Svima koji slave, našim članovima i prijateljima, želimo srećnu Novu 2018. godinu. Hvala na ukazanom poverenju i želimo da, zajedno sa vama, i u narednoj godini budemo podjednako uspešni. Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji \\\"Istina o...\\\" na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

Najava stručnog skupa „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: Saradnici ili suparnici?“

Najava stručnog skupa „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: Saradnici ili suparnici?“

u uslovima globalno nestabilnog političko-bezbednosnog konteksta, Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) smatra svrsishodnim doprinosom stabilnosti Republike Srbije da organizuje stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: Saradnici ili suparnici?“, koji će se organizovati 23. novembra 2017. godine u 16.00 časova u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička 2, Beograd. Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

JAVNA UPRAVA U MORALNOM PROCEPU

Prva studija u nas o tome kuda vodi zanemarivanje etičke dimenzije odlučivanja javnih službenika zarad navodnog ostvarenja veće efikasnosti pružanja javnih usluga. Dr Srđan Korać analizira da li normativna i institucionalna rešenja u organizaciji rada javne uprave u postindustrijskim demokratijama stvaraju okruženje pogodno za moralno ispravno postupanje javnih službenika.

Knjigu možete nabaviti kod autora: srdjankorac@yahoo.co.uk

JAVNA UPRAVA U MORALNOM PROCEPU

Srđan T. KORAĆ

S A D R Ž A J

1 Javna uprava u „kvaru”
– Prenapregnuta upravna sposobnost Model novog javnog rukovođenja: lek ili otrov?
– Demokratske vrednosti u „smrtonosnom zagrljaju” instrumentalnog uma Oslanjanje na etiku: jačanje upravne sposobnosti uz poštovanje demokratskih vrednosti

2 Korozivno dejstvo nemoralnog obavljanja profesionalne javne službe
– Javni službenik u postindustrijskoj poliarhiji: lutalica na „ničijoj zemlji” između javne i privatne sfere
– Pristrasno odlučivanje kao koren administrativnog zla Ishod moralnog sunovrata

3 Etika kao „alat” za popravku javne uprave
– Čemu služi etičko rasuđivanje?
– Etički standardi: pomodna novotarija ili „ugaoni kamen” dobre uprave?
– Šta je merilo ispravnog etičkog rasuđivanja: željeni ishod, vršenje dužnosti ili posedovanje vrline?

4 Etičko rasuđivanje zagubljeno u političko-upravnoj „povratnoj sprezi”
– Izabrani političari i profesionalne birokrate: suparnici ili saradnici?
– Jačanje politizacije: zla kob čestitog javnog službenika

5 Uzbunjivač u javnoj upravi: postmoderni Don Kihot?
– Zašto je „neudobno” biti Edvard Snouden? Koga sa pravom možemo nazvati uzbunjivačem?
– Uzbunjivač u lavirintu administrativnih propisa i postupaka Nazire li se pobeda postmodernog Don Kihota u ratu sa vetrenjačama?

6 „Zločin i kazna” u javnoj upravi
– Etički problem „brojnih ruku” Moralno pogrešno ponašanje „pod lupom”
– Da li kazna može da odvrati od moralnog prekršaja?

7 Kako odabrati i gajiti vrle službenike?
– Kakav javni službenik nam je potreban: samo efikasan ili i moralno razborit? Etički izazovi u odabiru novih službenika Radni učinak i motivacija u javnoj upravi: između novca i altruizma

8 Esprit de corps i službenik: okršaj diva i patuljka
– Etičko rasuđivanje omeđeno birokratskim etosom
– Moralno odlučivanje zarobljeno u „magnetnom čvorištu” pristrasnosti

9 (Ne)prozirnost odlučivanja
– Kontrola nad informacijom kao jemac birokratske nadmoći Građanin u „lovu” na informacije u posedu javne uprave Javni službenik u „odbrani” informacija

10 Javna uprava u moralnom procepu
– Neravnoteža u političko-upravnoj povratnoj sprezi: na rubu moralnog procepa
– Etičko rasuđivanje u ćorsokaku: pervertirana logika progona „uzbunjivača” i blagog kažnjavanja disciplinskih prekršaja
– Etički neosetljiva politika ljudskih resursa: zatočenik birokratskog etosa Službenik i javnost: etika „odškrinutih vrata” Završna razmatranja
Knjigu možete nabaviti kod autora: srdjankorac@yahoo.co.uk

BELEŠKA O AUTORU

Dr Srđan Korać je naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, gde obavlja dužnost pomoćnika direktora za naučnoistraživačku delatnost. Korać je zamenik glavnog i odgovornog urednika naučnog časopisa Međunarodni problemi i član redakcije časopisa Administracija i javne politike. Autor je istraživački rad usredsredio na proučavanje bezbednosnih aspekata međunarodnih odnosa, metodologije i politike borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ljudske bezbednosti, etike obaveštajnog rada i etičke perspektive reforme javne uprave u Srbiji.

Korać je doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (na Politikološkom odeljenju), gde je i magistrirao (na Evropskim studijama) i diplomirao na Katedri za međunarodne odnose.

Korać je u razdoblju 2002–2012. bio angažovan na istraživačkim zadacima u oblasti antikorupcijske metodologije i metodologije suzbijanja organizovanog kriminala. Od 2003. do 2006. godine bio je član redakcije i autor u specijalizovanom magazinu o korupciji Puls, a od 2007. do 2012. godine izvršni urednik Revije za bezbednost – časopisa specijalizovanog za pitanja tzv. meke bezbednosti.

Korać je učestvovao u radu niza međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih skupova i objavio više od 50 radova u naučnim publikacijama. Sa Aleksandrom Fatićem i Aleksandrom Bulatović objavio je 2013. godine zajedničku monografiju Etika kriminalističko-obaveštajnog rada (izdanje Instituta za međunarodnu politiku i privredu). Korać je bio kourednik studije Korupcija i razvoj moderne srpske države (izdanje Centra za menadžment i Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja, 2006).