SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 5. decembra 2019. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je još jedan projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“ na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Region Zapadnog Balkana danas čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i „Kosovo“. On se nakon velikog proširenja EU od 2004. godine, proširenja na Bugarsku i Rumuniju 2007. godine i Hrvatsku 2013. godine, kao i proširenja NATO, našao iza nove linije podele Evrope koja se uspostavila između Baltičkog i Crnog mora. Pročitajte ceo tekst.

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Definicija Infrastrukture odnosi se na sredstva i imovinu koji su ključni za funkcionisanje kompletnog društva. Zbog sve većeg rizika od terorističkih napada, vanrednih i kriznih situacija, stavljen je akcenat na izraz “KRITIČNA INFRASTRUKTURA”. Pročitajte ceo tekst.

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je 28. decembra 2018. godine u Hotelu Hyatt Regency u Beogradu obeležilo tri važna događaja: svoje novo zvanično sedište Udruženja, dvogodišnjicu postojanja i predstojeću Novu 2019. godinu. Pročitajte ceo tekst.

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 20. novembra 2018. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“, koji se u oktobru i novembru realizovao na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

U Varšavi je i ove godine, od 24.-25. oktobra, održan peti po redu Varšavski bezbednosni forum. Forumu je prisustvovao veliki broj političkih lidera iz Evrope, Azije i SAD, kao i predstavnici privrednih društava iz oblasti bezbednosti i odbrane, akademskih institucija i nevladinih organizacija. Generalni sekretar SUSB Marina Kostić učestvovala je na ovogodišnjem Forumu. Pročitajte ceo tekst.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Kako lični podaci predstavlјaju veoma osetlјivu i poverlјivu informaciju, od velike je važnosti način njihovog prikuplјanja i adekvatno IT rešenje za njihovu zaštitu i u zdravstvenim ustanovama, kao delu kritičke infrastrukture. Pročitajte ceo tekst.

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji Istina o... na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

Centar će se u svom radu baviti pitanjima neproliferacije oružja za masovno uništenje, pitanjima kontrole naoružanja i razoružanja i svim aspektima vezanim za ovo polje, uključujući akademski i stručno-politički deo. Centar će promovisati i imati saradnju kako sa relevantnim nacionalnim tako i međunarodnim telima i organizacijama, pre svega EU, UN i OEBS, koji se bave ovim pitanjem. Pročitajte ceo tekst.

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista Strukovnog uduženja sektora bezbednosti je upravo završila stažiranje! Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Ovde ćemo se pozabaviti neovlašćenim snimanjem i fotografisanjem javnih objekata, dok ćemo oblike narušavanja privatnosti ostaviti za neku drugu priliku.

Šta kaže Zakon?

U članu 144. Krivičnog zakona Srbije se navodi:

Neovlašćeno fotografisanje

 (1) Ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica i time osetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom do tri godine.

Ovde se može videti da se nikako ne pominje, niti podrazumeva fotografisanje javnih objekata i površina, te da se navodi i misli samo na zadiranje u privatnost fizičkog lica, ali ne i neko javno vršenje poslova tog lica već samo njegov lični i privatni život.

Pored ovoga, može se reći da se ovim pitanjem manjim delom dotiče i Uredba Vlade Republike Srbije  o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata  (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2010) i ona prvenstveno reguliše poslove bezbednosne zaštite, kao i koje su to službe i institucije odgovorne za njihovo sporvođenje.

Sa tim u vezi može se reći, na primer, da konkretna služba može svojom procenom, po ovoj Uredbi, da naloži da se primeni neka mera ili radnja u cilju preventivne zaštite nekog štićenog objekta, a što dalje konkretna nadležna služba ili u ovakvom našem slučaju (u vezi sa fotografisanjem) nadležna javna komunalna služba za postavljanje znakova, postavi oznaku „zabranjeno fotografisanje“ odnosno „snimanje“. Tek tada službenik obezbeđenja ima pravo da upozori na ovu zabranu i dalje postupa po elaboratu tj. planu obezbeđenja i svojim ovlašćenjima.

Drugo pitanje ove izuzetno važne tematike jeste koja je to predviđena sankcija, jer zaprećenu sankciju za to konkretno činjenje nismo našli, te ostaje nedorečeno – kako sankcionisati takvo „delo“. Ovim se nameće zaključak da to nije nikakav prekršaj niti krivično delo, već samo opravdan osnov za operativnu obradu lica koje je takav snimak tj. fotografiju napravilo i dovoljan osnov za dalje preduzimanje određenih mera i radnji.

Naime, dešava se vrlo često, da ne kažemo da je to redovna praksa i shvatanje policijskih rukovodioca tj. oficira za bezbedosti i zakonitost, da je sasvim dovoljno da se naredi da nešto ne sme da se snima ili fotografiše, kao što su razni objekti Vlade, državnih organa, ambasade, konzulati itd i da se tako onda mora i postupiti. Ali da li će onaj koji radi na obezbeđenju tih objekata zapasti u problem ako nekome „zabrani“ ili ne dozvoli slikanje ii snimanje tih javnih objekata, u odsustvu bilo kakvog obeležja ili znaka da je to delo zabranjeno ?

Šta je potrebno da se ispuni kako bi ta zabrana mogla da bude validna tj. pravno osnovana?

Postoji jedna osnovna karateristika koja sumira i objašnjava sve.  Objekte od strateške važnosti i za koje se donese odluka na osnovu gore navedene Uredbe Vlade RS, a koji imaju istaknut znak zabrane fotografisanja su najjasnije znakovno upozorenje na postojanje te zabrane. Sve drugo nije valjano i može da se kaže da te zabrane nema.

Praksa je kako rekosmo, da se policijskim službenicima i drugim radnicima obezbeđenja često izriče naredba i stavlja u obavezu da SPREČE „NEOVLAŠĆENO“ SNMANJE I FOTOGRAFISANJE. Takođe, se sa druge strane dešava vrlo često da isti ti policijski službenici i radnici obezbeđenja zapadnu u problem sa građanima, pa i konflikt, kako bi opravdali to svoje postupanje.

Kakva bi bila posledica policijskih službenika ili radnika obezbeđenja ako bi morao čak i da primeni neku, datu mu zakonom radnju/ovlašćenje, npr. silu tj. neko sredstvo prinude kako bi „sprečio“ neko lice u postupku snimanja ili fotografisanja? Ko bi odgovarao i kako, ukoliko bi se neki građanin ili drugo lice žalilo (sudu) na takvo postupanje tog policijskog službenika ili radnika obezbeđenja? Isti bi, verovatno, bio apsolutno kriv i sigurno najstrože kažnjen, jer je u KZS to čak teže kvalifikovano.

Ovo su pitanja koja nalažu da se po njihovom odgovaranju ova postupanja uvedu u red u praksi i isprave kako ne bi došlo do navedenih problema i sporova.

Iz ovoga svega jasno vidimo da ova zabrana ne može tek tako da se donese niti naloži za objekte koji se nalaze oko nas, na otvorenom prostoru i javnom mestu, posebno u gradu gde je inače veća cirkualcija ljudi (što motornim vozilima, što pešaka), a da pritom nije to tačno regulisano Zakonom ili nekom aktulnom Uredbom Vlade niti označeno adekvatnim znakom upozorenja, kojima takođe mora da prethodi dobijanje adekvatne dozvole da se takav znak postavi i poštovanje procedure.

To mogu biti objekti od posebnog bezbednosnog-infrastrukturnog i strateškog značaja, pa može neko da izaziva summnju da bi svojim postupkom (snimanjem ili/i fotografisanjem), mogao ili imao nameru da nanese neku štetu ili ometanje funkcionisanja tog štićenog objekta (objekta ili lica) za koje ima opravdana odluka da se posebno štiti. Tom prilikom se lice ili lica koja snimaju ili fotografišu, mogu proveriti, ali uz poštovanje važećih zakonskih okvira, pa i iskustva u proceni moguće pretnje, i tek onda preduzeti dalja ovlašćenja i radnje. Ali nikako se ne može bez navedenog pravnog osnova ZABRANITI ili SPREČITI da neko snima ili fotografiše neki JAVNI OBJEKAT ili PROSTOR NA JAVNOM MESTU.

Namera nekoga ko planira da slika/snima ili neposredno već uslika/usnimi može se ispitati tj. proceniti na licu mesta i onda po tome odlučiti za dalja zakonita postupanja i radnje, ali sama zabrana po svojoj ili nečijoj samostalnoj proceni i odluci bi bila nezakonita i mogla bi da nosi svoje posledice. Zato smatramo da bi nadležni organi trebali da ovo pitanje jasno objasne duž lanca komandovanja, sve do neposrednih izvršilaca, a rukovodioci svoje zadatke, koji sadrže takve naredbe (zabrane) zakonski prilagode i svoje neposredne izvršioce na terenu informišu o zakonitom postupanju po ovom pitanju.