Author Archives: S.U.S.B.

Generalni sekretar SUSB učestvovala na sedmom Beogradskom bezbednosnom forumu

Generalni sekretar Strukovnog udruženja sektora bezbednosti Marina Kostić učestvovala je na ovogodišnjem Beogradskom bezbednosnom formu u svojstvu moderatora prvog akademskog panela pod nazivom „EU i civilno-vojno upravljanje krizama“. Panel je obuhvatio teme civilno-vojne sinergije EU u sprečavanju sukoba i izgradnji mira na prostorima Zapadnog Balkana i „roga Afrike“, čime se bavila Katarina Đokić, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku; civilno-vojne sinergije u spoljnom delovanju EU, posebno na slučaju Malija, uz naglasak na većoj inkluzivnosti i lokalnom vlasništvu misija i operacija što bi ojačalo kredibilitet EU u izgradnji mira i upravljanju krizama, što je bila tema istraživanja Gabrijele Vogelar, koordinatora projekta EU Horizont 2020; unapređenje efektivnosti upravljanja krizama EU u okviru civilno-vojne matrice, čime se bavio profesor Bendžamin Zila sa Univerziteta u Otavi, kao i upotrebe tehnologija dvostruke namene u prevenciji konflikata i izgradnji mira, što je bila tema rada Kristijana Barbijerija, mlađeg istraživača Instituta za međunarodne odnose u Rimu.

Članovi SUSB u realizaciji obuke za zaštitu žena od nasilja

U okviru programa rodne ravnopravnosti, članovi Strukovnog udruženja sektora bezbednosti aktivno su uključeni u realizaciju obuke žena za samozaštitu na opštini Čukarica.

Obuka će se održati u periodu od 16. oktobra do 6. novembra 2017. godine u sali Kulturnog centra “Čukarica” (Turgenjevlјeva br. 5).

Saopštenje povodom upotrebe vatrenog oružja policijskih službenika i aktuelne medijske reakcije

Radi zaštite profesije i struke, kao Strukovno udruženje sektora bezbednosti, ovom prilikom ukazujemo na najnovija dešavanja u našoj zemlji povodom upotrebe vatrenog oružja od strane policijskih službenika u proteklih par dana.

Nabavkom patrolnih vozila MUP doprineo bezbednijem radu policijskih službenika i efikasnosti Policije

Kao Strukovno udruženje sektora bezbednosti, uključujući i Policiju, pohvaljujemo napore Ministarstva unutrašnjih poslova da ulaganjem u rad naših policijskih službenika, kroz najnoviju nabavku novih patrolnih vozila, omogući bolji i efikasniji rad Policije na celoj teritoriji Srbije i ostvarivanje veće bezbednosti za sve naše građane, ali i same policijske službenike.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SUSB SA FAKULTETOM ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

Strukovno udruženje sektora bezbednosti je 15. septembra 2017. godine potpisalo Ugovor o poslovnoj saradnji sa Fakultetom za diplomatiju i bezbednost, Travnička 2, Beograd. Ugovorom je uspostavljena dugoročna profesionalna saradnja kojom se omogućava da svi zainteresovani članovi i saradnici Udruženja budu upoznati sa povoljnostima studiranja na Fakultetu i ostvare popust od 10% na ukupnu cenu školarine. Takodje, dve organizacije će saradjivati na ravnopravnim osnovama u realizaciji zajedničkih aktivnosti a u cilju podizanja profesionalnosti, edukacije i usavršavanja članova, organizovanja stručnih skupova i diskusija, kao i podrške u radu stručnih radionica SUSB.

DELEGACIJA SUSB NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI „BEZBJEDNOST I SPORT“

Delegacija Strukovnog udruženja sektora bezbednosti je u svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala na Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji „Bezbjednost i sport – regionalna iskustva i perspektive“, koja se 5. septembra 2017. godine održala u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci.

PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI

foto: sajt BIA

U utorak, 29. avgusta 2017. godine u skupštinsku proceduru ušao je Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji. Razlozi za donošenje nalaze se u očuvanju postojećeg radno-pravnog statusa pripadnika Agencije i usklađivanju sa usvojenim novim zakonima: Zakonom o policiji od 5. februara 2016. godine i Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru čija se primena očekuje od naredne godine. Time je Agencija želela da očuva svoju nezavisnost i specifičnost.

U Sava centru održan stručni skup na temu „SAVREMENI TERORIZAM I KORPORATIVNA BEZBEDNOST“

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB), kao nevladina organizacija, omogućilo je da se pod okriljem stručnog skupa „Savremeni terorizam i korporativna bezbednost“, koji se održao 26. maja 2017. godine u Sava centru, okupe i razmene mišljenja i ideje predstavnici državnog sektora, privatnog sektora bezbednosti i akademske zajednice.

Saopštenje povodom diskusije na temu karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak rada u Policiji

foto: MUP

Jedan od značajnih problema naše Policije nalazi se u temama karijernog napredovanja, ocenjivanja i uslova za prestanak radnog odnosa. Jasno je da je Policija izvršni organ koji radi na očuvanju reda, zakona, kao i bezbednosti i imovinske sigurnosti svojih građana, ali je i mogući instrument vlasti koji štiti interese vladajuće političke partije i elite. Ovakva pozicija Policije otvara mogućnost uticaja politike i pojedinih lica na donošenje odluka o aktivnostima, načinu (ne)delovanja, unutrašnjoj dinamici i karijernom razvoju (i napredovanju) unutar Policije. U takvom slučaju postojanja civilne kontrole bezbednosne institucije poput Policije negira se njena nezavisnost i specifičnost profesionalnog delovanja i ona svodi na subjektivnu dimenziju upravljanja.

Javna uprava u moralnom procepu

Prva studija u nas o tome kuda vodi zanemarivanje etičke dimenzije odlučivanja javnih službenika zarad navodnog ostvarenja veće efikasnosti pružanja javnih usluga. Dr Srđan Korać analizira da li normativna i institucionalna rešenja u organizaciji rada javne uprave u postindustrijskim demokratijama stvaraju okruženje pogodno za moralno ispravno postupanje javnih službenika.