ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji \"Istina o...\" na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom upotrebe vatrenog oružja policijskih službenika i aktuelne medijske reakcije

Radi zaštite profesije i struke, kao Strukovno udruženje sektora bezbednosti, ovom prilikom ukazujemo na najnovija dešavanja u našoj zemlji povodom upotrebe vatrenog oružja od strane policijskih službenika u proteklih par dana.
Policijski službenici su kao neko ko se bavi javnom profesijom uvek pod lupom javnosti, (što i treba tako da bude) zbog čega su vrlo često, gotovo uvek, pod dodatnim pritiskom olake javne osude, pogotovu medijske. U ogromnom broju slučajeva oni bivaju medijski osuđeni za svoja postupanja, bez obzira na opravdanost svojih postupaka prilikom primene zakonom propisanih sredstava ili radnji, i to bez prethodne analize ili izveštaja nadležnih organa zaduženih za kontrolu takve primene ili postupanja.
Zabrinutost nas kao Uduženja, a i svih pripadnika MUP-a je dodatna kada se za svako postupanje pripadnika MUP-a sprovodi orkestriran medijski linč, a sve sa ciljem povećanja prodaje tiraža štampanih medija, čitanosti i gledanosti elektronskih medija odnosno zaštite pojedinih ličnosti.
Ne želeći da se stavljamo na stranu ili zaštitu bilo kog pojedinca, ali sa jasnom namerom zaštite struke i profesije pripadnika službi bezbednosti, dužnost nam je da ovde iznesemo činjenice koje govore o zakonskoj regulative, koja je jasna i nedvosmislena.
Pripadnici MUP-a, kao profesionalci obučeni da reaguju u kriznim ili stresnim situacijama, se u datom trenutku koncentrišu na primenu zakona sa stoprocentnom preciznošću i jasnoćom, isključivo na zakonit način.
Upravo zbog medijskog linča koji se prethodnih godina sprovodio nad pripadnicima policije postojala je situacija da policijski službenici ne koriste sva zakonom propisana sredstva, predviđena za upotrebu u datim sistuacijama, pa između ostalog i vatreno oružje, upravo iz razloga što su orjentisani više na razmišljanje o tome:
• Kako će reagovati pretpostavljeni starešina?
• Da li će zbog takvog postupanja biti medijski osuđen? A to se ne tako retko i dešavalo, pa se i sada dešava.
Imperativ svakoga od njih treba da bude sprovođenje zakona upravo onako kako se i očekuje tj. onako kako je svako od njih i obučavan da reaguje. Kako se život svakoga od njih promeni u sekundi svedoci smo u slučajevima kada su bili medijski – javno osuđeni a da pre toga nisu bile ni pokrenute istražne odnosno radnje koje bi zakonski opravdale ili osudile dato postupanje.
Za razliku od lica iz kriminogene sredine kojima je lakše potegnuti vatreno oružje nego reći “Dobar dan”, kod policajaca je situacija sasvim suprotna! Javnost odnosno građani pored svojih prava mora da znaju i svoje obaveze, konkretno što se tiče samog odnosa prema pripadnicima Policije u direktnom kontaktu i određenim situacijama kao što su legitimisanja, sprovođenja racija, blokada ili ma kog drugog postupanja, a sve sa ciljem zaštite građana, traganja za licima ili sprečavanja nastajanja situacija kada je ugrožena lična ili imovinska bezbednost građana.
Može se reći da po prvi put reaguje javno i ministar, sa ciljem zaštite policijskog službenika, barem dok se ne sprovedu sve istražne radnje i dokaže zakonitost ili nezakonitost postupanja, što je u prošlosti često izostajalo, praktično nikad, te zbog toga i pohvaljujemo reagovanje ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanovića i podržavamo u javnoj podršci i zaštiti policijskih službenika u ispravnim postupanjima.
Napominjemo još jednom, da što se tiče konkretnog slučaja koji je bio povod za ovakve reakcije i naše saopštenje, SUSB ne želi da ometa ili unapred oceni opravdanost ili neopravdanost postupanja jer treba ostaviti nadležnima da razjasne i odluče o okolnostima tog događaja nakon čega bi tek bilo moguće pristupiti komentarisanju konkretnog događaja i eventualnim medijskim osudama pravih krivaca.
U tom smislu će i Strukovno udruženje sektora bezbednosti pokrenuti razne edukacije i skupove sa namerom da se i građani više upoznaju sa svojim obavezama i pravima u kontaktu sa Policijom i uopšteno po raznim pitanjima bezbednosti.
Radi razumevanja određenih ovlašćenja i postupanja policijskih službenika navešćemo samo neke od članova Zakona o Policiji i posebno naglasili član 126 koji se odnosi na Upotrebu vatrenog oružja prema vozilu u pokretu (navedeno ispod):

Dužnosti policijskih službenika van radnog vremena
Član 42.

Policijski službenici u statusu ovlašćenih službenih lica dužni su da obavlјaju policijske poslove i primenjuju policijska ovlašćenja i van radnog vremena, osim u slučaju iz člana 38. stav 1. ovog zakona.
Policijski službenici koji preduzmu radnje iz stava 1. ovog člana ostvaruju sva prava iz radnog odnosa.

Posebne mere za obezbeđivanje javnog reda i mira
Član 51.

Ministar može naredbom da naloži Policiji, radi obezbeđivanja javnog reda imira ili zaštite zdravlјa i života lјudi da:
1) privremeno ograniči ili zabrani kretanje na određenim objektima, određenim područjima ili na javnim mestima;
2) privremeno zabrani nastanjivanje na određenom području ili napuštanje određenog područja;
3) sprovede privremenu zaštitu građana kroz njihovo napuštanje određenog područja ili objekta.
Mere iz stava 1. ovog člana moraju biti oročene, a mogu da traju dok traju razlozi zbog kojih su određene.

Traganje za licima i predmetima
Član 59.

Policija, odmah po saznanju, sprovodi mere traganja za licima i predmetima.
Traganje se raspisuje poternicom, policijskom potragom i objavom. Poternica se raspisujeu skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku. Policijska potraga se raspisuje:
1) za licem za koje postoji osnovi sumnje da je učinilo krivično delo za koje segoni po službenoj dužnosti;
2) za licem za kojim je prekršajni sud izdao opštu naredbu za dovođenje;
3) za predmetima krivičnog dela ili prekršaja i za predmetima za kojima jePolicija dužna da traga u skladu sa posebnim propisima;
4) za licem koje može dati potrebna obaveštenja o krivičnom delu iliprekršaju, učiniocu ili predmetima krivičnog dela ili prekršaja.

Objava se raspisuje:
1) za nestalim licem;
2) radi utvrđivanja identiteta lica koje nije u stanju da pruži lične podatke ili radi utvrđivanja identiteta pronađenog nepoznatog leša;
3) za predmetima koji su pronađeni ili nestali;
4) u drugim slučajevima, u skladu sa posebnim zakonom.
Ako je prijavlјen nestanak lica, a postoje osnovi sumnje da je to lice žrtva krivičnog dela, policijski službenici dužni su da u saradnji sa drugim nadležnim organima, udruženjima građana i građanima, bez odlaganja preduzmu mere i radnje predviđene ovim i drugim zakonima, u cilјu njegovog pronalaska.

Vatreno oružje
Član 124.

Pri obavlјanju policijskih poslova policijski službenik može upotrebiti vatreno oružje samo ako upotrebom drugih sredstava prinude ne može postići zakoniti cilј u izvršenju zadatka i kad je apsolutno nužno da od sebe ili drugog odbije istovremeni protivpravni napad kojim se ugrožava njegov ili život drugog lica.
Protivpravni napad kojim se ugrožava život policijskog službenika ili životdrugog lica u smislu stava 1. ovog člana smatra se napad vatrenim oružjem, imitacijom vatrenog oružja, opasnim oruđem ili napad drugim predmetom odnosno napad na neki drugi način kojim se može ugroziti život policijskog službenika ili život drugog lica.
Napadom vatrenim oružjem na policijskog službenika u smislu stava 2. ovog člana smatra se i samo potezanje vatrenog oružja ili pokušaj da se ono potegne.
Potezanjem vatrenog oružja u smislu stava 3. ovog člana smatra se pokret vatrenim oružjem radi njegovog donošenja ili stavlјanja u položaj za upotrebu, a pokušajem potezanja smatra se pokret učinjen prema vatrenom oružju.
Upotreba vatrenog oružja nije dozvolјena kad dovodi u opasnost život drugih lica, osimm ako je upotreba vatrenog oružja jedino sredstvo za izvršenje zadataka iz stava 1. ovog člana.
Upotreba vatrenog oružja nije dozvolјena prema maloletnim licima, osim uslučaju kada je to jedini način za odbranu od neposrednog napada ili opasnosti.

Upozorenje pre upotrebe vatrenog oružja
Član 125.

Pre upotrebe vatrenog oružja policijski službenik dužan je da licu prema kome će upotrebiti vatreno oružje izda naređenje „Stoj, policija, pucaću!“.
U slučaju da lice ne postupi po naređenju, policijski službenik će ga upozoriti pucnjem u vazduh, ako se time ne ugrožava bezbednost lјudi.
Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, policijski službenik upotrebiće vatreno oružje bez izdavanja naređenja i upozoravajućeg pucnja, ukoliko bi to dovelo u pitanje odbranu od napada ili otklanjanje opasnosti kojom se ugrožava njegov život iliživot drugih lica.

Upotreba vatrenog oružja prema vozilu u pokretu
Član 126.

Policijski službenik ne sme upotrebiti vatreno oružje prema vozilu u pokretu, osim ako se tovozilo koristi sa cilјem ugrožavanja života ili bezbednosti policijskog službenika ili drugog lica ili ako se iz tog vozila upotreblјava vatreno oružje sacilјem ugrožavanja života ili bezbednosti policijskog službenika ili drugog lica.

Strukovno udruženje sektora bezbednosti
U Beogradu, 01.10.2017.godine