Svima koji slave, našim članovima i prijateljima, želimo srećnu Novu 2018. godinu. Hvala na ukazanom poverenju i želimo da, zajedno sa vama, i u narednoj godini budemo podjednako uspešni. Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji \\\"Istina o...\\\" na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

Najava stručnog skupa „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: Saradnici ili suparnici?“

Najava stručnog skupa „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: Saradnici ili suparnici?“

u uslovima globalno nestabilnog političko-bezbednosnog konteksta, Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) smatra svrsishodnim doprinosom stabilnosti Republike Srbije da organizuje stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: Saradnici ili suparnici?“, koji će se organizovati 23. novembra 2017. godine u 16.00 časova u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička 2, Beograd. Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci.

Konferencija je organizovana od strane Uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) i Fudbalskog saveza Republike Srpske (FS RS), a povodom obeležavanja 25 godina postojanja ove sportske organizacije. Okupila je stručnjake iz šest zemalja regiona Zapadnog Balkana u oblasti borbe protiv nasilja na sportskim dogadjajima i ekstremizma, sportskog prava, fizičkog vaspitanja i obrazovanja u školama, politizacije sporta i bezbednosne kulture u sportu. Kao svojevrstan spoj teorije i prakse ovaj stručni skup je okupio akademske i sportske radnike i pripadnike ministarstava unutrašnjih poslova.

Posebna uloga i značaj u organizaciji Medjunarodne konferencije pripada prof. dr Stevo Ivetiću, predstavniku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je ujedno i glavni i odgovorni urednik Zbornika radova sa ove Konferencije. Strukovno udruženje sektora bezbednosti je imalo čast da pored MUP RS i FS RS bude jedan od izdavača navedenog Zbornika.

Konferencija je počela pozdravnim obraćanjem članova Organizacionog odbora i izjavom za medije nakon čega je usledilo izlaganje autora radova. U izlaganjima radova autora:

  • naglašena je potreba za većom dinamičnošću nastave i broja časova fizičkog vaspitanja kroz uvođenje fudbala kao izbornog sporta (Gužvica, Paspalj);
  • prikazani su mogući izvori policijsko-obaveštajnih informacija o aktivnostima ekstremnih navijača (Otašević, Ilić);
  • zaključeno je da zdravlje sportista, a posebno dece, nije na potrebnom nivou zaštite i ukazano na pravni aspekat ove zaštite (Kačer, Kačer);
  • ukazano je na društveno-dezintegrativnu ulogu sporta u vezi sa raspadom SFRJ, kao i na političku zloupotrebu sporta i posledice militarizacije navijačke potkulture (Vejnović, Lutovac, Francuz);
  • Istaknut je značaj negovanja svesti da nasilje nije prihvatljivo ni u kakvom okruženju, kao i primene mera koje to nasilje odstranjuju iz „sigurnog“ okruženja sportskih objekata uz isticanje zaključka da „SPORT NIJE NASILJE“. Takodje, navedeni su primeri pozitivnog postupanja slovenačke policije koje je u potpunosti usaglašeno sa stavovima domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu (Slokan);
  • istaknuto je da karakter nasilja u sportu u BIH ima svoje korene u društvenim, političkim, ekonomskim i istorijskim okolnostima, koje ga čine specifičnim i različitim u odnosu na ostale zemlje regiona (Jovičić, Šetka);
  • zaključeno je da sport više ne može da se posmatra samo kao pojava masovne igre za zabavu i razonodu, već mora biti analiziran kao fenomen masovne socijalne kulture pri čemu autori koriste model kulture „santa leda“ (Dimovski, Ilijevski, Babanoski);
  • ukazano je na složenost odnosa između sportskih događaja i bezbednosti, značaj podizanja svesti o bezbednosti sportskih objekata kroz primenu politike upravljanja rizikom i sofisticirane opreme, kao i saradnje subjekata iz bezbednosti i sporta (Kržalić, Omerović);
  • navedeno je da je sport kroz nasilje povezan sa negativnim osećanjima kao što su mržnja, zavist i nepoštovanje pravila, pri čemu nasilje postaje simbol, dobija određeno ritualno značenje i postaje sastavni deo životnog stila i filozofije mladih (Tufekdzija, Šabić);
  • analizirani su prekršajnopravni aspekti nasilja u sportu u Republici Srpskoj, uz uporedjivanje pojedinih pravnih odredbi i kaznene politike (Grbić Pavlović, Kosić).

Nakon izlaganja radova učesnika Konferencije, delegacija SUSB predstavila je ideju osnivanja Udruženja, njegove ciljeve i zadatke, vrste i način sticanja članstva u Udruženju, kao i organe i radna tela Udruženja u koje mogu da se uključe svi zainteresovani pojedinci koji se u teoriji i praksi bave oblašću delovanja Udruženja. Na kraju Konferencije, u ime SUSB uručene se zahvalnice prof. dr Stevo Ivetiću, koji je ujedno postao i Ambasador SUSB, MUP-u RS i Fudbalskom savezu RS.

Delegacija SUSB bila je gost i svečane akademije povodom 25-godišnjice od osnivanja FS RS, koja se istog dana održala u „Banskom dvoru“ u Banja Luci.

Narednog dana, delegacija SUSB je na poziv načelnika Odeljenja za opšte i zajedničke poslove u Upravi za policijsku obuku MUP RS i ambasadora SUSB prof. dr Stevo Ivetića posetila Fakultet bezbjednosnih nauka u Banja Luci, koji je osnovan 2017. godine transformacijom Visoke škole unutrašnjih poslova koja je delovala u okviru MUP RS. Upoznala se sa istorijom i načinom rada Fakulteta, smeštajnim kapacitetima, kapacitetima za izvodjenje nastave, naučnim fondom i posetila Biblioteku Fakulteta. Takođe, delegacija Udruženja je posetila i Muzej Fakulteta bezbjednosnih nauka, nekada Visoke škole, koji ukazuje na tradiciju i poštovanje trajanja ove institucije školstva u Republici Srpskoj.

U Beogradu, 8.9.2017. godine
S.U.S.B.