SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 5. decembra 2019. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je još jedan projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“ na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Region Zapadnog Balkana danas čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i „Kosovo“. On se nakon velikog proširenja EU od 2004. godine, proširenja na Bugarsku i Rumuniju 2007. godine i Hrvatsku 2013. godine, kao i proširenja NATO, našao iza nove linije podele Evrope koja se uspostavila između Baltičkog i Crnog mora. Pročitajte ceo tekst.

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Definicija Infrastrukture odnosi se na sredstva i imovinu koji su ključni za funkcionisanje kompletnog društva. Zbog sve većeg rizika od terorističkih napada, vanrednih i kriznih situacija, stavljen je akcenat na izraz “KRITIČNA INFRASTRUKTURA”. Pročitajte ceo tekst.

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je 28. decembra 2018. godine u Hotelu Hyatt Regency u Beogradu obeležilo tri važna događaja: svoje novo zvanično sedište Udruženja, dvogodišnjicu postojanja i predstojeću Novu 2019. godinu. Pročitajte ceo tekst.

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 20. novembra 2018. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“, koji se u oktobru i novembru realizovao na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

U Varšavi je i ove godine, od 24.-25. oktobra, održan peti po redu Varšavski bezbednosni forum. Forumu je prisustvovao veliki broj političkih lidera iz Evrope, Azije i SAD, kao i predstavnici privrednih društava iz oblasti bezbednosti i odbrane, akademskih institucija i nevladinih organizacija. Generalni sekretar SUSB Marina Kostić učestvovala je na ovogodišnjem Forumu. Pročitajte ceo tekst.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Kako lični podaci predstavlјaju veoma osetlјivu i poverlјivu informaciju, od velike je važnosti način njihovog prikuplјanja i adekvatno IT rešenje za njihovu zaštitu i u zdravstvenim ustanovama, kao delu kritičke infrastrukture. Pročitajte ceo tekst.

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji Istina o... na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

Centar će se u svom radu baviti pitanjima neproliferacije oružja za masovno uništenje, pitanjima kontrole naoružanja i razoružanja i svim aspektima vezanim za ovo polje, uključujući akademski i stručno-politički deo. Centar će promovisati i imati saradnju kako sa relevantnim nacionalnim tako i međunarodnim telima i organizacijama, pre svega EU, UN i OEBS, koji se bave ovim pitanjem. Pročitajte ceo tekst.

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista Strukovnog uduženja sektora bezbednosti je upravo završila stažiranje! Pročitajte ceo tekst.

ZAŠTITA U VANREDNIM SITUACIJAMA I SLUČAJ SRBIJE

Ova analiza polazi od pitanja da li su u Republici Srbiji razvojem koncepta zaštite u vanrednim situacijama stvoreni uslovi za samostalnu odbranu od elementarnih nepogoda i koji je budući smer reformi iz ove oblasti, sa posebnim akcentom na obučenost i efikasnost odgovornih struktura, kao i usaglašavanje sa ostalim subjektima i učesnicima sektora bezbednosti.

Od dobrog poznavanja opasnosti, njihovih osnovnih karakteristika i načina delovanja, pripremlјenosti, organizovanosti i obučenosti, kao i poštovanja uspostavljenih procedura od strane svih struktura društva, a posebno samih izvršilaca zaštitnih mera, zavisiće i stepen pripremlјenosti za eventualne nesreće i katastrofe i uspešnost reagovanja na njih. Veoma važnu ulogu u svemu tome ima država, koja svojim zakonskim aktima mora adekvatno definisati sve segmente zaštite i spasavanja, odrediti snage i sredstva za pravovremeno suprotstavlјanje, a isto tako obezbediti i neophodnu finansijku podršku i tehničke uslove. Aktivna politika smanjenja rizika od katastrofa i efikasno reagovanje u vanrednim situacijama može u velikoj meri smanjiti broj lјudskih žrtava, materijalnu štetu i podići nivo ekološke svesti kod građana. Nastanak, obim i vreme trajanja prirodnih nepogoda u većini slučajeva se ne može unapred predvideti, ali se za izvesne pojave, na osnovu iskustava, statističkih podataka i metoda modelovanja, a s obzirom na mesto pojave može pretpostaviti da će do njih doći.

Fotografija: dnevni.rs

Načela zaštite i spasavanja zasnivaju se na saradnji, solidarnosti, pravovremenom i usklađenom delovanju subjekata sistema zaštite i spasavanja. Sistem zaštite i spasavanja se sastoji iz preventivnih mera (planiranje, organizovanje, opremanje, obuka i osposoblјavanje itd.), operativnog delovanja i izvršenja zadataka zaštite i spasavanja lјudi i dobara u vreme nastupanja i trajanja događaja (vejavice, snežni nanosi, poplave) i aktivnosti usmerenih na otklanjanje posledica i što hitnije normalizacije života na ugroženom području. Ovaj sistem je deo sistema nacionalne bezbednosti i integrisani oblik upravlјanja i organizovanja subjekata sistema zaštite i spasavanja na sprovođenju preventivnih i operativnih mera i izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja lјudi i dobara od posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća, uklјučujući i mere oporavka od tih posledica.

U današnje vreme, savremene države razvijaju teoretski okvir za koncept ekološke bezbednosti, nalaze vezu između bezbednosti i životne sredine, definišu ekološku bezbednost i oblike ugrožavanja, te vrste bezbednosti, koristeći raspoloživa sredstva i najvažniji resurs koji svaka država ima a to je njeno stanovništvo. U toku posmatranja pojava i događaja u prirodi koji mogu izazavati elementarne nepogode, moguće je doći do zaključka da postoji više različitih modela zaštite, zavisno od stepena ugroženosti prirodnog resursa ili infastrukturnog objekta, vrste ugroženosti (elementarna nepogoda ili ekološkog terorizma), raspoložovosti sa materijalnim i lјudskim resusrime sistema zaštite i spasavanja.

Fotografija: tanjug.rs

U zemlјama EU, odbrana od elementarnih nepogoda je vrlo razvijena. U Srbiji ta vrsta bezbednosne kulutre nije zadovolјavajuće razvijena. Razlozi su niska svest vezana za elementarne nepogode i njihove posledice na životnu sredinu, njenu živu komponentu i materijalna dobra kao i loš ekonomski status društva u celini. Po prognozama Hidrometeorološkog zavoda R. Srbije (RHMZ), Srbija će biti izložena nepovolјnim efektima klimatskih promena kao što su ekstremno visoke ili niske temperature, udari jakih vetrova, poplave, toplotni talasi, šumski požari, klizišta, pojačane erozije i drugi oblici degradacije zemlјišta nastali fizičkim ili hemijskim oštećenjem. Trend pokazuje da se broj vanrednih i opasnih situacija iz godine u godinu povećava i da se elementarnim nepogodama teško suprostavlјamo. Ekonomski troškovi kao posledica elementarnih nepogoda su utrostručeni. Takođe, u Srbiji ne postoje dugoročne i dosledne mere upravlјanja katastrofalnim rizicima.

Analiza reagovanja službi na vanredne situacije u Srbiji, a i u svetu, ukazuje na nedostatke, kako u organizaciji, tako i u metodologiji za reagovanje i upravlјanje. Zbog toga je neophodno razviti sisteme za podršku u odlučivanju, ali i sisteme za obrazovanje i obuku aktera u procesu upravlјanja. Razvoj ovih sistema treba da bude baziran na savremenim informacionim tehnologijama koje će omogućiti adekvatan, efikasan rad institucija i bolјu komunikaciju, razmenu podataka službi i pojedinaca-učesnika u procesu. Reagovanje u pravom trenutku i odgovarajuće upravlјanje često je odlučujući faktor. Plansko korišćenje zemlјišta može da pomogne pri osiguravanju naselјa, vitalne infrastrukture ili zaštićenih prirodnih područja. Od tehnoloških hazarda u Evropi prioritet je zaštititi područja sa velikom gustinom naselјenosti i ona sa važnim i osetlјivim ekosistemima. Za pravovremeno reagovanje bitno je da li riziku prilazimo ekspetrtski, laički ili institucionalno. Ako se rizik jasno prepozna i identifikuje, odnosno detalјno ispita i spozna, onda se povećavaju mogućnosti da se on kontroliše i da se eventualno njim i upravlјa.

Fotografija: novosti.rs

Neželјene posledice elementarnih nepogoda su zagađenje životne sredine i velika materijalna šteta, naročito na onim područijima na kojima čovek ostaje da živi i dalјe stvara. Svakim narušavanjem prirodnig stanja ili uništavanjem važnih infrastruktualnih objekata mogu se izazvati velike posledice na dalјi tok i razvoj života na određenom područiju, posledice po lјudske živote kao i velike materijalne štete. Da bi se uspešno zaštitili od neželјenih posledica i efekata onoga što nismo u stanju da predvidimo neophodno je izvršiti identifikaciju kritičnih prirodnih resursa i infrastruktualnih objekata, analizirati stepen mogućih pretnji njihovoj bezbednosti, zatim, analizom trenutne situacije i primenom raspoloživih mera u skladu sa bezbednosnim aspektima u zemlјi doneti procenu rizika, procenu mogućih pretnji, procenu moguće štete po privredu i lјudske živote. Klasična kriza je bila katastrofalni događaj, dok moderna predstavlјa period ozbilјnih pretnji i visoke nesigurnosti, zbog širenja procesa (socijalnih, političkih…). Rizici se ne mogu eleminisati u potpunosti, ali se mogu preduprediti. Na žalost u siromašnijim zemlјama je akcenat na svaku moguću uštedu pogotovo u opremlјenost službi za hitne intervencije. U tom smislu i zemlje u razvoju poput Srbije nisu izuzetak.

Na kraju, prevencija je najbolјi odgovor na rizik, ali nekad ni ona nije dovolјna. Moderno doba nosi nove rizike jer sa povećanjem tehnološkog razvoja i sve lagodnijeg života podložniji smo uticaju katastrofa. Nauka ne može dati sve odgovore zato moramo razviti jake sisteme za oglašavanje i uzbunjivanje, kao i dobro opremlјene službe koje su uvek u stanju pripravnosti na moguću katastrofu. Stalno uvežbavanje, tehničko opremanje tih službi, formiranje i povećanje svesti javnosti umanjuje ranjivost na moguću nesreću, zbog čega sa na tome mora kontinuirno i predano raditi.

Autor: Mladen Radović, master ekolog