Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Zapadni Balkan u preklapajućim koncepcijama svetskog poretka

Region Zapadnog Balkana danas čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija i „Kosovo“. On se nakon velikog proširenja EU od 2004. godine, proširenja na Bugarsku i Rumuniju 2007. godine i Hrvatsku 2013. godine, kao i proširenja NATO, našao iza nove linije podele Evrope koja se uspostavila između Baltičkog i Crnog mora. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „ZNANјE BEZ GRANICA“

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „ZNANјE BEZ GRANICA“

Na 20. Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Znanje bez granica”, koja se održala u periodu od 29. do 31. marta 2019. godine u Vrnjačkoj Banji, zajednički rad sa predsednikom Udruženja Dejanom Milutinovićem, predstavila je Maja Milenković, sa Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” i članica SUSB. Pročitajte ceo tekst.

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO DEO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Definicija Infrastrukture odnosi se na sredstva i imovinu koji su ključni za funkcionisanje kompletnog društva. Zbog sve većeg rizika od terorističkih napada, vanrednih i kriznih situacija, stavljen je akcenat na izraz “KRITIČNA INFRASTRUKTURA”. Pročitajte ceo tekst.

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

OBELEŽENA DVOGODIŠNJICA SUSB, OTVARANJE NOVIH PROSTORIJA I NOVA 2019. GODINA

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je 28. decembra 2018. godine u Hotelu Hyatt Regency u Beogradu obeležilo tri važna događaja: svoje novo zvanično sedište Udruženja, dvogodišnjicu postojanja i predstojeću Novu 2019. godinu. Pročitajte ceo tekst.

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

SUSB REALIZOVALO PROJEKAT „ZAŠTITA DECE NA INTERNETU“ NA GO ČUKARICA

Opštim predavanjem o zaštiti dece na Internetu, koje se održalo 20. novembra 2018. godine u Svečanoj sali GO Čukarica, završen je projekat Strukovnog udruženja sektora bezbednosti „Zaštita dece na Internetu“, koji se u oktobru i novembru realizovao na GO Čukarica. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

GENERALNI SEKRETAR SUSB UČESTVOVALA NA PETOM VARŠAVSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU

U Varšavi je i ove godine, od 24.-25. oktobra, održan peti po redu Varšavski bezbednosni forum. Forumu je prisustvovao veliki broj političkih lidera iz Evrope, Azije i SAD, kao i predstavnici privrednih društava iz oblasti bezbednosti i odbrane, akademskih institucija i nevladinih organizacija. Generalni sekretar SUSB Marina Kostić učestvovala je na ovogodišnjem Forumu. Pročitajte ceo tekst.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Kako lični podaci predstavlјaju veoma osetlјivu i poverlјivu informaciju, od velike je važnosti način njihovog prikuplјanja i adekvatno IT rešenje za njihovu zaštitu i u zdravstvenim ustanovama, kao delu kritičke infrastrukture. Pročitajte ceo tekst.

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

ODRŽAN STRUČNI SKUP SUSB O PROBLEMATICI U RADU NA LINIJI POLICIJA-TUŽILAŠTVO-SUDSTVO

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) je 29. juna 2018. godine u amfiteatru Fakulteta za diplomatiju i bezbednost održalo stručni skup na temu: „Problematika u radu na liniji policija-tužilaštvo-sudstvo i slika u društvu“. Pročitajte ceo tekst.

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI “SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU”

Na 10. Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru”, koja se 8. juna 2018. godine održala u Domu Vojske Srbije, svoj rad je, kao predstavnica Strukovnog udruženja sektora bezbednosti i doktorant Fakulteta za bezbednost, predstavila Katarina Jonev, član SUSB. Pročitajte ceo tekst.

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

KOMENTAR NA NACRT STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Devetnaestog aprila 2018. godine Ministarstvo odbrane Republike Srbije je na svom sajtu objavilo da je započeto sa sprovođenjem javne rasprave o Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, kao i da će se ona odvijati u periodu od 20. aprila do 15. maja ove godine. Pročitajte ceo tekst.

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

„NEOVLAŠĆENO“ SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE JAVNIH OBJEKATA

Pre nekog vremena imali smo slučaj „neovlašćenog snimanja i fotografisanja“ zgrade Generalštaba (inače sada javnost saznaje da je tu i sedište VOA), a koja je većim delom oštećena u NATO bombardovanju. Ovo je možda dobar trenutak i povod da se preispita u praksi primena tj. zakonitost pozivanja na ovu zabranu, a u različitim situacijama. Pročitajte ceo tekst.

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

GENERALNI SEKRETAR SUSB NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI CONFLUX CENTRA

Generalni sekretar SUSB Marina Kostić prisustvovala je Prvoj međunarodnoj konferenciji Centra za interkulturalni dijalog i medijaciju „CONFLUX Center” pod nazivom „Medijacija, prevencija i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi“, koja se održala 24. februara 2018. godine u Beogradu. Pročitajte ceo tekst.

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU I SRBIJA – VREDNOSTI, INSTITUCIJE I NORMALIZACIJA ODNOSA

Šta su prioriteti politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan sadržani u novom dokumentu Evropske komisije (EK)? Kakva je pozicija pitanja granica u odnosu na pitanja vrednosti i institucija? Pročitajte ceo tekst.

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

SUSB PREDSTAVILA KOMENTARE NA PREDLOGE ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE I POLICIJE

Strukovno udruženje sektora bezbednosti predstavilo je u petak 1. decembra 2017. godine komentare na set zakona iz oblasti odbrane i policije u emisiji Istina o... na Kopernikus Televiziji. Pročitajte ceo tekst.

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

NAŠ UGAO: “DEMOKRATSKA KONTROLA I SEKTOR BEZBEDNOSTI: SARADNICI ILI SUPARNICI?”

U organizaciji Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB) i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost (FDB) je 23. novembra 2017. godine održan stručni skup pod nazivom „Demokratska kontrola i sektor bezbednosti: saradnici ili suparnici?“ Pročitajte ceo tekst.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Pročitajte ceo tekst.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice. Pročitajte ceo tekst.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Pročitajte ceo tekst.

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

O Strukovnom Udruženju Sektora Bezbednosti

Nezavisno, nevladino, nestranačko, interesno, javno i na sindikalnim osnovama zasnovano strukovno udruženje, aktivnih i penzionisanih radnika državnog i privatnog sektora bezbednosti, eksperata i specijalista na polju bezbednosti, akademske zajednice srodnih nauka i naučnih disciplina u vezi sa bezbednošću i drugih građana po pitanju bezbednosti, kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu. Pročitajte ceo tekst.

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

Održana tribina u Mladenovcu na temu „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB). Pročitajte ceo tekst.

Izvorišta terorističkih pretnji na Balkanu

Povezanost Kalida Masuda (Khalid Masood), izvršioca terorističkog napada u Londonu 22. marta 2017. godine, i odreda Mudžahedina iz BiH je jedan od brojnih slučajeva koji ukazuje na opasnost delovanja ekstremista koji potiču ili imaju vezu sa Balkanom.

Tokom perioda građanskog rata u BiH od 1992. do 1995. u ovu državu je došao veliki broj dobrovoljaca iz čitavog islamskog sveta. Nakon završetka sukoba, određen broj njih je ostao na području Balkana. Mnogi od njih su doprineli razvoju vahabijskog pokreta u ovom delu Evrope. Zapravo, Balkan je jedna od tri većih oblasti u svetu u kojoj postoji vahabizam, a koji predstavlja pravac tumačenja Kurana u islamu zasnovan na učenju Abdul Vahaba (Abdul Wahhab) u XVIII veku. Unutar ovog verskog pravca su se postepeno razvile i ekstremističke ideje.

Otkrivanje terorističkih kampova za obuku vahabijskih ekstremista 2007. godine u jugozapadnoj Srbiji u selu Žabren na planini Ninaja i severu Crne Gore je imalo uticaja na promenu dotadašnje negacije prisutnosti vahabizma na prostoru Srbije i Balkana uopšte. Danas se značajan broj pripadnika vahabijskih ekstremista sa ovog područja nalazi na Bliskom istoku u cilju pružanja pomoći i podrške terorističkoj organizaciji „Islamska država“. Poznato je da se kampovi za obuku vahabija u BiH i na Kosovu i Metohiji koriste za delovanje „Islamske države“(ID). Najpoznatiji u BiH su u Gornjoj Maoči i selu Ošve kod Maglaja. Zloupotrebe migrantske krize u terorističke svrhe su takođe realnost. Regrutovanje i saradnja sa migrantima koji se šire po Evropi predstavljaju mogućnost za širenje terorističke mreže (skorašnji teroristički napadi u Francuskoj i Nemačkoj su potvrda opasnosti od zloupotrebe migranata).

Odluka o zabrani ulaska migranata u EU, stvorila je brojne izazove za pojedine balkanske države, među kojima je i Srbija. Promena zvanične evropske politike prema migrantima nije donela rešenje za njihove probleme, već je otvorila brojna pitanja sa kojima treba da se suoče države Balkana. SAD i EU bi trebalo da promene svoj odnos prema državama odakle dolaze migranti i pokažu značajniju aktivnost u vezi sa ulaganjem u njihov razvoj kako bi došlo do smanjenja migratornih kretanja.

Aktuelni islamistički terorizam predstavlja značajnu svetsku opasnost. Države zapadne civilizacije kao osvedočeni neprijatelj neretko predstavljaju mete. Teroristi su izvođenjem brutalnih i spektakularnih napada u Parizu, Briselu, Nici, Minhenu, Berlinu, Londonu slali poruke neprijateljskim snagama, javnosti, članovima i simpatizerima svoje organizacije. Svojim pretnjama ID nije zanemarivala balkanske države. Stvaranje kalifata na Balkanu je jedan od ciljeva ove organizacije.

Iako uticaj ove terorističke organizacije u Siriji i Iraku slabi, ne opada volja i namera da se radikalizuje što veći broj pripadnika koji bi samostalno delovali, tj. sledili njihov put širom sveta. Italijanska policija je 29. marta 2017. godine u Veneciji uhapsila četiri islamistička militanta zbog namere da izvrše teroristički akt na Rialto most (Rialto Bridge). Militanti su poreklom sa KiM, koje se u stranim medijima neretko spominje u kontekstu terorizma, organizovanog kriminaliteta, siromaštva i nestabilnosti. Posebnu pažnju bi bezbednosne strukture balkanskih država trebalo da usmere na povratnike i njihovo prikriveno delovanje. Pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu vodi se postupak protiv vahabijskih ekstremista za krivično delo terorizma. Optužnica tereti sedmoricu državljana Srbije zbog sumnje da su ratovali u Siriji na strani ID.

Opasnost od terorističkih napada na Balkanu je realna, pa je oprez nadležnih organa opravdan. Terorizam je oružje manjine koja teži da ostvari velike političke ciljeve. Iako države ovog područja nisu primamljive kao neke druge evropske države, ne treba zaboraviti postojanje verske, nacionalne i ideološke raznolikosti ovog prostora, kao i ekstremističkih grupa koji pokazuju netoleranciju, isključivost i prihvataju primenu nasilja kao sredstva opravdanog u ime svojih ciljeva.

Teroristički napad u Kumanovu u maju 2015. u kojem su nastradale 22 osobe je posledica kompleksnih i dinamičnih odnosa makedonskog stanovništva. Brutalno nasilje je usledilo nakon što je grupa Albanaca zauzela policijsku stanicu u selu Gosince zahtevajući stvaranje albanske države u Makedoniji. Ova država se trenutno nalazi u političkoj krizi, jer tri i po meseca nakon održavanja parlamentarnih izbora nije postignut konsenzus u vezi sa izborom predsednika parlamenta i dobijanjem mandata za sastav Vlade. Širenje ekstremističkih ideja može imati negativne implikacije po bezbednost balkanskih država. Svaki terorizam je ekstremizam, a opasnost od delovanja ekstremista motivisanih političkim interesima i spremnim na primenu brutalnog i šokantnog nasilja bi trebalo doživljavati ozbiljno. Konferencija pod nazivom „Oblikovanje naše zajedničke budućnosti“ u Sarajevu 7. aprila 2017. u organizaciji BiH i Austrije je deo borbe protiv nasilnog ekstremizma i terorizma.

Marija Živanović – Master menadžer (u oblasti terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti)