SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO JOŠ JEDAN PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 5. decembra 2019. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je još jedan projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“ na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Region Zapadnog Balkana danas čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i „Kosovo“. On se nakon velikog proširenja EU od 2004. godine, proširenja na Bugarsku i Rumuniju 2007. godine i Hrvatsku 2013. godine, kao i proširenja NATO, našao iza nove linije podele Evrope koja se uspostavila između Baltičkog i Crnog mora. Pročitajte ceo tekst.

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Definicija Infrastrukture odnosi se na sredstva i imovinu koji su ključni za funkcionisanje kompletnog društva. Zbog sve većeg rizika od terorističkih napada, vanrednih i kriznih situacija, stavljen je akcenat na izraz “KRITIČNA INFRASTRUKTURA”. Pročitajte ceo tekst.

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je 28. decembra 2018. godine u Hotelu Hyatt Regency u Beogradu obeležilo tri važna događaja: svoje novo zvanično sedište Udruženja, dvogodišnjicu postojanja i predstojeću Novu 2019. godinu. Pročitajte ceo tekst.

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 20. novembra 2018. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“, koji se u oktobru i novembru realizovao na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

U Varšavi je i ove godine, od 24.-25. oktobra, održan peti po redu Varšavski bezbednosni forum. Forumu je prisustvovao veliki broj političkih lidera iz Evrope, Azije i SAD, kao i predstavnici privrednih društava iz oblasti bezbednosti i odbrane, akademskih institucija i nevladinih organizacija. Generalni sekretar SUSB Marina Kostić učestvovala je na ovogodišnjem Forumu. Pročitajte ceo tekst.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Kako lični podaci predstavlјaju veoma osetlјivu i poverlјivu informaciju, od velike je važnosti način njihovog prikuplјanja i adekvatno IT rešenje za njihovu zaštitu i u zdravstvenim ustanovama, kao delu kritičke infrastrukture. Pročitajte ceo tekst.

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji Istina o... na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

SUSB FORMIRALO CENTAR ZA NEPROLIFERACIJU, KONTROLU NAORUŽANJA I RAZORUŽANJE

Centar će se u svom radu baviti pitanjima neproliferacije oružja za masovno uništenje, pitanjima kontrole naoružanja i razoružanja i svim aspektima vezanim za ovo polje, uključujući akademski i stručno-politički deo. Centar će promovisati i imati saradnju kako sa relevantnim nacionalnim tako i međunarodnim telima i organizacijama, pre svega EU, UN i OEBS, koji se bave ovim pitanjem. Pročitajte ceo tekst.

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista SUSB

Prva generacija stažista Strukovnog uduženja sektora bezbednosti je upravo završila stažiranje! Pročitajte ceo tekst.

Komentar SUSB na set zakona iz oblasti odbrane

KOMENTAR NA NACRT ZAKONA O NAORUŽANJU I VOJNOJ OPREMI

1. Povući predlog o privatizaciji Odbrambene industrije Srbije (OIS) ili ga odložiti
2. Ukoliko tačka jedan nije ostvariva predlažemo bolju zaštitu nacionalne bezbednosti kroz:
A)Sklapanja recipročnog međunarodnog ugovora kojim se garantuje obostrano ulaganje u odbrambene industrije potpisnica,
B)Razmatranje pravljenja razlike između pristupa stranog ulagača dobiti odnosno tajnim podacima, pri čemu oni mogu ostvarivati dobiti ali se može ograničiti pristup tajnim podacima
C)Pravljenje razlike između stranog ulagača kao privatnog lica i stranog ulagača koje je u vlasništvu strane države i koja samim tim moze u značajnijoj meri vršiti politički uticaj
D)Nije dovoljno samo navesti da se u proizvođačima NVO dozvoljava strano ulaganje do 49%, uz učešće jednog stranog ulagača do 15%, već da se navede da li oni mogu poticati iz iste strane države
E)Da se bliže uredi njihovo postupanje u vanrednom i ratnom stanju
F)Da se skupštinskom Odboru za odbranu i unutrašnje poslove ne dostavlja samo pregled izdatih i oduzetih dozvola za prozvodnju NVO, već, pored strukture kapitala i struktura vlasništva tj. ko su vlasnici akcija ili udela u vlasništvu stanog ulagača, njihovi predstavnici kao i da li neko od njih podleže zabranama učešća u privatizaciji NVO
G)Regulisati način na koji ulagač po izvršenoj privatizaciji može svoj udeo u NVO preneti na treće lice
3. Izraditi uporednu analizu položaja odbrambene industrije u vojno neutralnim zemljama EU
4. Započeti sa izradom Nacrta zakona o stranom ulaganju u (stratešku) infrastrukturu

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je stava da u vremenu međunarodne podeljenosti i sve restriktivnijih mera koje države uvode kako bi zaštitile svoje oružane snage i stratešku infrastrukturu nije poželjno omogućiti strano ulaganje u odbrambenu industriju Srbije, kako je to novim Nacrtom zakona o naoružanju i vojnoj opremi predviđeno.

Ovaj Nacrt zakona predviđa da se stranom ulagaču može odobriti ulaganje u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme, pri čemu on ne može biti pod restriktivnim merama Ujedinjenih nacija ili Evropske unije ili protiv koga je vođen postupak pred sudovima država članica EU i drugih partnerskih država zbog prestupa učinjenih u oblasti proizvodnje, uvoza i izvoza NVO u poslednjih 10 godina. To znači da ukoliko bi se danas sproveo proces privatizacije odbrambene industrije Srbije u skladu sa ovim Nacrtom zakona, Ruska Federacija ili preduzeća iz ove države ne bi mogla da učestvuju u ovom procesu. Strani ulagač je u obavezi da podnese zahtev Ministarstvu odbane za pribavljanje saglasnosti za ulaganje kapitala, koje zatim pribavlja mišljenja resornih ministarstava i posebnih organizacija i dozvoljava ili odbacuje podneti zahtev. Ukoliko Ministarstvo odbrane odobri zahtev stranog ulagača ono predlaže započinjanje procesa privatizacije, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, koje zatim inicira Vlada ili Ministarstvo privrede u zavisnosti od toga da li bi se strano ulaganje vršilo u preduzeće NVO koje je članica Grupacije OIS. Ukoliko je preduzeće članica ove Grupacije strano ulaganje može biti do 49% vrednosti kapitala, pri čemu jedan strani ulagač ne može imati više od 15% učešća u kapitalu. Prvo pitanje koje će se kod primene ovog Zakona postaviti jeste koja preduzeća NVO će sve Vlada uvrstiti u Grupaciju OIS. Prema Nacrtu zakona to su oni proizvođači u kojima je osnovni većinski kapital državni, ali još ostaje da se vidi kod kojih proizvođača će država preuzeti vlasnička prava na društvenom kapitalu i kakve će biti posledice konverzije dugova proizvođača NVO.

Imajući navedeno u vidu, ako izuzmemo mogućnost da se u potpunosti odbaci predlog za privatizacijom odbrambene industrije Srbije, predlažemo da se nacionalna bezbednost Srbije zaštiti dodatnim mehanizmima po uzoru na neke od vodećih zemalja sveta kao što su Sjedinjene Američke Države i Ruska Federacija. U Sjedinjenim Američkim državama postoje opšte i specifične odredbe koje se odnose na strana ulaganja u odbrambenu industriju. Opšte se odnose na primenu antimonopolskih zakona a specifične na primenu takozvanog „Odbrambeno industrijsko-bezbednosnog programa“. Svako strano ulaganje u odbrambenu industriju se posebno istražuje i posebno se procenjuje strano vlasništvo, kontrola ili uticaj (FOCI) kako bi se eventualno izdala posebna dozvola bezbednosne službe Ministarstva odbrane za strano ulaganje. U okviru OIBP su razvijene posebne smernice za neutralisanje FOCI prilikom stranog ulaganja što znači da strano ulaganje može izvršiti lice koje pripada državi sa kojom SAD imaju Recipročni sporazum o industrijskoj bezbednosti, pri čemu ta država mora dati i dodatne bezbednosne garancije za strano ulaganje. Ovakve sporazume SAD imaju na primer sa Kanadom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Nemačkom. Pored toga neutralisanje FOCI-ja se vrši i sklapanjem posebnih sporazuma sa stranim ulagačima kojima se glasačka prava prenose na američke državljanje, strani ulagači imaju pristup samo dobiti ali ne i poverljivim informacijama, zatim donošenjem jedne posebne Rezolucije u kojoj se navodi ko su strani vlasnici akcija, njihovi predstavnici i stepen njihovog vlasništva i oni se isključuju iz pristupa tajnim podacima. Ukoliko pak postoje uslovi da strani ulagač ostane u posedu kontrole nad operacijama proizvođača, pored Recipročnog sporazuma, a u cilju neutralisanja FOCI, svo osoblje moraju biti državljani SAD, a može se pristupiti podacima do stepena tajnosti – poverljivo.

Najvažniju ulogu u razmatranju stranog ulaganja u SAD ima Komitet za strana ulaganja. To je među-agencijska institucija Vlade SAD koja razmatra efekte stranog ulaganja u kompanije i aktivnosti u SAD na nacionalnu bezbednost SAD. Njime predsedava Ministar finansija a u njegovom radu učestvuju i predstavnici Ministarstva odbrane, spoljnih poslova, privrede, kao i domovinske bezbednosti. Nakon što je 2006. godine došlo do velike kontroverze oko kupovine luka u Njujorku od strane firme iz Dubaija koja je u njihovom državnom vlasnišvu, zbog povećanog rizika od terorizma, donet je Akt o stranim investicijama i nacionalnoj bezbednosti. Američki predsednici su tri puta u novom milenijumu blokirali strana ulaganja – 2012. godine Obama je blokirao ulaganje kineske kompanije u vetro-parkove u Oregonu zato što se one nalaze preblizu postrojenja za probu oružanih sistema američke mornarice, 2016. godine, takođe, predsednik Obama je blokirao kupovinu američkog dela nemačke metalurške kompanije od strane kineske kompanije, a u septembu 2017. godine predsednik Tramp je blokirao kupovinu američke kompanije mikročipova iz razloga sprečavanja da kineska kompanija dođe u posed tehnologije koja bi unapredila proizvodnju čipova u Kinu koji mogu imati i vojnu primenu, ušla u lanac snadbevača čipovima američkih institucija i imajući u vidu da američka vlada koristi proizvode ove američke kompanije.

Nakon što je SAD donela Akt o stranim investicijama i nacionalnoj bezbednosti 2007. godine, u Rusiji je Vladimir Putin potpisao Zakon o procedurama za strana ulaganja u kompanije od strateškog značaja za odbranu i bezbednost države, pri čemu se pravi jasna suštinska razlika između stranih ulagača – privatnih vlasnika i onih koji su u posedu strane države. Pri tome strani privatni ulagač može imati do 50% vlasništva u kompanijama od strateškog značaja, a državni do 25%, dok kod stranog ulaganja u kompanije koje se bave prirodnim resursima je do 25% za privatnog ulagača odnosno do 5% ulaganja stranog državnog subjekta.

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI

1. Vratiti staru formulaciju da način obučavanja građana za odbranu uređuje Vlada na predlog ministra odbrane ili bliže odrediti značenje pojma „kategorija građana“ koju će za potrebe odbrane zemlje obučavati Ministarstvo odbrane
2. Ukoliko je nemoguće obrisati odredbu po kojoj je predviđeno da privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici imaju obavezu da iz svog delokruga, na zahtev Ministarstva odbrane, dostavljaju podatke od značaja za odbranu, onda je potrebno bliže definisati:
A)Da postoji ova obaveza samo u slučaju vanrednog ili ratnog stanja
B)Koji su to podaci od značaja za odbranu
C)Za koje svrhe ili potrebe će se koristiti
D)Kako će se štititi poslovna tajna privrednog subejekta

Izmenama i dopunama Zakona o odbrani se po prvi put u jedan Zakon uvodi opredeljenje Srbije da bude vojno neutralna. Vojna neutralnost se definiše kao odbrambeni interes R. Srbije. Narodna skupština R. Srbije više ne bi usvajala Godišnji izveštaj Vlade o stanju priprema za odbranu (koji se do sada razmatrao na zatvorenim sednicama Skupštine), već bi se on samo razmatrao (ne i usvajao) na sednici nadležnog odbora, budući da se radi o strogo poverljivom dokumentu. Odredba da će se za odbranu zemlje obučavati svi građani, menja se u odredbu po kojoj će način obučavanja i „kategoriju građana“ koju će za potrebe odbrane zemlje obučavati Ministarstvo odbrane urediti Vlada, na predlog ministra odbrane. Takođe, ovim izmenama i dopunama predviđa se obaveza privrednih subjekata da na zahtev Ministarstva odbrane dostavljaju podatke od značaja za odbranu, pri čemu se ne definiše koji organ Ministarstva može uputiti ovakav zahtev, da se to odnosi samo na vanredno ili ratno stanje, koji su to podaci od značaja za odbranu, za koje svrhe će se koristiti i na koji način će se štiti tj. kako će se ovaj Zakon odnositi prema poslovnim tajnama privrednih subjekata. Predviđeno je da kazna za neizvršavanje ove obaveze iznosi od 50.000,00 do 250.000,00 dinara.

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI

1. Ostaviti staru odredbu po kojoj određenje koja lica se smatraju ovlašćenim službenim licima Vojne policije, način primene policijskih mera i radnji i policijska ovlašćenja propisuje ministar, na predlog načelnika Generalštaba.
2. Ne uvoditi novo stanje u službi oficira i podoficira – stanje mirovanja, jer moguća zloupotreba ovog stanja narušava načela civilne kontrole Vojske i narušava odredbe Zakona o vojsci koje se onose na demokratsku i civilnu kontrolu, a ukoliko se insistira na uvođenju ovog stanja onda ono treba da bude predviđeno i za civile na službi u Vojsci Srbije
3. U pogledu popune upražnjenih mesta u Ministarstvu odbrane, kao organa državne uprave, voditi računa o ravnoteži između popunjavanja formacijskih mesta civilima i oficirima.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojsci predviđa izmenu po kojoj ministar propisuje lica koja se smatraju ovlašćenim službenim licima vojne policije, način primene policijskih mera i radnji i policijska ovlašćenja, bez predloga od strane načelnika Generalštaba. Ovo rešenje je problematično imajući u vidu da se Uprava vojne policije nalazi u sastavu Generalštaba.

Takođe, smatramo lošom dosadašnju praksu da se uvodi stanje mirovanja za oficire, čime oni skidaju uniformu kako bi mogli da obavljaju poslove za koje je predviđeno da ih obavljaju civili poput sekretara ministarstva ili pomoćnika ministara. Ulaskom u stanje mirovanja oficir ne prestaje da bude pripadnik Vojske Srbije i ne može biti deo onoga što Zakon predviđa kao civilna kontrola vojske. Ministarstvo odbrane je deo državne uprave, i obavlja poslove državne uprave po Zakonu o ministarstvima, i ono mora poštovati ove akte u pogledu odredbi na koja se mesta imenuju ili postavljaju državni službenici, jer ulaskom u status mirovanja oficir ne može postati državni službenik ili funkcioner. Ukoliko pak postoji uverenje u ispravnost ovakvog rešenja onda se isto mora predvideti i za civilne pripadnike Vojske Srbije tj. vojne službenike, kako bi i njima status vojnog službenika mirovao dok su na položaju.

U pogledu popune formacijskih mesta, pogrešno se koristi termin „njegov“ kada se govori o davanju saglasnosti oficira ili podoficira odnosno civilnog lica na službi u Vojsci Srbije na upražnjeno formacijsko mesto, te u tom smislu mora ostati formulacija „svoj pristanak“. Prilikom pimene ovih odredbi, a imajući u vidu zabranu zapošljavanja, neophodno je voditi računa o održavanju ravnoteže između profesionalnih vojnih lica i vojnih ili državnih službenika, kako bi se na adekvatana način ispunjavala uloga ministarstva kao organa državne uprave.

Navedene predloge Zakona možete naći na sajtu Ministartsva odbrane:

http://www.mod.gov.rs/cir/5289/javna-rasprava-5289