasniti svrsishodnost donošenja nove Startegije NB buduću da u nacrtu nije navedeno koje su to značajne promene u „strategijskom okruženju“ koje su se desile, a koje su, prema nacrtu, uslovile usvajane nove Strategije. Takođe, usvajanje nove Strategije je potpuno vremenski neblagovremeno budući da se dešava pre najavljenih izmena Ustava, sa kojim treba da bude u saglasnosti, a nakon donošenja zakona iz oblasti odbrane, koji sa druge strane treba iz nje da proističu. Jedna od posledica ovoga je neusaglašenost SO sa već donetim zakonima budući da se na primer u nacrtu SO navodi da će se RS oslanjati na sopstvene snage u odbrani, a da je novousvojenim Zakonom o proizvodnji i prometu NVO predviđena mogućnost stranog ulaganja u vojnu industriju Srbije.

Prepouka 2: Čudno je da se u nacrtu Strategije nacionalne bezbednosti okruženje naziva „strategijsko okruženje“ (umesto bezbednosno kako je do sada bio slučaj), a da se u nacrtu Strategije odbrane razmatra bezbednosno okruženje, jer se reč strategija upravo vezuje za vojnu i oblast odbrane, pa bi trebalo da je obrnuto. Najbolje rešenje je da se u obe strategije razmatra „bezbednosno okruženje“ ili da eventualno u Strategiji NB ostane bezbednosno, a u Strategiji odbrane stoji „strategijsko okruženje“, dakle suprotno od onoga kako je sada.

Preporuka 3: Utvrditi prvo nacionalne interese i ciljeve, a onda bezbednosne izazove, rizike i pretnje po njih, a ne obrnuto (primeri: NS Crne Gore, Albanije, Mađarske ili Češke). Strategija bezbednosti Češke Republike iz 2015. godine je najbolji primero uređenja sadržine Strategije.

Preporuka 4: Ukoliko se već u naslovu poglavlja koristi klasifikacija opasnosti na izazove, rizike i pretnje, onda taj redosled treba pratiti i prilikom nabrajanja istih, tako da iz bezbednosnih izazova prozilaze rizici, a iz rizika pretnje (redosled može biti i obrnut tako da se prvo navedu pretnje, uz promenu redosleda u naslovu). Takođe, jasno utvrditi koje su to ključne pretnje i rizici. Uskladiti redosled bezbednosnih izazova, rizika i pretnji budući da se on razlikuje u nacrtima SNB i SO.

Preporuka 5: Skratiti deo o Strategijskom okruženju, jer zauzima dosta prostora, a velikim delom se ponavlja u delu koji se odnosi na bezbednosne izazove, rizike i pretnje. Nema potrebe da se u „startegijskom okruženju“ razmatra bezbednost R. Srbije, jer ona nije okruženje sama sebi, već se razmatra u narednim delovima nacrta Strategije

Preporuka 6: U delu koji se odnosi na unutrašnju bezbednost pomenuti značaj demokratske i civilne kontrole sektora bezbednosti kao bitnog uslova za sprečavanje zloupotrebe vlasti i zaštite bezbednosti građana, kao i značaj očuvanja rodne ravnopravnosti koja je izbačena kao vrednost u odnosu na važeću Strategiju. Ukoliko se to ne učini godine i ulaganja posvećena dostizanju ovog cilja, posebno u sistemu odbrane, i postignuti rezultati i položaj u međunarodnom društvu biće izbrisani ili umanjeni.

Preporuka 7: U delu koji se odnosi na članstvo u EU, uzeti u razmatranje i strateški dokument EU o uslovima proširenja na države Zapadnog Balkana do 2025. godine i apsorpcionim kapacitetima EU

Preporuka 8: Ukoliko Srbija želi da izbegne da sebe učini viđenom kao pretnja, ni na koji način se u ovako važnom strateškom dokumentu ne sme naći mogući razvoj nuklearne energije. „Promena dosadašnje politike prema nuklearnoj energiji“ neće biti prihvatljiva ni regionalno ni globalno, i po tom pitanju ne treba imati iluzije, zbog čega preporučujemo uklanjanje ove rečenice

Preporuka 9: Zadržati postojeću formulaciju da je sistem nacionalne bezbednosti pod demokratskom i civilnom kontrolom, a ne brisati termin „civilnom“, kako bi ova odredba bila u skladu sa Ustavom RS i važećim normama međunarodnih odnosa i prava

Preporuka 10: Predvideti da se i Narodna skupština RS (ili bar njen odbor za pitanja bezbednosti i odbrane) upoznaje sa Godišnjim izveštajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Startegije

Preporuka 11: Apsolutno je neophodno u načela funkcionisanja sistema nacionalne bezbednosti vratiti načela profesionalizma, nepristrasnosti i političke neutralnosti kako bi ona bila i u saglasnosti sa Zakonom o državnim službenicima.

OBRAZLOŽENJE

Razlozi za donošenje nove Strategije

Prvo i osnovno pitanje koje se postavlja u vezi sa usvajanjem svakog dokumenta strateškog karaktera ili njegove promene je svrsishodnost i celishodnost. U Obrazloženju nacrta Strategije nacionalne bezbednosti RS navodi sa da je razlog za njeno donošenje to što su se od momenta usvajanja postojeće Strategije 2009. godine „dogodile značajne promene u strategijskom okruženju Republike Srbije“, kao i da R. Srbija „mora da prati promene u okruženju i da prilagođava svoju bezbednosnu politiku tim promenama, kako bi na najbolji način štitila svoje nacionalne interese“. Pri tom, ni na koji način u u opisu „strategijskog okruženja“ nije navedeno koje su to „značajne promene“ koje posebno utiču na potrebu usvajanja nove Strategije, već čitav deo o strategijskom okruženju, koji zauzima gotovo trećinu nacrta Strategije, deluje kao pregled globalnih, regionalnih i nacionalnih bezbednosnih izazova, rizika i pretnji, koji se takođe obrađuju u narednom delu i pri tom ne predstavljaju ništa novo u odnosu na opis „bezbednosnog okruženja“ sadržan u postojećoj Strategiji iz 2009. godine. (Ako se misli na zaoštravanje odnosa Istoka i Zapada, podsećamo da je do toga došlo još nakon proširivanja NATO na istok 2004. godine i krize u Gruziji 2008. godine, što je već obuhvaćeno prethodnom Strategijom. Vojna neutralnost Srbije je definisana još 2007. godine, a JPN tzv. Kosova se desila 2008. godine). Jedina promena koja se u stvari desila je promena vlasti, ali to nije promena strateškog okruženja. Takođe, posebno je nejasno zašto se bezbednost Srbije razmatra u ovom delu, budući da se on odnosi na strategijsko okruženje. U tom smislu, svakako je poželjno da ovaj deo bude značajno skraćen kako bi i sama Strategija imala koncizniji oblik.

Odnos nacionalnih interesa i bezbednosnih izazova, rizika i pretnji

U nacrtu Strategije se navodi da je Strategija nacionalne bezbednosti RS najviši strateški dokument čijim sprovođenjem se štite nacionalne vrednosti i interesi RS od izazova, rizika i pretnji bezbednosti u različitim oblastima društvenog života. Međutim, sam sadržaj nacrta Strategije prvo utvrđuje bezbednosne izazove, rizike i pretnje, pa tek onda nacionalne vrednosti i interese RS koji se štite. Sami izazovi, rizici i pretnje – njihova promena ili dopuna – vezuje se za promene činilaca strategijskog okruženja, a ne nacionalne vrednosti i interese RS, u odnosu na koje jedino može da se meri da li nešto predstavlja i u kojoj meri opasnost po nacionalnu bezbednost ili ne. Zbog toga je i preporuka da deo nacrta Strategije koji se odnosi na nacionalne vrednosti i interese prethodi delu koji se odnosi na utvrđivanje bezbednosnih izazova rizika i pretnji, a ne obrnuto.

U nacrtu Strategije se gotovo u potpunosti ponavlja redosled bezbednosnih izazova, rizika i pretnji sadržanih u postojećoj Strategiji iz 2009. godine, umesto da su oni klasifikovani po stepenu opštosti i uticaja tj. tako da iz izazova proizilaze rizici a iz rizika pretnje. Izgleda da je jedina promena u ovom spisku to što korupcija više nije posebno izdvojena kao pretnja. Izbačeni su neravnomerni privredni razvoj kao rizik bezbednosti, nerešen status i težak položaj izbeglih, prognanih i interno raseljenih lica sa prostora Hrvatske, Bosne i Hercegovine i AP Kosova i Metohije, kao i uticaj narkomanije i verskih sekti na narušavanje bezbednosti R. Srbije. Ubačene su masovne ilegalne migracije kao poseban izazov bezbednosti.

Pored toga, postoji nesklad u određivanju koji su to ključni „rizici i pretnje“. Na strani 9 nacrta Strategije navodi se da su to separatizam, etnički, verski i ideološki ekstremizam, prikriveno delovanje stranog faktora, organizovani kriminal i ilegalne migracije. Dok su u delu koji se odnosi na izazove, rizike i pretnje (tačka 2) oni navode po sledećem redosledu: oružana agresija, separatističke težnje, protivpravno jednostrano proglašena nezavisnost teritorije koju administrativno obuhvata Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija, oružana pobuna i terorizam. U tom smislu neophodno je izvršiti usklađivanje ili na drugi način pojasniti razlike u navođenju ključnih rizika i pretnji.

Potrebno je uskladiti redosled izazova, rizika i pretnji u dva nacrta budući da u SNB stoji agresija, separatističke težnje, JPN teritorije AP KiM, oružana pobuna, terorizam, proliferacija oružja za MU i dr, dok u nacrtu SO stoji: agresija, JPN teritorije AP KiM, separatističke težnje, oružana pobuna, terorizam, etnički i verski ekstremizam, visoko-tehnološki kriminal i ugrožavanje informaciono-komunikacionih sistema. U ovom smislu nacrt SO u odnosu na SNB treba pohvaliti, jer se jasno navodi da je katgorizacija napravljena u skladu sa težinom posledica koje ove opasnosti mogu da imaju i što je delovanje stranih obaveštajnih službi izbačeno kao jedna od značajnijih opasnosti.

Odnos opredeljenja i „polazišta“ za izradu nacrta Strategije i nacionalnih interesa

U Obrazloženju za donošenje nove Strategije navedeno je da su „ključna opredeljenja prilikom izrade Strategije nacionalne bezbednosti bila vojna neutralnost i evropska spoljnopolitička orjentacija“, dok je u delu koji se odnosi na Izazove, rizike i pretnje navedeno da je „opredelјenje Republike Srbije da svoju bezbednost gradi na demokratskim standardima, politici saradnje i evropskoj spolјnopolitičkoj orijentaciji“. Sa druge strane, u Uvodu nacrta Strategije navodi se da su nјena polazišta: očuvanje suverenosti i teritorijalne celovitosti, vojna neutralnost, briga o srpskom narodu van granica Republike Srbije, evropske integracije i efikasna pravna država. Na kraju, kao nacionalni interesi Republike Srbije definisani su: očuvanje suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti; očuvanje unutrašnje stabilnosti i bezbednosti; očuvanje srpskog naroda i nacionalnih manjina i njihovog kulturnog, verskog i istorijskog identiteta; očuvanje mira i stabilnosti u regionu i svetu; evropske integracije i članstvo u Evropskoj uniji; ekonomski razvoj i ukupni prosperitet.

Nacrt Strategije nigde ne navodi razliku između „opredeljenja“ i „polazišta“ za izradu Nacionalne strategije tj. kako se ona definišu, ali njih svakako treba usaglasiti. Takođe, vidi se da su tri polazišta identična sa određenjem tri nacionalna interesa. Ono što se razlikuje je nenavođenje očuvanja mira i stabilnosti u regionu kao „polazišta“, pa se logično postavlja pitanje zašto i to nije „polazište“ za izradu Strategije, dok je sa druge strane kao nacionalni interes izostavljena „efikasna pravna država“, što je od suštinskog značaja za svaki vid sigurnosti građana Srbije. Iz tog razloga predlažemo ponovo razmatranje ovog odnosa i eventualno brisanje određivanja „polazišta“ za izradu nacionalne strategije, jer njihova delimična podudarnost sa nacionalnim interesima izaziva konfuziju oko toga šta ovi koncepti predstavljaju.

Vrednosti

Što se tiče nacionalnih vrednosti koje se, prema nacrtu Strategije, štite ostvarivanjem nacionalnih interesa postoji razlika u odnosu na Strategiju iz 2009. godine. U novom nacrtu Strategije su kao vrednosti izbačene rodna ravnopravnost, jednakost i nepovredivost imovine, dok je kao nova vrednost navedeno „rodoljublje“. Potpuno je nejasno zašto je jednakost kao vrednost izbačena, budući da je njen smisao sadržan u jednakosti svih građana pred zakonom i njihovim jednakim mogućnostima, kao ni nepovredivost imovine koja predstavlja jednu od najznačajniju osnova ljudskih prava. Rodna ravnopravnost je takođe vrednost evropskog društva i u njeno postizanje u Srbiji je uloženo dosta godina i rada, posebno u sistemu odbrane. Takođe, ona je deo usvajanja pravnih tekovina i vrednosti Evropske unije, u čije članstvo Srbija nastoji da uđe, što je definisano i kao „polazište“ i „opredeljenje“ R. Srbije.

Redosled nacionalnih intersa nije značajno promenjen, s tim što se kao poseban ističe članstvo Srbije u Evropskoj uniji, dok je „zaštita života i imovine građana Srbije“ kao treći nacionalni interes Strategije iz 2009. godine zamenjen očuvanjem srpskog naroda, nacionalnih manjina i njihovog kulturnog, verskog i istorijskog identiteta. Na ovaj način pravi se razlika između većinskog i manjinskih naroda, posebno imajući u vidu da je jednakost kao vrednost izbačena, koncept narodnosti dobija primat nad konceptom građanstva, što smatramo lošijim rešenjem u odnosu na prethodnu Strategiju, posebno imajući u vidu etnički i religijski sastav Srbije.

Mere i resursi za ostvarivanje nacionalnih interesa

Pohvalno je to što je u nacrtu Strategije, u okviru dela koji se odnosi na Politiku nacionalne bezbednosti, sadržano upravo ono što čini jednu Strategiju sveobuhvatnom, a to su mehanizmi za ostvarivanje nacionalnih interesa.

U pogledu prvog nacionalnog interesa – očuvanja suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti – definisana su četiri mehanizma: odvraćanje od oružanog ugrožavanja i efikasna odbrana; očuvanje Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija u sastavu Republike Srbije; jačanje ugleda i međunarodnog položaja Republike Srbije i prevencija i otklanjanje separatističkog delovanja. Srbija nije odustala od razvoja koncepta totalne odbrane, isto kao što je to bilo predviđeno i prethodnom Startegijom iz 2009. godine. Strategija navodi da „Republika Srbija neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost svoje južne pokrajine, ali će u interesu regionalne stabilnosti i što bolјih srpsko-albanskih odnosa nastaviti dijalog sa privremenim institucijama samouprave u Prištini uz posredovanje Evropske unije, do postizanja dugoročno održivog i obostrano prihvatlјivog dogovora“, kao i da će se „aktivnim radom u međunarodnim organizacijama i bilateralnom saradnjom težiti sprečavanju članstva i afirmacije jednostrano proglašene nezavisnosti teritorije koju administrativno obuhvata Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija u međunarodnim organizacijama, a posebno u okviru sistema Organizacije ujedinjenih nacija.“ Očekivanje Srbije je da UNMIK, kao i KFOR u nesmanjenom obimu nastave sa sprovođenjem svog mandata u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, posebno u oblastima značajnim za opstanak i normalan i dostojanstven život Srba i pripadnika drugih nealbanskih zajednica, navodi se u nacrtu Strategije. Takođe, interes je Srbije da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u istoj meri ostane angažovan na pitanjima ove teritorije.

Drugi nacionalni interes – očuvanje unutrašnje stabilnosti i bezbednosti – ostvariće se kroz sledeće mehanizme (u Strategiji iz 2009. godine navedeni kao politika unutrašnje bezbednosti): zaštita lјudskih i manjinskih prava i sloboda građana; vladavina prava i dalјi razvoj demokratije i demokratskih institucija; unapređenje bezbednosti građana, države i društva; normalizacija prilika i odnosa u Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija i efikasna državna uprava. Ovde je posebno bitno naglasiti značaj demokratske-civilne kontrole sektora bezbednosti kao bitnog uslova za sprečavanje zloupotrebe vlasti i zaštite bezbednosti građana.

Što se tiče trećeg nacionalnog interesa – očuvanja srpskog naroda i nacionalnih manjina i njihovog kulturnog, verskog i istorijskog identiteta (u Strategiji NB iz 2009. godina obuhvaćena delom o socijalnoj politici, o politici zaštite ljudskih i manjinskih prava i politikom u drugim oblastima društvenog života) – mehanizmi za njegovo ostvarivanje su: razvoj demografskog potencijala; nacionalno jedinstvo i razvoj kulturnog, verskog i istorijskog identiteta; unapređenje položaja nacionalnih manjina; pobolјšanje položaja i zaštita prava i interesa dijaspore i Srba u inostranstvu; zaštita kulturnih i istorijskih dobara značajnih za Republiku Srbiju i njene građane.

Ostvarivanje četvrtog nacionalnog interesa – očuvanja mira i stabilnosti u regionu i svetu (u Strategiji iz 2009. godine sadržan u delu koji se odnosi na spoljnu politiku)– R. Srbija će ostvarivati kroz: doprinos razvoju međunarodnih odnosa u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama; doprinos očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti; poštovanje međunarodnog prava i unapređenje međusobnog poverenja; doprinos jačanju regionalne stabilnosti i unapređenje dobrosusedskih odnosa; jačanje svestranih bilateralnih odnosa sa svim državama, uz uvažavanje uzajamnih interesa; jačanje aktivnog učešća u radu međunarodnih organizacija.

U pogledu četvrtog nacionalnog interesa – članstva u Evropskoj uniji – predviđeno je da se on ostvaruje na sledeći način: kroz oblikovanje modernog i razvijenog društva zasnovanog na zajedničkim evropskim vrednostima koje su deo srpskog nacionalnog identiteta i istorijskog nasleđa; dostizanje unutrašnje spremnosti za članstvo u Evropskoj uniji i unapređenje nacionalne bezbednosti i odbrane kroz proces evropskih integracija. Na žalost, ovim delom nacrta Strategije ni na koji način nije uzet u obzir strateški dokument EU o proširenju od 6. februara 2018. godine u kome su jasno navedeni posebni kriterijumi za članstvo Srbije u EU, a posebno hitnost postizanja pravno-obavezujućeg sporazuma sa Prištinom, kao ni izražena potreba za konsolidacijom same EU, zbog čega ovaj nacionalni interes nije moguće ostvariti samo u nacrtu predviđenim mehanizmima.

Šesti nacionalni interes odnosi se na ekonomski razvoj i ukupni prosperitet, što je u važećoj Strategiji obuhvaćeno delom koji se odnosi na ekonomsku politiku. Predviđeno je da se ovaj nacionalni interes ostvari kroz pobolјšanje životnog standarda građana; ekonomski napredak; zaštitu prirodnih bogatstava i dobara od opšteg interesa i očuvanje zdrave životne sredine; unapređenje obrazovanja, naučni i tehnološki razvoj; unapređenje ekonomske i energetske bezbednosti. U delu koji se odnosi na unapređenje obrazovanja navodi se da će se „razmotriti i primeniti odgovarajući model osposoblјavanja stanovništva za odbranu i postupanje u vanrednim situacijama. Podsticanjem rodolјublјa u obrazovanju stanovništva povećaće se napori da se kod građana i svih zajednica u Republici Srbiji razvije osećaj lojalnosti i opredelјenosti za ispunjavanje bezbednosnih potreba“. Takođe, važno je istaći da je u delu koji se odnosi na unapređenje ekonomske i energetske bezbednosti navedeno da se „Republika Srbija zalaže za regionalne i globalne energetske integracije, ali će razmotriti opravdanost dosadašnje politike prema nuklearnoj energiji i identifikovati alternativu, radi smanjenja energetske zavisnosti i sniženja cene električne energije.“ Ovo rešenje ni na koji način neće doprineti bezbednosti R. Srbije i biće povod za mnoge reakcije i predstavljanje Srbije kao pretnje, zbog čega predlažemo njegovo brisanje iz nacrta NS.

Sistem nacionalne bezbednosti

Pored nabrajanja institucija koje čine sistem nacionalne bezbednosti i njihovih nadležnosti, u ovom delu nacrta Startegije pominju se i načela funkcionisanja sistema nacionalne bezbednosti. Navodi se da je ovaj sistem pod demokratskom kontrolom, ali je svakako nužno navesti da je on i pod civilnom kontrolom, kako bi sistem nacionalne bezbednosti odražavao savremene tokove i standarde nacionalnih sistema bezbednosti u razvijenim zemljama i bio u skladu sa odredbama Ustava RS. Nejasno je iz kog razloga je izbačen termin „civilna“ kontrola koji postoji u važećoj strategiji i Ustavu Srbije.

Kada govorimo o demokratskoj i civlnoj kontroli ponovo naglašavamo da ona znači ne samo upravljanje sistemom odbrane od strane civila već poštovanje donetih propisa i načela dobrog upravljanja tj. ako civil upravlja sistemom bezbednosti to ne znači da on može da radi šta hoće, već da poštoju procedure i načela. U tom smislu, posebno je pitanje šta rade grupe za vojnopolicijske poslove ili odsek za VP poslove koje su uspostavljene u svakom Sektoru MO (čak odseci u SMR i Univerzitetu odbrane). Javnosti nije dostupno šta je njihova nadlažnost (iako je opis poslova drugih unutrašnjih celina dostupan) zbog čega se može pretpostaviti da su oni formirani iz nekoliko razloga: 1. dodatni mehanizam kontrole zaposlenih, što znači manjak poverenja u zaposlene i vladavinu putem straha, 2. stvaranje dodatnih oficirskih mesta budući da se ove grupe ne nalaze u sklopu Odeljenja za zajedničke poslove, 3. dodatno izdvajanje Vojne policije iz nadležnosti Generalštaba, što stvara konfuziju oko toga ko komanduje tj. da li su te grupe prepotčinjene načelniku sektora ili Generalštabu i što stvara preklapanje nadležnosti između VP i VBA. Razlozi za foriranje ovih grupa su posebno važni ako imamo u vidu da je MO organ državne uprave.

Na kraju, Nacrt Strategije predviđa izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije i podnošenje Godišnjeg izveštaja Vladi o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije, sa kojim se upoznaje i Savet za nacionalnu bezbednost. Nejasno je zbog čega sa njim ne upoznaje i Naradona skupština kao institucija koja i usvaja ovu Strategiju i dužna je da kontroliše Vladu i državne organe u njenom sprovođenju, zbog čega predlažemo da se predvidi da se Godišnji izveštaj podnosi i Narodnoj skupštini, a razmotri predstavljanje i široj javnosti, zbog i u strategii navedenih načela dobre uprave – pre svega utvrđivanja odgovornosti i transparentnosti.