Članovi SUSB u realizaciji obuke za zaštitu žena od nasilja

Članovi SUSB u realizaciji obuke za zaštitu žena od nasilja

U okviru programa rodne ravnopravnosti, članovi Strukovnog udruženja sektora bezbednosti aktivno su uključeni u realizaciju obuke žena za samozaštitu na opštini Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Nabavkom patrolnih vozila MUP doprineo bezbednijem radu policijskih službenika i efikasnosti Policije

Kao Strukovno udruženje sektora bezbednosti, uključujući i Policiju, pohvaljujemo napore Ministarstva unutrašnjih poslova da ulaganjem u rad naših policijskih službenika, kroz najnoviju nabavku novih patrolnih vozila, omogući bolji i efikasniji rad Policije na celoj teritoriji Srbije i ostvarivanje veće bezbednosti za sve naše građane, ali i same policijske službenike.

Rad Policije bio bi nemoguć ili značajno otežan bez nove opreme, vozila, savremene informacione tehnologije, uniformi i drugih sredstava potrebnih za rad, što pokazuje da je Ministarstvo unutrašnjih poslova do sada nastojalo i, kako je najavljeno, nastojaće i u budućnosti da obezbedi bolje i savremenije uslove za rad Policije.

Pored novo nabavljenih patrolnih vozila za redovnu Policiju, dodatno je proširen i opseg Materijalno-tehničkih sredstava Žandarmerije (oklopna i transportna vozila, popravka kvarova…). Verujemo da je bar u poslednjih 20 godina, a u vreme jednog Ministra unutrašnjih poslova, ovo najveće ulaganje u vozni park, a za konkretan rad policajaca na terenu na teritoriji cele zemlje, što je do sada bila jedna od najslabijih tačaka u materijalnim uslovima za rad Policije.

Mobilnost policajaca i policijskih snaga je od presudnog značaja za državu u borbi protiv kriminala, kontrole bezbednosti u saobraćaju, terorizma i drugih društveno negativnih oblika koje urušavaju bezbednost države i njenih građana. Zato je pohvalno i dobro što je nabavka vozila prepoznata kao imperativ i verujemo da će se u tom smeru i nastaviti, kao i u obezbeđivanju drugih neophodnih i potrebnih sredstava i uslova za kvalitetan i nesmetan rad Policije, kao nosioca unutrašnje bezbednosti države i njenih građana.